Surnames » Luria / לוריא » Profiles
Photo
Name

Achsa Sagis (d. haAri haKadosh Luria) MP (deceased)

קורות חייו של האר"י הקדושלפי מסורות שמסרו תלמידיו, עד גיל 36 חי בבית דודו רבי מרדכי פרנסיס שהיה ממונה על המכס במצרים והיה סמוך על שולחנו, שם הגה בספר הזוהר, עד שנגלה אליו אליהו הנביא והורה לו לעלות לאר...

Rabbi Aharon ben Nethanel Luria, [the 1st Luria] ABD Heilbronn MP (c.1413 - 1478)

Over 3,000 Years of Humans Exaggerating Their Lineage on Family Trees ............ The Lurie family tree, on the other hand, is generally considered the oldest, or tallest, family tree in existence. Al...

Rabbi Benjamin Zev Wolf Luria, of Lublin MP (1532 - d.)

Zeev Wolf LURIA + (?) Avraham (Abraham) LURIA + (?) Yekhiel (Jehiel) LURIA + (?) Jacob LURIA + (?) Asher LURIA ? Abraham (Avi) LURIA Zeev Wolf LURIA + (?) Abraham LURIA Baruch Benedict ...

Rabbi Dovid Luria of Bichow, the Radal MP (1798 - 1855)

Rabbi David Ben Yehuda Luria (abbreviated as Radal, 1798, Bechov, Russian Empire (White Russia) - 5 Kislev 5755 (1855) was a rabbi, a posek, a Kabbalist, a commentator and a linguist. He was one of the...

Dina Luria (Klauber) MP (c.1503 - c.1585)

Dreizel Miriam Zeisel Schrenzel (Luria), [ReMA Gd.mother] MP (c.1470 - 1559)

by: Hillel Pinchas HaLevi Applebaum & 50 others.

Joshua Moses Luria MP (1591 - 1591)

Julia-Malka Katzenellenbogen (Luria), bat Yehiel of Brisk MP (1466 - 1510)

duplicate profile Managed by: Mark Za'k Rowan & 69 others.

Lipka Luria (Haberkasten) MP (1520 - 1572)

Source: of the Arizal, raised him after the early passing of her husband. While her husband was of a European Jewish background, she was sfardic/mizrachi. She had a rich brother living in Egypt and m...

Malka Luria (Lifshitz) MP (1446 - 1480)

Managed by: Vera Susan Meran & 10 others. MyHeritage Research: Event+et.birth+ed.+em.+ey.1446&qdeath=Event+et.death+ed.+em.+ey.1480&qevents=List&qname=Name+fn .Malka%2F3+ln.Luria%2FLifshitz+g.F&trn=par...

Miriam Luria (Spira) MP (c.1403 - c.1450)

Used to teach students Torah while sitting behind a curtain."Jewish Life in the Middle Ages"by Israel Abrahams p. 343 - 344

Miriam Luria (bat Shlomo Shapiro) MP (1350 - 1427)

In the Landau Residence Privilege of 1427, which she obtained for her son and his wife and children, her name is clearly stated to have been Vergentlin, and not, as frequently assumed, Miriam. Vergentl...

Miriam Olga Isserles (Luria), dau. Maharshal MP (c.1530 - 1594)

According to one source ("Otzar Harabanim", p. 404 #19556) she was the daughter of R. Mordechai Yaffe (Halavush). R. Mordechai Yaffe is a famous 16th century rabbi and it doesn't make sence that he is ...

Moshe Yehoshua Luria MP (b. - c.1555)

Son of the HaAri HaKadosh

Mrs. Yitzhak Lipke? Luria (Frances) MP (c.1534 - d.)

R' Avraham Ben Yekhiel Luria, [Maharal ancestor] MP (deceased)

Sarah Pollack (Luria), dau. Maharshal MP (1530 - 1589)

Rabbi Shlomo Luria, MaHaRShaL MP (1510 - 1573)

Leading rabbinical authority of his generation. Solomon Luria (1510 - November 7, 1574) (Hebrew: שלמה לוריא) was one of the great Ashkenazic poskim (decisors of Jewish law) and teachers of his time...

wife, Yechiel ben Avraham) Luria (d.Yitzchak Klauber) MP (c.1500 - c.1585)

Source: Dina Luria Managed by: Yigal Burstein - יגאל בורשטיין , Rahel Jarach-Sztern, Boaz Brickner, Howard Lesser and Stephanie Lana Taylor NOTE: Dina Luria also was married to Shlomo Ashkenazi Dru...

