Surnames » Lukošiūnas » Profiles
Photo
Name

- Lukošiūnas (deceased)

- Lukošiūnas (deceased)

. Lukošiūnas (deceased)

? Lukošiūnas (deceased)

? Lukošiūnas (deceased)

? Lukošiūnas (deceased)

? Lukosiunas (deceased)

? Lukosiunas (deceased)

? Lukošiūnas (deceased)

? Lukošiūnas (deceased)

Adomas Lukošiūnas (deceased)

Adomas Lukošiūnas (1834 - 1918)

Minimas 1837 m.1850 m., 1855 m., 1858 m., 1868 m. gyveno Vaškų parapijos Nakvosų kaime Jono Nakvoso ūkyje (augintinis).Santuoka Vaškų b. 1869 m. liepos 1 d.Skrebotiškio valsčiaus valstietis. Gyveno Nak...

Adomas Lukošiūnas (deceased)

Adomas Lukošiūnas (1885 - d.)

Adomas Lukošiūnas (deceased)

Adomas Lukošiūnas (1871 - 1883)

Adomas Lukošiūnas (Lukašiūnas) (deceased)

Adomas Lukošiūnas (c.1781 - d.)

Žadeikonių 1816 Ūkininkas

Adomas Lukošiūnas (deceased)

Aleksas Lukošiūnas (b. - 1941)

Aleksas Lukosiunas (deceased)

Alfonsas Lukošiūnas (1933 - 2004)

Alfonsas Lukošiūnas (c.1903 - c.1942)

Algimantas Lukošiūnas (deceased)

Algimantas Lukošiūnas (1932 - 2002)

Algirdas Lukošiūnas (deceased)

Aloyzas Lukosiūnas (c.1867 - d.)

Santuokos įrašas:

Andrius Lukošiūnas (deceased)

Andrius Lukoševičius (Lukošiūnas) (c.1799 - 1873)

Švilpiškių.Santuoka Pimpėnų b. 1827 m. rugsėjo 11 d.

Andrius Lukošiūnas (deceased)

Antanas Lukošiūnas (c.1909 - d.)

Antanas Lukošiūnas (c.1908 - 1918)

Antanas Lukošiūnas (c.1887 - d.)

Skrebotiškio valsčiaus valstietis. Gyveno Vaškų parapijos Nakvosų kaime.Vedė Joniškėlio bažnyčioje 1913 m. rugpjūčio 4 d. 1917 m.

Antanas Lukošiūnas (deceased)

Antanas Lukošiūnas (deceased)

Antanas Lukošiūnas (deceased)

Antanas Lukošiūnas (deceased)

Minimas 1846 m., 1847 m.

Antanas Lukošiūnas (deceased)

antanas lukosiunas (deceased)

Antanas Lukošiūnas (deceased)

Antanas Lukošiūnas (c.1826 - 1879)

Kilęs iš Degesių.Maždaug nuo 1861 m. tarnavo Vaškų parapijos Nairių dvare.Vedė Vaškų bažnyčioje 1861 m. spalio 29 d.

Antanas Lukošiūnas (Lukoševičius) (c.1828 - 1896)

Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime.Minimas 1852 m.Vedė 1854 m. lapkričio 16 d.Minimas 1858 m.

Antanas Lukošiūnas (1864 - 1868)

Antanas Kaškevičiūtė (deceased)

Antanas Lukošiūnas (deceased)

Antanas Lukošiūnas (1896 - 1968)

Antanas Lukošiūnas (1777 - d.)

Antanas Lukošiūnas (c.1857 - d.)

Maždaug nuo 1883m. gyveno Pabiržės parapijos Gulbinų dvare.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1885 04 28

Antanas Lukošiūnas (c.1858 - d.)

Gyveno Pabiržės parapijos Daudžgirių kaime.Našlys, santuoka Pabiržės bažnyčioje 1897 11 09

Antanas Lukošiūnas (deceased)

Antanas Lukoševičius (Lukošiūnas) (deceased)

Arturas Lukosiunas (deceased)

Arvydas Bazilevskis /Lukošiūnas (1960 - 1994)

Baltramiejus Lukošiūnas (c.1831 - d.)

Benediktas Lukošiūnas (c.1822 - d.)

