Surnames » Navikauskaitė » Profiles
Photo
Name

Agota Navikauskaitė (deceased)

Albina Paškauskienė (Navikauskaitė) (1929 - 2012)

Bronelė Navikauskaitė (deceased)

Danutė Aleknienė (Navikauskaitė) (1924 - 2013)

Vaikystėje, prieš Antrąjį pasaulinį karą iš Užupių persikėlė gyventi ir mokytis į Kauną pas savo tetą Adelę Tamašauskienę. Mokykloje ją lietuvių kalbos mokė poetė Salomėja Nėris.

Eugenija Uršulė Viliušienė (Navikauskaitė) (1938 - 2010)

Juzė Navikauskaitė (deceased)

Petronėlė Sakalauskienė (Navikauskaitė) (deceased)

Terese Kruelskienė (Navikauskaitė) (deceased)

Teresė Lekavičienė (Navikauskaitė) (1927 - 2011)

Teresė Kruelskienė (Navikauskaitė) (deceased)