Surnames » Nižetić » Profiles
Photo
Name

Mate Petar Nižetić MP (1664 - 1739)

Niseteo (Nisiteo), Matija Petar Petrulli - Hrvatska enciklopedija Brac noble responsible for freeing Antonio Štambuk "Danas nestalo naselje Dubravica izmedu Gradca i Mosuja istocno od Gornjeg Humca...

1 Nižetić MP (deceased)

? Nižetić MP (deceased)

? Nižetić MP (deceased)

? Nižetić (?) MP (c.1665 - d.)

? Nižetić (?) MP (c.1715 - d.)

Aleksandar Justin Lukšić-Nižetić MP (1785 - d.)

Ana Nižetić (Trebotić) MP (1811 - d.)

Ana Bezmalinović (Nižetić) MP (deceased)

Andrijana Nizetic (Borojevic) MP (1888 - 1973)

Anka Nižetić (Ursić) MP (1932 - c.2015)

Anka Nižetić (Balarin) MP (deceased)

Ante Nižetić MP (deceased)

Ante Nižetić MP (deceased)

Ante Nižetić MP (c.1819 - d.)

Antonija Kirigin (Nižetić) MP (deceased)

Bartul Nižetić MP (deceased)

Bona Nižetić (?) MP (c.1627 - d.)

Božidar Nižetić MP (deceased)

Božidar Nižetić MP (1932 - 2011)

Celina Nižetić MP (deceased)

Dinka Ruščić (Nizetić) MP (deceased)

Dinko Borislav Nižetić MP (1901 - 1954)

Dorina Nižetić (Bakulić) MP (deceased)

Dorina (Doratea) Bezinović (Nizetić) MP (deceased)

Dorotea Kirigin (Nižetić) MP (c.1795 - d.)

Dr. Branko Nižetić MP (1897 - 1990)

A kada je Vinko Kisić 9. lipnja 1918. u Splitu pokrenuo dnevnik Novo doba, njegov se posao u početku nije razlikovao od Biankinijeva. Istina, sada su vijesti u redakciju stizale i telefonom. Ali, u red...

Elizabeta Rakela (Nižetić) MP (1806 - d.)

Filipa Vladislavić (Nižetić) MP (c.1777 - d.)

Filomena Nižetić (Štambuk) MP (1857 - 1943)

Frana Nižetić (?) MP (c.1601 - d.)

Francisca Miric Nizetic MP (deceased)

Franka Nizetić (?) MP (deceased)

Franka Dorić (Nižetić) MP (deceased)

Frana Zuanić (Nižetić) MP (1690 - d.)

Frana Nižetić MP (1677 - d.)

Frana Nižetić MP (1664 - d.)

Ivan Nižetić MP (deceased)

Ivan Nižetić MP (1668 - d.)

Ivan Nižetić MP (1632 - d.)

Ivo Nižetić MP (deceased)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 25 2018, 14:10:58 UTC

Jakubina Ilić (Nižetić) MP (c.1771 - d.)

Jele Nižetić (Beroš) MP (1795 - 1856)

Helen Nizetic (Radišić) MP (1901 - 1978)

Jelisaveta Nižetić (Radojlović) MP (deceased)

JERKO NIZETIC MP (deceased)

Jerolim Nižetić MP (c.1685 - d.)

Jerolim Nižetić MP (c.1645 - d.)

Jerolim Nižetić MP (c.1660 - d.)

Jerolim Nižetić MP (c.1710 - d.)

Juraj Nižetić MP (deceased)

Juraj Nižetić MP (1682 - d.)

Juraj Nižetić MP (c.1710 - d.)

Kata Boglić (Nižetić) MP (c.1615 - d.)

Kata Nižetić (Ursić) MP (c.1766 - d.)

Kata Nižetić (?) MP (c.1650 - d.)

Kata Nižetić (?) MP (c.1669 - d.)

Kata Nižetić (Lukšić) MP (c.1715 - d.)

Kata Nižetić (Lukšić) MP (c.1743 - d.)

Kate Nižetić (Vrsalović) MP (c.1810 - d.)

Kate M Nizetich MP (c.1937 - 1956)

Klara Nižetić MP (1841 - 1841)

Laura Lukšić (Nižetić) MP (c.1702 - d.)

Livija Nižetić (?) MP (c.1635 - d.)

Ljiljana Nižetić MP (deceased)

Luce Marinović (Nižetić) MP (1801 - 1840)

Luce Nižetić (?) MP (c.1749 - d.)

Luka Nižetić MP (1774 - 1848)

Luka Nižetić MP (1851 - d.)

Lukre Nižetić (Marinović) MP (c.1824 - d.)

Lukre Nižetić (Zuanić) MP (1689 - d.)

Lukre Belavijić (Nižetić) MP (c.1690 - d.)

Lukre Lukšić (Nižetić) MP (c.1752 - d.)

Magdalena Nizetic MP (deceased)

Mande Nižetić MP (1657 - d.)

Marcelin Nizetic MP (1886 - 1957)

Mare Nižetić(Mravičić) MP (1910 - 1983)

Mare Nižetić MP (1626 - d.)

Margarita Nižetić MP (1652 - d.)

Sig. Margarita Petricio (Nižetić) MP (c.1675 - d.)

Married June 21, 1606 in Sutivan

Maja Čulić (Nižetić) MP (1891 - 1984)

Marija Nizetic MP (1919 - 1985)

Marija Srzić (Nižetić) MP (1889 - d.)

Marija Vrsalović (Nižetić) MP (c.1870 - d.)

Marija Mandina Nižetić MP (1856 - d.)

Markantun Lukšić MP (1782 - d.)

Marko Nižetić MP (1694 - d.)

Mate Nižetić MP (c.1810 - d.)

Mate Nižetić MP (c.1622 - d.)

Mate Nižetić MP (1800 - 1869)

Mate Nižetić MP (c.1761 - d.)

Mate Nižetić MP (c.1744 - d.)

Mate Nižetić MP (c.1664 - d.)

Mate Nižetić MP (c.1671 - d.)

Mate Nižetić MP (1659 - bef.1671)

Mate Lukšić-Nižetić MP (c.1737 - d.)

Matija Nižetić (Galetović) MP (1779 - 1849)

Matija Marinović (Nižetić) MP (1838 - d.)

Matija Nižetić MP (1849 - 1849)

Matija Nižetić MP (c.1596 - d.)