Surnames » Nižetić » Profiles
Photo
Name

Mate Petar Nižetić MP (1664 - 1739)

Niseteo (Nisiteo), Matija Petar Petrulli - Hrvatska enciklopedija Brac noble responsible for freeing Antonio Štambuk "Danas nestalo naselje Dubravica izmedu Gradca i Mosuja istocno od Gornje...

1 Nižetić (deceased)

Andrijana Nizetic (Borojevic) (1888 - 1973)

Anka Nižetić (Ursić) (1932 - c.2015)

Anka Nižetić (Balarin) (deceased)

Ante Nižetić (deceased)

Bona Nižetić (?) (c.1627 - d.)

Božidar Nižetić (1932 - 2011)

Celina Nižetić (deceased)

Dinka Ruščić (Nizetić) (deceased)

Dinko Borislav Nižetić (1901 - 1954)

Dorina (Doratea) Bezinović (Nizetić) (deceased)

Dr. Branko Nižetić (1897 - 1990)

A kada je Vinko Kisić 9. lipnja 1918. u Splitu pokrenuo dnevnik Novo doba, njegov se posao u početku nije razlikovao od Biankinijeva. Istina, sada su vijesti u redakciju stizale i telefon...

Filomena Nižetić (Štambuk) (1857 - 1943)

Francisca Miric Nizetic (deceased)

Franka Nizetić (?) (deceased)

Ivan Nižetić (deceased)

Helen Nizetic (Radišić) (1901 - 1978)

Jelisaveta Nižetić (Radojlović) (deceased)

JERKO NIZETIC (deceased)

Jerolim Nižetić (c.1685 - d.)

Juraj Nižetić (deceased)

Kata Boglić (Nižetić) (c.1615 - d.)

Kate Nižetić (Vrsalović) (c.1810 - d.)

Ljiljana Nižetić (deceased)

Magdalena Nizetic (deceased)

Marcelin Nizetic (1886 - 1957)

Mare Nižetić(Mravičić) (1910 - 1983)

Margarita Nižetić (1652 - d.)

Marija Srzić (Nižetić) (1889 - d.)

Marija Nizetic (1919 - 1985)

Marija Vrsalović (Nižetić) (c.1870 - d.)

Maja Čulić (Nižetić) (1891 - 1984)

Mate Nižetić (c.1622 - d.)

Mate Nižetić (c.1810 - d.)

Miho Nižetić (deceased)

Mladen Nižetić (c.1935 - c.2004)

Neda Nižetić (1893 - 1907)

Nikola Nižetić (deceased)

Perica Štambuk (Nizetic) (c.1755 - d.)

Perina Karzulovic (Nižetić) (deceased)

PETAR NIZETIC (deceased)

Rajko Nižetić (1938 - 2001)

Taća Marija Nižetić (Ilić) (1906 - 1987)

unknown Nižetić (deceased)

unknown Nižetić (deceased)

unknown Petar? Nižetić (deceased)

Veljko Nižetić (1900 - 1933)

Vice Nižetić (Mariković-Šimić) (deceased)

Vice Mrkušić (Nižetić) (1842 - 1902)

Vicko Nizetic (1894 - 1965)

Zdravko Nižetić (1895 - 1947)