Surnames » Myklebust » Profiles
Photo
Name

Agnar Mykle (Myklebust) MP (1915 - 1994)

Agnar Mykle (8 August 1915 – 15 January 1994) was a Norwegian author. He became one of the most controversial figures in Norwegian literature in the 20th century. Store Norske Leksikon Eng...

Anders Monsson Myklebust MP (1655 - 1728)

Brukar på Andersgarden, Myklebust gnr 41-1 f. 1655 i Andersgarden, bnr 1 Myklebust, Stranda, d. 1728 i Andersgarden.

Anders Monsson Myklebust MP (1618 - 1645)

f. 1618 i Andersgarden, Myklebust, Stranda, d. i Andersgarden.

Anne Monsdotter Myklebust MP (1680 - 1764)

Ættebok for Norddal 1997: Myklebust 11

Brit Saxesdotter Myklebust MP (1726 - 1767)

Brit Andersdotter Myklebust MP (1695 - 1735)

Elling Iverson Myklebust MP (c.1606 - c.1683)

Elling Iverssons farslinje tilhører trolig haplogruppe R1a1a. Se Y-search: WXKZJ Stranda bygdebok: Haugen under Myklelbust, side 260

Elling Eriksson Myklebust MP (1668 - 1737)

Ættebok for Norddal 1997: Myklebust 9 b > Myklebust 11

Else Eriksdotter Myklebust MP (c.1680 - 1727)

Else Eriksdatter. Født ca. 1670, muligens Myklebust 9/, Norddal. Død ca. 1727, Rødal Ø. I manntallet av 1664-66 er Erich Lauritsen 42 år gammel I manntallet av 1701 e...

Erik Larsson Myklebust MP (1620 - c.1700)

På garden Myklebust i Valldal, bruker 1660 - 1683. Sønnen Elling ble frastjålet "en vog fisk i 1689". Seks barn, Else er yngst. Sønnen "Knut er dreng hjå 'Enken' i 17...

Erik Olsson Myklebust MP (c.1540 - 1602)

Navnet på Erik kjennes kun gjennom navn på sønnene. Han var bruker på Myklebust i Ørsta. Må ha vært bruker av garden før 1603. Enka dreiv garde...

Erik Pedersson Myklebust MP (c.1605 - 1674)

Erik Pedersson kom frå Bøgarden på Myklebust. Han vart brukar på Øy. 1637-1674: Bruker av Nilsgarden i Øy. 1666: Nevnt som 61 år gammel. Kilde: Da...

Erik Rasmusson Røsok (Myklebust) MP (1645 - 1727)

Erik Rasmusson Myklebust overtok Røsok Gift to ganger. (Se etter skifte på Digitalarkivet)

Gunder Rasmusson Myklebust MP (1662 - 1705)

Gunder var son av "Unge-Rasmus" på Harøya. Han er nemnd saman med fleire arvingar i eit skifte frå 1705: Kona er Brite Olsdotter (1664 - 1740) Bror Ole Pedersen Ulla Son ...

Gurid Sæbjørnsdotter Myklebust MP (1696 - 1765)

Hogne Eriksson Myklebust MP (1679 - 1739)

Ingebrigt Rasmusson Beinset (Myklebust) MP (1655 - 1723)

Ingebrigt var sønnesønn av Store-Rasmus. Anna Julnes tror han var gift med Anne Rasmusdatter, enka etter Ole Larsen Beinset. Ole Larsen døde i 1685, og den 26. juni 1686 fikk Ingeb...

Ingelev Rasmusdtr. Myklebust MP (1653 - 1694)

Tennøe, K. J. (1928) Os-ætten i Vatne ed et tillæg om Ulvestad-ætten . Aalesund: Nasjonaltrykkeriet, Menighetshuset.

Ivar Nilsson Myklebust MP (1665 - 1716)

Iver Rasmusson Myklebust MP (1648 - 1724)

Jon Rasmusson Myklebust MP (1665 - 1705)

Skifte etter Jon 25. august 1705: Jons kone, fem søsken og seks barn er nevnt.

Margrete Ottarsdotter Myklebust MP (c.1540 - c.1606)

1603-1606: Enke og bruker av gården Myklebust. 1603: Pengeskatten?: Enckenn Ibidem (Møchelbost) Betaler odelsskatt av 2 mællag i gården.

Marte Knudsdotter Myklebust MP (1773 - 1833)

Marte Rasmusdotter Myklebust MP (1614 - 1680)

Ble enke på storgarden Myklebust i Vistdal. Giftet seg andre gang med Jon Eriksson Nesje. Ikke datter av Store-Rasmus, men sønnen gifter seg med Rasmus' datter?

Mons Nilsson Myklebust MP (1570 - 1630)

f. 1570 i Andersgarden, Myklebust, Stranda, d. 1630 i Andersgarden.