Yechiel Yehuda ben Aharon Luria, ABD Brisk MP (c.1430 - 1470)

Luria. A family with wide ramifications and several of whose members were distinguished for mystical tendencies and rabbinical knowledge.Lived in Lvov & Brest-Litovsk, Poland.Av Beith Din Hielburn (Bri...

Yechiel Yehudah Luria, [pre-Luria I, of Erfurt] MP (c.1370 - c.1450)

Source: Different sources quote different years of birth and death within 20 yrs of the quoted ones There is another profile for this man, they should be united.

Yechiel Luria, of Slutzk MP (1485 - d.)

Source: חבל הכסף ע׳ 173 R' Yechiel (Yekhiel, Jehiel) LURIA rabbi of the Lithuanian city of Slutzk and an eminent Talmudist + (?) KLAUBER Father: Yitskhar Klauber Mother: (?) Shrentzels below, daugh...

Yehiel Luria of Lublin MP (deceased)

Redundant, recently duplicated profile with no additional information. Should not have been created in the first place! Should be deleted!

Rabbi Yehiel Luria, of Lublin MP (b. - 1594)

אגרת יוחסין

Rabbi Yitzhak Luria, Ha'Ari HaKadosh MP (1534 - 1572)

I saac Luria (1534 – July 25, 1572) (Hebrew: Yitzhak Lurya יִצְחַק לוּרְיָא ), also called Yitzhak Ben Shlomo Ashkenazi and known as "The Ari", "Ari-Hakadosh", or "Arizal," meaning "The Lion," was a fo...

Zvi Luria MP (1906 - 1968)

צבי לוריא

Aaron Joseph Luria MP (1831 - 1884)

ר' אהרון יוסף לוריא, נולד בסביבות שנת תק"צ, עלה לארץ עם אביו כשהיה ילד, ומסופר שלפני שעלו לארץ ישראל באו להיפרד מהס"ק מרוז'ין זי"ע, כשבאו להיכל קדשו ונתנו את הקוויטל נענה אז הריזינער ואמר "אהרן יאשע, א...

Aaron Joseph Luria MP (b. - 1889)

Aaron Joseph Luria MP (1894 - c.1969)

בעהמ"ח עבודת פנים.

Aaron Joseph Luria MP (1896 - d.)

Aba Luria MP (deceased)

Abraham Luria MP (1932 - 1992)

Ami Luria MP (b. - 1990)

Arnona Paikes (Luria) MP (1932 - 2017)

Arye Zeev Luria MP (deceased)

Avraham Luria MP (deceased)

Behora Shaul (Luria) MP (1882 - 1943)

Ben Zion Luria MP (1905 - 2002)

איש חינוך, סייר וסופר

Ben T. Lewis (Dov Ber Tanchum Luria) MP (1852 - 1922)

Bluma Luria (Paneth) MP (1870 - d.)

Bourukh Luria MP (1858 - d.)

Chaim Yona Luria MP (deceased)

Chaim Luria MP (deceased)

Chava Luria (Monchik) MP (deceased)

Chave Khana Luria MP (1840 - d.)

Chaya Nechama Luria (Atik) MP (1842 - 1916)

Possible birth date: 1834

Chaya Luria (Tzipris) MP (deceased)

Chayim Elijah Luria MP (1896 - d.)

David Luria MP (deceased)

Eliyahu Luria MP (1913 - d.)

תדהר - אנציקלופדיה לחלוצי היישוב

Esther Shprintza Leider (Luria) MP (1901 - c.1985)

מרת אסתר אשת בן דודה ר' יצחק דוד לידר

Esther Luria MP (1896 - 1900)

Esther Luria MP (c.1899 - 1959)

נלב"ע אסרו חג שבועות, תשי"ט

Francis Luria (Frances) MP (deceased)

Frida Milka Luria (Green) MP (deceased)

Fruma Luria (Ramras) MP (1907 - 1930)

Gershon Luria MP (1826 - d.)

Gittel Leah HaCohen (Luria) MP (1852 - 1916)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Apr 2 2017, 5:14:46 UTC

Gutta Luria (Markovsky) MP (1908 - 2000)

Hana Mina Luria (Rivlin) MP (c.1807 - 1877)

Hannah Rebecca Luria (Lider) MP (1869 - 1950)

נלב"ע י' טבת, תשי"א

Tzipa Pines MP (1844 - 1918)

חיה צפורה פינס נולדה במוהילב (רוסיה הלבנה), בשנת תר"ד (1844), לאביה הגביר והעסקן והנדבן הנודע ר' שמריה לוריא ולאמה חנה בת רבי הלל ריבלין משקלוב, ממייסדיו ומראשיו של הישוב האשכנזי בירושלים. (שנים אחדות ...

