Surnames » Mijačika » Profiles
Photo
Name

Matija Vuletić Mijačika (1773 - d.)

Matija Mijačika (Čobrnić) (1896 - 1974)

Matija Mijačika (1827 - 1827)

Matija Vuletić Mijačika (1804 - d.)

Miho Mijačika (1825 - 1826)

Mijo Vuletić Mijačika (c.1727 - 1807)

Milena "Beba" Mijačika (Kundičević) (1935 - d.)

Milena Zorka Mijačika (1926 - 1927)

Milivoj Mijačika (1933 - 2006)

Milka Brbić (Mijačika) (1914 - d.)

Mira Mijačika (Tumbin) (deceased)

Miroslava Mira Visković (Mijačika) (1920 - 1996)

Mladen Mijačika (1934 - 2004)

Neda Lalić (Mijačika) (1911 - 1996)

Nede Mijačika (Šimić) (1888 - 1910)

Nede Mare Mijačika (Šimić) (1885 - 1964)

Nede Mijačika (Mijačika) (1902 - 1989)

Nikola Vuletić Mijačika (deceased)

Nikola Mijačika (deceased)

Nikola Mijačika (1828 - d.)

Nikola Mijačika (1821 - 1821)

Nikola Mijačika (1825 - d.)

Nikola Vuletić Mijačika (1748 - 1817)

Nikola Mijačika (c.1885 - c.1956)

Nikola Mijačika (c.1920 - d.)

Nikola Vuletić Mijačika (c.1770 - d.)

Pavao Vuletić Mijačika (1755 - d.)

Pavica Grubišić (Mijačika) (1909 - 1993)

Paško Vuletić Mijačika (1760 - 1815)

Paško Mijačika (1849 - d.)

Paško Mijačika (1914 - 2001)

Pere Ševelj (Mijačika) (1866 - d.)

Perina Novak (Mijačika) (1814 - d.)

Petronila Vuletić(Mijačika)Šare (Raffanelli) (1833 - d.)

Ratimir Ratko Mijačika (1941 - 2012)

Rina Mijačika (1931 - 1931)

Šimun Mijačika - Vuletić (1798 - d.)

Srečko Mijačika (1918 - d.)

Stipan Vuletić Mijačika (1737 - d.)

Stipe Vuletić Mijačika (1806 - 1810)

Stipe Vuletić Mijačika (1776 - d.)

Stipe Mijačika (1837 - d.)

Tereza Vuletić Mijačika (1762 - 1783)

Tinka Mijačika (Jukić) (1922 - 2011)

Toma Mijačika (1810 - 1811)

Toma Mijačika (1846 - d.)

Vice Šimić (Mijačika) (1906 - 1983)

Vitomir Mijačika (1920 - 2006)

Vlado Mijačika (1922 - 2005)

Zorka Mijačika (Lalić) (c.1915 - 1972)

Zorka Mijačika (Čović) (1925 - 1991)

Šima Mijačika (1834 - 1837)

Šimica Kvesić (Vuletić Mijačika) (1796 - 1877)

Šimun Vuletić(Mijačika) Šare (1806 - d.)

Šimun Mijačika (1877 - d.)

Šimun Vuletić Mijačika (1781 - 1781)

Šimun Mijačika (1832 - 1832)

Šimun Vuletić Mijačika (1782 - 1782)

Šimun Vuletić Mijačika Šare (1739 - 1773)

U MAKARSKOM LJETOPISU (1773. - 1794.) opisan je događaj u kojem je smrtno stradao Šimun Vuletić Mijačika: Febrara 1773. - "Na 8. ovoga miseca otiđoše tri Sevel...

Šimun Mijačika (1911 - 1945)

Šimun Mijačika Mijin: r. 04.09.1911 Tučepi, zemljoradnik, borac XXVI dalmatinske divizije, poginuo 1945. kod Zadra

Šimun Mijačika (1862 - d.)