Surnames » Morkūnienė » Profiles
Photo
Name

Morkūnienė (deceased)

Jasaitis (deceased)

... Morkūnienė (Matulytė) (deceased)

..?.. Morkūnienė (deceased)

1 Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė? (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnas (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

? Morkūnienė (deceased)

a morkuniene (deceased)

Adelė Morkūnienė (Jankevičiūtė) (1910 - 2005)

Gyveno Pumpėnų parapijos Dirvonų kaime. Santuoka Pumpėnų bažnyčioje 1935 m. birželio 2 d.

Adelė Morkūnienė (Kučinskaitė) (1927 - 1984)

Adelė Morkūnienė (Mikelinskaitė) (1902 - d.)

Gyveno Pumpėnų parapijos Paįstriečių kaime. Santuoka Pumpėnų bažnyčioje 1933 m. balandžio 25 d.

Adelė Morkūnienė (Maciulevičiūtė) (c.1860 - d.)

Adelė Morkūnienė (Babickaitė) (1909 - 1976)

Agnes Morkunas (Lockitis) (bef.1855 - d.)

Agnetė Morkūnienė (Likaitė) (1758 - d.)

Agnietė Morkūnienė (Zavistanavičiūtė) (1781 - d.)

Darsūniškio RKB metrikai Martynas Morkūnas iš Vaiguvos; Agnietė Zavistanavičiūtė iš Darsūniškio; santuoka 1799, lapkričio 24d. Darsūniškio RKB

Agnietė Morkūnienė (Vaivilavičiūtė) (c.1817 - 1847)

Agnietė Morkūnienė (Juočytė) (1821 - d.)

Agnietė Morkūnienė (Apkevičiūtė) (c.1834 - 1914)

Agnietė (Morkūnienė) Drumstienė (Juočytė) (1824 - d.)

Agnietė Morkūnienė (Tauraitė) (deceased)

Agnietė Morkūnienė (Lapinskaitė) (deceased)

Agnieška Morkūnienė (Bernotaitė) (deceased)

Agnieška Morkūnienė (Bernotaitė) (1880 - 1955)

Agnė Morkūnienė (Rauduvytė) (c.1835 - 1901)

Agota Morkūnienė Baliūnienė (Janušauskaitė (Januškevičiūtė)) (c.1861 - 1915)

Gyveno Pasvalio parapijos Čižiškių kaime. Santuoka 1880 m. lapkričio 11 d. Našlė Agota Morkūnienė tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1894 m. vasario 15 d. Gyveno Čižiškių kaime.

Agota Morkūnienė (Maleckaitė) (1854 - 1908)

Kalvių RKB metrikai Nr.33 Agota (Maleckaitė) Morkūnienė (50) (iš Vaiguvos, Darsūniškio p.) mirė 1908-04-04 Sevelionyse; liko našlys Juozapas Morkūnas ir vaikai Pranciškus, Ieva, Kotryna, Domicelė; pala...

Agota Morkūnienė (Ryliškytė) (c.1805 - d.)

Agota Morkūnienė (Vilimaitė) (1898 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Paberžių kaime. Santuoka Pasvalio bažnyčioje 1926 m. vasario 9 d.

Agota Morkūnienė (Kairytė) (1802 - 1881)

Darsūniškio RKB metrikai informacija apie gimimą

Agota Morkūnienė (1765 - d.)

Agota Morkūnienė (1775 - d.)

Agota Morkūnienė (Urbonaitė) (deceased)

Agota Morkūnienė (Maleckaitė) (1832 - d.)

Agota Morkūnienė (Dalikaitė) (1832 - d.)

Agota Morkūnienė (Rainytė) (deceased)

Agota Morkūnienė (Buinevska) (deceased)

Agota Morkūnienė (Labalaukytė) (1756 - d.)

Krikštyta Pasvalio RKB, krikštatėviai: Steponas Pietronis su Anastazija Stasiucienia iš Norių.

Agota Morkuniene (Kairyte) (c.1793 - d.)

Agota Morkūnienė (Tulevičiūtė) (c.1854 - d.)

Agota Morkūnienė (Urbonaitė) (c.1831 - 1894)

Agota (Matonienė) Morkūnienė (Mitkutė) (c.1826 - d.)

Agripina Morkūnienė (Puteliauskaitė) (1866 - d.)

Albina Morkūnienė (deceased)

Albina Morkūnienė (Januševičiūtė) (1912 - d.)

Aldona Morkūnienė (Kvedaraitė) (c.1913 - c.1992)

Aldona Morkūnienė (Šėrytė) (1925 - d.)

