Surnames » Nodland i neset » Profiles
Photo
Name

Brynild Jokildsen Nodland i neset (Eik) (1713 - 1783)

n. Skattematrikkel 1738 Nodland i neset 4 år 1718, se Lund bygdebok side 522. Nevnes på Nodland i Egersund ved morfarens skifte 01.02.1738

Endre Eriksen Nodland i Neset (1704 - 1715)

Endre Sivertsen Nodland i neset (c.1653 - 1695)

Erik Sivertsen Nodland i neset (1673 - 1751)

n. 30 år i 1700 n. 28 år i 1701 n. 37 år i 1706 (født Nodland) med 1 sønn Endre 3 f. Nodland n. med hustru og 4 barn i 1711 n. ekstraskatt 1713 n. militærrull 1718, 51 år, bygslet jord 1697

Erik Sivertsen Nodland i neset (1602 - 1672)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 60 år gammel Er nevnt i 1606 så alder ved begravelsen i kirkeboka i 1672 må være feil. Mest sannsynlig er han født rundt 1585 Nevnt med fullt navn i ...

Guri Sivertsdatter Nodland i neset (1668 - 1753)

Jakob Endresen Nodland i neset (1685 - 1695)

Klemet Sivertsen Nodland i neset (c.1655 - 1745)

18.11.1693: Tingboka, blir stevent for retten fordi hans kone er kommet for tidlig i barsel: n. 38 år i 1700 n. 40 år i 1701 n. 44 år i 1706 (født Egersunds sogn) n. med hustru og 2 barn i 1711...

Marit Sivertsdatter Åse (Nodland i neset?) (1645 - 1741)

Marit Svendsdatter Nodland i neset (1666 - d.)

Martha Endresdatter Nodland i neset (1688 - d.)

Nils Eriksen Nodland i neset (Slettebø) (1683 - d.)

n. militærrull 1718, 28 år, bygslet jord 1716,

Sara Villumsdatter Nodland i heien (Nodland i neset) (1703 - 1761)

Kausjonist ved vielsen (som oppgir henne som Siri, ikke Sara) er Brynild Nodland, hennes stefar.

Sivert Eriksen Nodland i Neset (1624 - 1701)

Ved fogdens manntall av 1664 er han nevnt som 40 år gammel. 79 år i manntallet 1701, da har han gitt opp bruket til sin sønn. Han finnes ikke i sjømilitært manntall av 1706 og heller ikke i kirkeboka s...

Sivert Sivertsen Nodland i Neset (deceased)

Sivert Endresen Nodland i Neset (Årstad) (b. - c.1618)

Sivert er første gang nevnt på Nodland i 1603. Mest sannsynlig har han giftet seg til Nodland. Ikke umulig var konen en Eriksdatter. Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skipreide, 09-10-1658 JÆREN_OG...

Svend Knutsen Nodland i neset (Skåra) (1631 - 1716)

n. 36 år i 1664 n. 70 år i 1700 n. 70 år i 1701 n. 74 år i 1706 (født Egersunds sogn) med 2 sønner Villum 37 og Knut bor på Melhus n. med hustru og 1 datter i 1711 n. ekstraskatt 1713 Ski...

Valborg Svendsdatter Nodland i neset (1676 - 1746)

Valborg Svendsdatter Nodland i neset (1675 - 1675)

Valborg Svendsdatter Nodland i neset (1674 - 1674)

Ågot Endresdatter Nodland i neset (1693 - d.)