Surnames » Lunjević » Profiles
Photo
Name

? Lunjević (?) (c.1600 - d.)

? Lunjević (c.1600 - d.)

Ane Vodanović (Lunjević) (1690 - 1770)

Ane Lunjević (1764 - 1768)

Ane Lunjević (1867 - 1871)

Ane Lunjević (Vodanović) (1885 - 1977)

Ane Tolić ud. Lunjević (Jugović) (1628 - d.)

Anna Cognich (Lunjević) (1724 - d.)

Ane Lampić (Lunjević) (1794 - 1868)

Ante Lunjević (1870 - d.)

Ante Lunjević (1843 - 1844)

Ante Lunjević (1844 - 1918)

Ante Lunjević (1787 - 1880)

Ante Lunjević (1753 - d.)

Ante Jakov Lunjević (1847 - 1858)

Ante Vid Lunjević (1879 - 1934)

Antica Lunjević (1791 - 1794)

Antica Bašković (Lunjević) (1912 - 1983)

Danko Lunjević (1904 - 1905)

Domjan Dan Lunjević/Lunjevich (1885 - 1960)

don Grgo Lunjević (1782 - 1819)

don Josip Lunjević (1759 - 1843)

don Mate Lunjević (1727 - 1808)

Draga Lunjevic (1867 - 1903)

Dragica Lunjević (1921 - 1921)

Drago Lunjević (1921 - 1921)

Dujka Lunjević (1864 - d.)

Estera Staničić (Lunjević) (1941 - 2016)

Ivan Lunjević (1845 - d.)

Ivan Lunjević (1660 - d.)

Ivan Lunjević (1750 - 1816)

Ivan Lunjević (1828 - 1901)

Ivan Lunjević (1839 - 1841)

Ivan Lunjević (1856 - 1858)

Ivan Lunjević (1785 - d.)

Ivan Lunjević (1715 - 1741)

Ivan Antin Lunjević (1915 - 1943)

Died WW2 see p. 225 book mihic

Ivan Lunjević (1877 - 1950)

Ivka Lunjević (?) (1730 - 1786)

Ivka Lunjević (Herceg) (1879 - 1944)

Ivka Miličić (Lunjević) (1917 - 2000)

Ivka Radojković (Lunjević) (1804 - 1879)

Ivka Lunjević (1909 - 1910)

Ivka Dean (Lunjević) (c.1885 - d.)

Ivka Lunjević (Juretić) (1836 - 1917)

Ivka Lunjević (1843 - 1843)

Ivka Lunjević (Borić) (1788 - 1871)

Ivka Lunjević (Papić) (1800 - 1889)

Ivka Lunjević (1913 - 1913)

Ivka Lunjević (1864 - 1872)

Ivka Lunjević (Babić) (1824 - 1905)

Ivka Ljubica Lunjević (1904 - 1916)

Jele Španje (Lunjević) (1732 - 1756)

Jele Lunjević (?) (1672 - 1736)

Jele Lunjević (Nola) (1847 - 1880)

Jele Domančić Vranješ (Lunjević) (1763 - 1795)

Joseph Lunjević (1809 - 1817)

Joze Lunjević (1833 - 1907)

Jure Lunjević (1873 - 1873)

Jure Lunjević (1800 - 1871)

Jure Lunjević (1686 - 1756)

Karmela Lunjević (1914 - 1914)

Kate Juretić (Lunjević) (1869 - 1961)

Kate Lunjević (1730 - 1743)

Kate Vodanović (Lunjević) (1828 - d.)

Kate Lunjević (Devčić) (1753 - 1800)

Kleme Lunjević (1836 - 1838)

Kristina Lunjević (1911 - 1912)

Ljubica Radonić (Lunjević) (1923 - 1998)

Luce Lunjević (Borić) (1881 - 1951)

Magdalena Kokić (Lunjević) (1722 - 1790)

Mande Lunjević (Milizić) (1792 - 1868)

Mande Devčić (Mrsić/Verlić r. Lunjević) (c.1700 - 1782)

Mande Jurković (Lunjević) (1761 - d.)

Mande Lunjević (1877 - d.)

Mara Lunjević (Rosandić) (1923 - 2007)

Mare Lunjević (Mrkušić) (1692 - 1783)

Mare Lunjević (Sumić) (1770 - 1817)

Mare Lunjević (1825 - 1888)

Mare Lunjević (Dean) (1846 - 1928)

Mare Lunjević (1767 - 1813)

Mare Kate Lunjević (1846 - 1846)

Mare Rosa "Maruka" Dean (Lunjević) (1853 - 1935)

Marijan Lunjevich (1889 - 1949)

Mate Lunjević (1871 - 1933)

Mate Lunjević (1832 - 1832)

Mate Lovre Lunjević (1799 - 1874)

Matija Marinovich (Lunjević) (1907 - 1986)

Matija Lunjević (Sumić) (1877 - 1958)

Matija Lunjević (Papić) (1800 - 1874)

Matija Lunjević (1873 - 1876)

Matija Pavlinović (Lunjević) (1824 - 1858)

Matija Pavličević (Lunjević) (1755 - d.)

Matija Ivka Kokić (Lunjević) (1850 - 1940)

Matijaš Lunjević (c.1625 - 1667)

23/9/1664 Matijaš Lunjević uskoči u Turke, odvede tuđu ženu od muža a svoju ostavi sa dvoje djece

Miho Lunjević (1867 - d.)

Miho Lunjević (1835 - 1837)

Milenko Ivan Lunjević (1911 - 1994)

Neda Vulinović (Lunjević) (1912 - 2002)

Nede Mandalina Lunjević (1907 - 1908)