Gyveno Joniškėlio parapijos Smilgelių kaime.Vedė Joniškėlio bažnyčioje 1848 m. lapkričio 23 d.

Benediktas Antanas Lukošiūnas (deceased)

Boleslovas Lukošiūnas (c.1906 - bef.1933)

Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1932 02 03

Bronislovas Lukošiūnas (1911 - d.)

1929 m. gyveno Poliankos vienkiemyje.

Bronislovas Lukošiūnas (1901 - d.)

Krikšto įrašas:

Bronius Lukošiūnas (1928 - 1990)

Dominykas Lukošiūnas (c.1780 - 1847)

Valstietis.1847 m. gyveno Saločių parapijos Raganynėje.

Dominykas Lukošiūnas (deceased)

Gyveno Joniškėlio parapijos Vienžindžių kaime.Vedė Joniškėlio bažnyčioje 1894 m. lapkričio 15 d.

Dominykas Lukošiūnas (deceased)

Dominykas Lukošiūnas (1775 - d.)

Dominykas Lukošiūnas (c.1873 - d.)

Maždaug nuo 1902m. gyveno Pabiržės parapijos Varlynės vienkiemyje.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1903 02 04

Dominykas Lukošiūnas (c.1831 - 1876)

Mirties įrašas:

Dovydas Lukašiūnas (Lukošiūnas) (c.1836 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Zakrių užusienio.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1861 10 08

Eliziejus Lukošiūnas (c.1831 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Minimas brolio Kazimiero Lukošiūno ūkyje.1854 m. atiduotas į rekrūtus.

Emilia Amelia Indreika (Lukosiunas) (c.1870 - d.)

1892 m. 4nr. Skapiškio RKB santuokų knyga. Santuokos liudininkai: Juozapas Šilinis, Vincentas Indreika, Petras Veveris?, Juozapas Kvietkauskas.

Fabijonas Lukošiūnas (deceased)

Feliksas Andrius Lukošiūnas (1842 - d.)

Gerardas Lukošiūnas (deceased)

Gracijus (Gracijonas) Lukošiūnas (c.1825 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Sindriūnų kaime.Minimas Kazimiero Lukošiūno ūkyje.

Ignotas Lukošiūnas (c.1818 - d.)

Ipolitas Lukošiūnas (1914 - 1989)

Izidorius Lukošiūnas (1888 - d.)

Jeronimas Lukošiūnas (1814 - 1838)

Jokūbas Lukošiūnas (deceased)

Gyveno Vaškų parapijos Degesių kaime.Santuoka Vaškų bažnyčioje 1801 m. lapkričio 5 d. Liudijo Juozapas Lukošiūnas, Karolis Paplauskas, Tomas Vaičiūnas. 1805 m. ūkininkavo Degesiuose.

Jonas Lukošiunas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (c.1881 - d.)

Minimas 1917 m.Kriūkų valsčiaus ūkininkas. Gyveno Kriūkų parapijos Latveliškių vienkiemyje.Našlys Jonas Lukošiūnas vedė 1926 m. spalio 5 d. Liudijo: Pranciškus Ulys, Ignacas Puipa, Kazimieras Jukna, Br...

Jonas Lukošiūnas (deceased)

jonas lukosiunas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (c.1802 - 1872)

Žižmių k.Santuoka Saločių b. 1841 m. lapkričio 11 d.Minimas 1846 m., 1847 m.

Jonas Lukošiūnas (b. - 2000)

Gyveno Nairių kaime.

Jonas Lukošiūnas (c.1791 - 1833)

Jonas Lukošiūnas (Lukoševičius) (c.1858 - 1859)

Gyveno Pasvalio parapijoje Pervalkų kaime.Minimas 1858 m.

Jonas Lukošiūnas (deceased)

Rojūnų.Santuoka Pasvalio b. 1873 m. lapkričio 20 d.

Jonas Lukošiūnas (1922 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Buiviškių kaime.Vedė Saločių bažnyčioje 1944 m. spalio mėn.

Jonas Lukošiūnas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (c.1845 - d.)

Jonas Lukošiūnas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (1890 - 1962)

Jonas Lukoševičius (Lukošiūnas) (1845 - d.)

Jonas Lukošiūnas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (deceased)

Jonas Lukošiūnas (c.1909 - d.)

Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1934 01 07

Jonas Lukošiūnas (deceased)