Aldona Morkūnienė (Piragytė) (1928 - 1992)

Aleksandra Morkūniene (1918 - 2010)

Vaškų valsčiaus ūkininkaitė. Gyveno Vainaronių kaime. Minima 1922 m., 1929 m. Vaškų valsčiaus žemdirbė. Tekėjo 1941 m. sausio 28 d. Liudijo: Petras Vaitiekūnas, Juozapas Vaitiekūnas.

Aleksandra Šakaitė (1938 - 2019)

Alma Morkūnienė (deceased)

Anastazija Morkūnienė (deceased)

Anastazija Morkūnienė (Uogintaitė) (c.1853 - c.1877)

Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1873 m spalio 23 d.

Anastazija Morkūnienė (Piliponytė) (1927 - 1989)

Anastazija Morkūnienė (Žiūkaitė) (deceased)

Anelė Morkūnienė (Galinskaitė) (deceased)

Anelė Morkūnienė (deceased)

Anelė Morkūnienė (Banevičiutė) (1896 - d.)

Gyveno Joniškėlio parapijos Smilgelių vienkiemyje. Santuoka Joniškėlio bažnyčioje 1920 m. sausio 27 d.

Anelė Morkūnienė (Jozėnaitė) (c.1923 - c.2013)

Kildiškio k. Santuoka Skrebotiškio b. 1943 m. kovo 5 d.

Anelė ? Morkūnienė (Letkauskaitė ?) (deceased)

Anelė Varnaitė (c.1891 - d.)

Gulbinų valsčiaus valstietė. Gyveno Saločių parapijoje. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1915 m. balandžio 21 d.

Anelija Morkūnienė (Simėnaitė) (c.1852 - 1906)

Anelė Morkūnienė (deceased)

Anelė Morkūnienė (Staliulionytė) (deceased)

Anelė Morkūnienė (Vanagaitė) (deceased)

Anelė Morkūnienė (Satkauskaitė) (c.1830 - d.)

Iš Medinių. Gyveno Pasvalio parapijos Tetirvinų kaime. Minima 1858 m. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1858 m. spalio 12 d.

Angelė Morkūnienė (deceased)

Aniceta Morkūnienė (deceased)

Antanina Morkūnienė (Švambarytė) (1925 - 2004)

Antanina Morkūnienė (Daraškevičiutė) (1904 - 1972)

Antanina Morkūnienė (Niauronytė) (1835 - 1909)

Krikštatėviai: Benediktas Vegys ir bajorė Teofilė Sieniauskienė Karolio žmona. Gyveno Vaškų parapijos Daičiūnų kaime. Minima 1855 m., 1858 m. Tekėjo Vaškų bažnyčioje 1859 m. lapkričio 8 d. Gyve...

Antanina Morkūnienė (Astikaitė) (1897 - 1939)

Antanina Morkūnienė (Galentaitė) (deceased)

Antanina Morkūnienė (Galentaitė) (deceased)

Antanina Morkūnienė (Gervickaitė) (deceased)

Antanina Morkūnienė (Grigonytė) (c.1885 - d.)

Apolonija Morkūnienė (Čeponytė) (1903 - 1971)

Gyveno Biržuose. Siuvėja. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1923 m. lapkričio 25 d.

Apolonija Morkūnienė (Simėnaitė) (c.1842 - d.)

Apolonija Morkūnienė (Kruopytė) (c.1905 - d.)

Gyveno Skrebotiškio parapijos Nemeikšiūnų kaime. Vaškų valsčiaus darbininkė. Tekėjo Skrebotiškio bažnyčioje 1928 m. vasario 14 d.

Apolonija Morkūnienė (deceased)

Apolonija Morkūnienė (b. - 1971)

Appolonia Markunas (Stapas) (deceased)

Barbora Morkūnienė (Dapkutė) (deceased)

Barbora Morkūnienė (Markevičiūtė) (1863 - d.)

Kr. Antanas Šeniauskas ir Antanina Stumbrytė? 1894 11 08 Pasvalio RKB tuokėsi jaunikis Girsūdų valsčiaus valstietis Jonas Šivickas iš Stačiūnų kaimo 28 metų su Pumpėnų valsčiaus valstiete mergina Bar...

Barbora Morkūnienė (Jaruševičiūtė) (c.1833 - 1889)

Gyveno Saločių parapijos Skrebotiškio kaime. Minima 1858 m. Tekėjo Saločių bažnyčioje 1860 m. lapkričio 6 d.

Barbora Morkūnienė (Mėdžiūtė) (1848 - d.)

Barbora Morkūnienė (Aleksiūnaitė) (deceased)