Mons Andersson Myklebust MP (1638 - 1685)

f. 1638 i Andersgarden, Myklebust, Stranda, d. 1685 i Andersgarden.

Mons Andersson Myklebust MP (1693 - 1740)

f. 1693, d. 1740 i Pegarden, bnr 2 Habostad, Stranda. Han giftet seg med Synnøve Pedersdotter Habostad, gift i 1713. Web link:

Nils Myklebust MP (1540 - 1605)

Første kjende brukar på Andersgarden, Myklebust gnr 41-1 --- f. 1540 i Andersgarden, Myklebust, Stranda, d. 1605 i Andersgarden.

Nils Myklebust MP (1644 - 1700)

Bjørn Jonson Dale prøver i Ørstingar å finne far til Ivar. Han er nok enten Nils Arnesson Øy Myklebust (1644-c.1700) eller Nils Ivarsson (1660) sønn av I...

Ola Eriksson Myklebust MP (c.1520 - 1574)

Ola Eriksson var første kjende brukar på Myklebust i Ørsta. 1574-1578: Han ble nevnt i et brev angående noe Follestadgods som Nils Jyde hadde fått tilbake til Folle...

Ola Ivarsson Follestad (Myklebust) MP (c.1545 - c.1612)

FOLLESTADÆTTA Ingeborg, dotter av rikingen Amund på Follestad, var gift med ein mann som aldri er nemnd i kjeldene, med mindre han skulle vere lik Ingebrigt på Vartdal. Etter F...

Ole Andersson Myklebust MP (1640 - d.)

Ole og Borgny på Engeset fekk tre born: Elling f 1689, ukjend lagnad Paul f 1691, ukjend lagnad Marte f 1692 gift på Habostad to gonger, til saman åtte born.

Peder Eriksson Myklebust MP (c.1575 - c.1644)

Peder kom frå Lauritsgarden, bnr 2, og vart brukar på Bøgarden, bnr 4, begge Myklebust i Ørsta. 1603: Nevnt som husmand ved "Pengeskatten" i 1603: "Peder Erichssen M...

Pål Eriksson Øy Myklebust MP (1660 - 1724)

Pål Erikson kom frå Øy, og vart brukar på Bøgarden, Myklebust bnr 3. 1666: Nevnt som 6 år. (Født 1660) 1692-1724: Bruker av Bøgarden i Mykleb...

Ragnhild Rasmusdotter Myklebust MP (1651 - 1724)

Født 1656? Av Unge-Rasmus' barn er Ragnhilds etterkommere noe usikre. Finne kilder? Skifte etter mannen Rasmus 1712. Fire barn nevnes: John (1680-1733), Rasmus (1691 - ), Rasmus (1698 - ...

Rasmus Rasmusson Myklebust MP (1656 - 1694)

Rasmus Jonsson Myklebust MP (1646 - 1724)

Far til Rasmus: Et forslag er Jon Styrkersson Haram, og mor Kirsti. Siden Rasmus er gift til ætta etter Store-Rasmus, er det trolig at han er av Nesje-slekt, og sønnesønn av Erik...

Rasmus Rasmusson Myklebust MP (1616 - 1698)

Kalt Unge-Rasmus. Unge-Rasmus var like pennefør som sin far. Han sendte bl a klagebrev over ulovlig panteauksjon hos sine festebønder. "(Dette) syner at han var både lovklok, ein...

Rasmus Rasmusson Myklebust Gjøsundseter (Myklebust) MP (1685 - 1733)

En Rasmus Rasmusson er barnebarn av Unge-Rasmus i Haram. Han har forbindelse til Gjøsund og Sæter. Skifte etter dennes bror Jon Rasmusson Myklebust 1733: Romsdal, Haram, Myklebust 1...

Rasmus Rasmusson Myklebust MP (1691 - 1724)

Skifte etter Rasmus, 1724: Kona Maren Ellingsdatter er nemnt i skiftet, 1724. To barn, Rasmus (1716-1766) og Ingeleiv (1718-1784). 65 Rasmus Rasmussen Myklebust 1691 1724 171 0 0 66 kone Marie ...

Rasmus Iverson Myklebust MP (c.1685 - 1728)

Sykkylvsslekter, s 92-3: Jakob Olsen f 1699 49e. g1 Marte Jonsd Fet f 1710 51. e. Inger f 1745. f. Peder f 1748. g. Jan f 1752. h. II Kari f 1753. i. Marte f 1755. j. Rasmus f 1758. Gardsoga for Sykk...