Hirsh Luria MP (1902 - d.)

חנה דבורה Greiniman (Luria) MP (deceased)

Iosel luria MP (1791 - 1864)

Isaac Mattathias Luria MP (1897 - 1976)

problem is already has brother yitzchak david! הגה"ח ר' יצחק מתתיהו לוריא, בעהמ"ח אבקות רוכלים ושערי לימוד. אשתו אסתר בת דודו ר' משולם זושא לוריא. נפטר אדר"ח תמוז תשל"ו. ספרו שערי לימוד

Ita Bashe Zalaznik (Luria) MP (b. - 2001)

Leah Rashea Luria (Friedman) MP (1860 - 1915)

משמר הירדן According to another source, birth date is 1864.

Leah Shamni (Luria) MP (1933 - 2013)

Lipke Luria (Frances) MP (deceased)

Malka Kahn (Luria) MP (deceased)

Malka Rivkah Luria MP (1908 - 2003)

ר' יחיאל לוריא, היה נשוי בזיווג ראשון, ולא יו לו ילדים שנים רבות. ומסופר שנסע הוא או רעייתו לצדיקי חו"ל, ונתברכו [מהדברי חיים, או מר"א מטשרנוביל] שליחיאל יהיו ילדים. ואכן, היא נפטרה, ונשא ר' יחיאל את א...

Malka Luria MP (1891 - d.)

Menachem Luria MP (deceased)

Meshulam Zusha Luria MP (1808 - 1859)

ר' משולם זושא לוריא, נולד בשנת תקס"ח לערך, היה רוקח, ונתפרסם כרופא מומחה, והיה מרפא חולים ללא שום תמורה. אירע פעם באחד מימי שישי לאחר חצות, שקראוהו לרפא גוי אחד, וכיוון שגדר קודש היה לו שלא לעסוק במלאכ...

Reb Meshulem Zusha Luria MP (1861 - 1915)

ר' משולם זושא לוריא, אשתו שרה רבקה, היה מראשי חברת חסד ואמת בצוותא עם הגה"צ ר' אברהם יצחק הלר בנו של ר' שמואל הלר רב דצפת. ר' משולם זושא, היה חותנם של הגה"ח ר' יצחק מתתיהו לוריא הנ"ל, ושל הגה"ק ר' חנוך...

Meshulem Zusia Luria MP (1900 - d.)

Miriam Olga Isserles (Luria) MP (deceased)

Miriam Sternberg (Luria) MP (1902 - 1991)

Miriam Luria MP (deceased)

Mordecai Yechiel Luria MP (1909 - 1990)

Mordecai Luria MP (1902 - d.)

Mordechay Marko Luria MP (1896 - 1965)

Mortkhel Leyb Luria MP (1834 - d.)

Moshe Luria, of Brezhany MP (deceased)

Moshe Luria MP (1908 - 1994)

Moshe Luria MP (1864 - 1915)

משמר הירדן

Moshe Luria MP (1906 - d.)

Nechama Luria (Lieder) MP (b. - 2009)

Nechama Luria (Kahana) MP (1916 - d.)

Nechama Werner (Luria) MP (1920 - 2015)

Nokhum Luria MP (deceased)

Ora Luria (Shadmi) MP (1933 - 2011)

Pinchas Meshulem Zusha Luria MP (deceased)

Rachel Luria (Kaplan) MP (deceased)

Rachel Luria (Lorberbaum) MP (1903 - 1991)

Rachel Leah Luria MP (1901 - d.)

Rahel Cohen (Luria) MP (1895 - 1970)

Updated from MyHeritage Family Trees by SmartCopy : Aug 8 2015, 17:27:46 UTC

Raphael Moshe Luria MP (1935 - d.)

הרב משה לוריא, מראשי ישיבת שער השמים, בעל מחבר ספרים רבים, סדרת הספרים אבני שוהם, ואסיפת שיעורים, על מסכתות הש"ס, בתורת הנגלה. וסדרת הספרים, בית גנזי, בתורת הנסתר. ועוד ספרים. הרב לוריא נולד בטבריה, בש...

Rebecca Luria MP (1898 - d.)