Surnames » Mijačika » Profiles
Photo
Name

Matija Vuletić Mijačika MP (1773 - d.)

Matija Vuletić Mijačika MP (1806 - 1807)

Matija Mijačika (Medić) MP (1831 - d.)

Matija Visković (Mijačika) MP (1828 - d.)

Matija Vuletić Mijačika (Matutinović) MP (c.1850 - d.)

Miho Mijačika MP (1825 - 1826)

Mijo Vuletić Mijačika MP (c.1727 - 1807)

Milena "Beba" Mijačika (Kundičević) MP (1935 - d.)

Milena Zorka Mijačika MP (1926 - 1927)

Milivoj Mijačika MP (1933 - 2006)

Milka Brbić (Mijačika) MP (1914 - d.)

Mira Mijačika (Tumbin) MP (deceased)

Miroslava Mira Visković (Mijačika) MP (1920 - 1996)

Mladen Mijačika MP (1934 - 2004)

Neda Lalić (Mijačika) MP (1911 - 1996)

Nede Mijačika (Šimić) MP (1888 - 1910)

Nede Mare Mijačika (Šimić) MP (1885 - 1964)

Nede Mijačika (Mijačika) MP (1902 - 1989)

Nikola Mijačika MP (c.1885 - c.1956)

Nikola Vuletić Mijačika MP (c.1770 - d.)

Nikola Mijačika MP (c.1920 - d.)

Nikola Vuletić Mijačika MP (1748 - 1817)

Nikola Mijačika MP (1825 - d.)

Nikola Mijačika MP (1821 - 1821)

Nikola Mijačika MP (1828 - d.)

Nikola Mijačika MP (deceased)

Nikola Vuletić Mijačika MP (deceased)

Pavao Vuletić Mijačika MP (1755 - d.)

Pavica Grubišić (Mijačika) MP (1909 - 1993)

Paško Mijačika MP (1849 - d.)

Paško Mijačika MP (1914 - 2001)

Paško Vuletić Mijačika MP (1760 - 1815)

Pere Ševelj (Mijačika) MP (1866 - d.)

Perina Novak (Mijačika) MP (1814 - d.)

Petronila Vuletić(Mijačika)Šare (Raffanelli) MP (1833 - d.)

Ratimir Ratko Mijačika MP (1941 - 2012)

Rina Mijačika MP (1931 - 1931)

Šimun Mijačika - Vuletić MP (1798 - d.)

Šimun Mijačika MP (1931 - 2017)

Srečko Mijačika MP (1918 - d.)

Stipan Vuletić Mijačika MP (1737 - d.)

Stipe Mijačika MP (1837 - d.)

Stipe Vuletić Mijačika MP (1776 - d.)

Stipe Vuletić Mijačika MP (1806 - 1810)

Tereza Vuletić Mijačika MP (1762 - 1783)

Tinka Mijačika (Jukić) MP (1922 - 2011)

Toma Mijačika MP (1846 - d.)

Toma Mijačika MP (1810 - 1811)

Vice Šimić (Mijačika) MP (1906 - 1983)

Vitomir Mijačika MP (1920 - 2006)

Vlado Mijačika MP (1922 - 2005)

Zorka Mijačika (Čović) MP (1925 - 1991)

Zorka Mijačika (Lalić) MP (c.1915 - 1972)

Šima Mijačika MP (1834 - 1837)

Šimica Kvesić (Vuletić Mijačika) MP (1796 - 1877)

Šimun Mijačika MP (1862 - d.)

Šimun Mijačika MP (1911 - 1945)

Šimun Mijačika Mijin: r. 04.09.1911 Tučepi, zemljoradnik, borac XXVI dalmatinske divizije, poginuo 1945. kod Zadra

Šimun Vuletić Mijačika Šare MP (1739 - 1773)

U MAKARSKOM LJETOPISU (1773. - 1794.) opisan je događaj u kojem je smrtno stradao Šimun Vuletić Mijačika: Febrara 1773. - "Na 8. ovoga miseca otiđoše tri Sevelja i Šimun Miačika iz Tučepi u skolj farsk...

Šimun Vuletić Mijačika MP (1782 - 1782)

Šimun Mijačika MP (1832 - 1832)

Šimun Vuletić Mijačika MP (1781 - 1781)

Šimun Mijačika MP (1877 - d.)

Šimun Vuletić(Mijačika) Šare MP (1806 - d.)