Surnames » Nižetić » Profiles
Photo
Name

Mate Petar Nižetić MP (1664 - 1739)

Niseteo (Nisiteo), Matija Petar Petrulli - Hrvatska enciklopedija Brac noble responsible for freeing Antonio Štambuk "Danas nestalo naselje Dubravica izmedu Gradca i Mosuja istocno od Gornjeg Humca...

1 Nižetić MP (deceased)

Ana Nižetić (Trebotić) MP (1811 - d.)

Andrijana Nizetic (Borojevic) MP (1888 - 1973)

Anka Nižetić (Ursić) MP (1932 - c.2015)

Anka Nižetić (Balarin) MP (deceased)

Ante Nižetić MP (deceased)

Bona Nižetić (?) MP (c.1627 - d.)

Božidar Nižetić MP (1932 - 2011)

Celina Nižetić MP (deceased)

Dinka Ruščić (Nizetić) MP (deceased)

Dinko Borislav Nižetić MP (1901 - 1954)

Dorina (Doratea) Bezinović (Nizetić) MP (deceased)

Dr. Branko Nižetić MP (1897 - 1990)

A kada je Vinko Kisić 9. lipnja 1918. u Splitu pokrenuo dnevnik Novo doba, njegov se posao u početku nije razlikovao od Biankinijeva. Istina, sada su vijesti u redakciju stizale i telefonom. Ali, u red...

Elizabeta Rakela (Nižetić) MP (1806 - d.)

Filomena Nižetić (Štambuk) MP (1857 - 1943)

Francisca Miric Nizetic MP (deceased)

Franka Nizetić (?) MP (deceased)

Ivan Nižetić MP (deceased)

Helen Nizetic (Radišić) MP (1901 - 1978)

Jelisaveta Nižetić (Radojlović) MP (deceased)

JERKO NIZETIC MP (deceased)

Jerolim Nižetić MP (c.1685 - d.)

Juraj Nižetić MP (deceased)

Kata Boglić (Nižetić) MP (c.1615 - d.)

Kate Nižetić (Vrsalović) MP (c.1810 - d.)

Ljiljana Nižetić MP (deceased)

Lucija Marinović (Nižetić) MP (c.1800 - d.)

Luka Nižetić MP (c.1778 - d.)

Magdalena Nizetic MP (deceased)

Marcelin Nizetic MP (1886 - 1957)

Mare Nižetić(Mravičić) MP (1910 - 1983)

Margarita Nižetić MP (1652 - d.)

Maja Čulić (Nižetić) MP (1891 - 1984)

Marija Nizetic MP (1919 - 1985)

Marija Srzić (Nižetić) MP (1889 - d.)

Marija Vrsalović (Nižetić) MP (c.1870 - d.)

Mate Nižetić MP (c.1810 - d.)

Mate Nižetić MP (c.1622 - d.)

Mate Nižetić MP (1808 - d.)

Matija Nižetić (Galetović) MP (c.1783 - d.)

Miho Nižetić MP (deceased)

Mladen Nižetić MP (c.1935 - c.2004)

Neda Nižetić MP (1893 - 1907)

Nikola Nižetić MP (deceased)

Perica Štambuk (Nizetic) MP (c.1755 - d.)

Perina Karzulovic (Nižetić) MP (deceased)

PETAR NIZETIC MP (deceased)

Rajko Nižetić MP (1938 - 2001)

Taća Marija Nižetić (Ilić) MP (1906 - 1987)

unknown Nižetić MP (deceased)

unknown Nižetić MP (deceased)

unknown Petar? Nižetić MP (deceased)

Veljko Nižetić MP (1900 - 1933)

Vice Mrkušić (Nižetić) MP (1842 - 1902)

Vice Nižetić (Mariković-Šimić) MP (deceased)

Vicko Nizetic MP (1894 - 1965)

Zdravko Nižetić MP (1895 - 1947)