Rasmus Ingebrigtsson Myklebust (Lid) MP (c.1588 - c.1662)

Rasmus Ingebrigtsson Myklebust , kalla Store-Rasmus , var Sunnmørsbøndenes leiar for opprøret mot embedsstanden på 1600-talet. Norsk Wikipedia Store-Rasmus ligger gravla...

Rasmus Rasmussen Myklebust MP (1831 - d.)

Rasmus Gundersson Myklebust MP (1702 - 1735)

Han er nemnd saman med fleire arvingar i eit skifte frå 1705: Gunder Rasmusson: Kona er Brite Olsdotter (1664 - 1740) Bror Ole Pedersen Ulla Son Ole Gundersen (1698-1736) Son Rasmus ...

Sylvei Pålsdotter Myklebust MP (1692 - 1762)

Born in Bøgarden Myklebust Ørsta to Pål Erikson and Mette Andersdotter. Sylvei married Knut Jonson and had 7 children. Sylvei married Henrik Steffenson and had a child.

Sæbjørn Monsson Myklebust MP (1666 - 1726)

Myklebust (1933 - 1933)

Myklebust (Engen) (deceased)

Amundsen (Myklebust) (deceased)

Olaf Myklebust (1904 - d.)

(Anne) Marie Monsdatter Sigdestad (Myklebust) (1861 - 1953)

... Monsd Myklebust (1657 - 1750)

? Myklebust (deceased)

? Myklebust (Stavseng) (deceased)

? frk.Myklebust ? (deceased)

? Myklebust (deceased)

Indianerjente

? Myklebust (deceased)

? Myklebust (deceased)

? Myklebust (1969 - 1969)

?? Myklebust (deceased)

Aadel ("Pus") Björg Hellesen (Myklebust) (1916 - 2004)

Aagne Olaus Martinus Petersen Sperre (Myklebust) (1868 - d.)

Aagne kom fra Aagnegarden, Myklebust, på Ellingsøy og var sønn av Peter Elias Larsen Engeset og Petrine Larsdatter Myklebust. Aagne fyttet til (Lunden)Sperre, fikk tre barn med J...

Aagne Jacobsen Myklebust (Roald) (1813 - 1888)

1865 census for Myklebust, Borgund: Gårdbruker og skolelærer?? Skal i alle fall ha vært "skoleholder" i sine yngre dager, og var føderaadsmann på Myklebust på...

Aagodt Grude (Myklebust) (1910 - d.)

Aagthe Simonsdtr Myklebust (deceased)

Aase Kolbeinsdatter Myklebust (1719 - d.)

Aasta Jonsdotter Myklebust (1913 - d.)

Aasta Myklebust (1907 - d.)

Aasta Karoline Myklebust (1900 - 1985)

Abel Enokson Myklebust (1751 - 1791)

Abel Olsson Myklebust (c.1737 - 1820)

Abel Olsson Myklebust (deceased)

Abel Enoksen Myklebust (1751 - 1794)

Abel Enokson Myklebust (deceased)

Abel Olson Kjærland Myklebust( Rabben), ledd 6 (deceased)

Abel Pettersson Myklebust( Rabben), ledd 6 (1822 - 1913)

Abelone Rasmusdatter Myklebust (deceased)

Abraham Myklebust (1859 - d.)

Abraham Olsson Myklebust (1716 - 1756)

Abraham Myklebust (deceased)

Abraham Torgersen Myklebust (1762 - d.)

Adam Arneson Myklebust (1874 - 1956)

Adele Myklebust (Hørsdal) (1939 - d.)

Adlaug Myklebust (deceased)

Adolf Karl Teodor Myklebust (1888 - 1975)

Agate Knutsdatter Myklebust (c.1751 - 1836)

1801 census for Møchlebust, Julster:

Agate Hansdtr Myklebust (1751 - d.)

Agathe Knutsdotter Fossheim (Myklebust) (1823 - 1906)

Agnes Ersland (Myklebust) (deceased)

Agnes E Myklebust (deceased)

Agnes Myklebust (1917 - d.)

Agnes Andersen (Pedersdatter Myklebust) (1885 - 1971)

Agnes Myklebust (Grønning) (1913 - d.)

Agnes Andrea Myklebust (Berntsen) (1906 - c.1992)

Agnes Olaug Myklebust (1913 - d.)

Døde ung hos faren på Smøla

Agnete L Fossheim (Myklebust) (1772 - 1839)

Agnete Simendtr. Myklebust (1692 - d.)

Agnete Andersdatter Myklebust (Valaker) (1689 - 1785)

Agnete Persdotter Myklebust (1915 - 1994)

Agnete Jakobsdotter Myklebust (1795 - 1844)

Mest sannsynlig ble Agnete født på Vang i Hedmark, der foreldrene bodde fra de dro fra Toten, og fram til de dro til Herøy i 1803. Agnete nevnes i brorens bygselbrev som "syg e...