Surnames » Ockinga » Profiles
Photo
Name

Gerlandt Lolles van Ockinga MP (1380 - 1456)

from Hobbe van Hermana, overleden voor 1456, zoon van Wybrant van Gerbranda, later Wybrant van Hermana, en Syts Tjercksdr van Hermana. Hij woonde te Minnertsga op Hermanastate. In het testament u...

Here Lolles van Ockinga MP (1445 - c.1514)

stamboomonderzoek... ;

Joost van Ockinga MP (b. - c.1535)

Uit het huwelijk van Here en Rixt Goslicksdr van Juwinga (zijn 2e vrouw) 4 Joost van Ockinga , volgt onder V-c. Dat Joost uit het tweede huwelijk van zijn vader stamt blijkt uit kwartieren bij het ...

Ael van Ockinga (deceased)

Aelcke van Ockinga (b. - 1640)

Anna van Ockinga (deceased)

Anna van Ockinga (b. - 1608)

Anton OCKINGA (deceased)

Ath Heresdr van Ockinga (b. - 1605)

Bauck Ockinga (Ndr) (deceased)

Bocke van Ockinga (c.1652 - d.)

Catharina van Ockinga (b. - 1648)

Doede Epes Gerritsen (van Ockinga) (b. - 1420)

Douwe Douwes Ockinga (1360 - 1420)

Douwe van Ockinga (1586 - 1666)

Douwe Epesz Ockinga (c.1335 - d.)

Douwe Epes Ockinga (1335 - d.)

Eelck Pietersdr van Ockinga (b. - c.1534)

Elisabeth Lollesdr van Ockinga (c.1585 - 1660)

Epe Epes van Ockinga (b. - c.1420)

Epe Lolles Ockinga (1300 - 1350)

Epe Lolles Ockinga (1376 - 1420)

Etheke Epesdr van Ockinga (c.1420 - c.1420)

Etheke Epesdr Ockinga (c.1411 - d.)

Fedt van Ockinga (1581 - 1606)

Foeck Janckes van Douwama- (Ockinga) (van Fockama) (1365 - d.)

Frederik Hessel van Ockinga (1647 - 1674)

Frieda M Ockinga (1913 - 1995)

Gaets van Ockinga (b. - 1567)

afkomstig uit Dronrijp

Geel Lollesdr Ockinga (1385 - c.1430)

Gerland van Camstra (Ockinga) (b. - 1456)

Take had married Gerland of Ockinga, deceased after 1456, daughter of Lolle of Ockinga and Bauck Ndr Gerland remarried Wybrant Hermana, deceased in 1427. Gerland test generated in 1456 (FT18). SFA g...

Gerlandt Epes Ockinga (deceased)

Gerlandt Lollesdr Ockinga (1350 - 1456)

Gerrolt van Ockinga (b. - 1665)

Gerrolt was niet getrouwd.

Gretchen Ockinga (deceased)

Helena Maria van Ockinga (b. - 1718)

afkomstig uit Burgwerd in 1679

Here van Ockinga (c.1612 - 1682)

Here van Ockinga (c.1525 - 1574)

Here van Ockinga (1610 - 1635)

Here Lolles Ockinga (1506 - 1587)

genealogieonline.nl... ;

His Heresdr Ockinga (1480 - 1525)

Hobbe van Ockinga (b. - 1581)

Hylck van Ockinga (1587 - c.1626)

Jarich van Ockinga (1570 - 1620)

Jarich van Ockinga (c.1650 - c.1692)

Jarich Heres van Ockinga (1644 - 1714)

genealogieonline.nl... ; Personal data Jarich Heres Ockinga Male Met hem stierf het geslacht Ockinga uit in de mannelijke lijn. He was born 1644. Raadsheer bij het Hof van Friesland 1666-1714...

Joost van Ockinga (b. - 1610)

Joost van Ockinga (1606 - c.1665)

Jouck van Ockinga (b. - 1666)

afkomstig uit Dronrijp.

Jouck Watzesdr van Ockinga (c.1605 - d.)

Lolle van Ockinga (b. - 1695)

Lolle van Ockinga (b. - 1654)

Lolle van Ockinga (b. - 1609)

Lolle Ockinga (deceased)

Lolle Epes Ockinga (c.1348 - c.1420)

simonwierstra.nl... ; I Lolle van Ockinga , overleden voor 1420. Hij woonde te Burgwerd. Lolle was gehuwd met Bauck Takesdr van Camstra , afkomstig uit Firdgum, overleden n 1420, dochter van Ta...

Lolle Epes van Ockinga (1408 - 1466)

Lolle Epes van Camstra (Ockinga) (c.1350 - d.)

Lolle Epes van Camstra (Ockinga) (c.1335 - d.)

Lolle Heres Ockinga (1545 - 1581)

Lolle Heres van Ockinga (1480 - 1520)

Maria OCKINGA (OPPELAND) (deceased)

Montsa Ockedr (Ockinga van) Broersma (c.1550 - c.1584)

N. N. Janssen (Ockinga) (deceased)

N.N. van Ockinga (1676 - 1676)

Ocke Epes OCKINGA GERRITSMA (van Ockinga) (c.1410 - 1475)

Ocke Epes van Ockinga-Gerritsma (1404 - 1475)

Ocke Ockes van OCKINGA (Ockinga) (1510 - c.1584)

Pieter Lolles van Ockinga (b. - 1478)

Riem Lollesdr van Ockinga (deceased)

Rints van Ockinga (deceased)

Rints was niet getrouwd.

Rints van Ockinga (1647 - d.)

Rixt Joostesdr van Ockinga (deceased)

Ruurd van Ockinga (b. - 1571)

Saepck van Ockinga (deceased)

Salvius van Ockinga (b. - c.1577)

Sjouck van Ockinga (b. - 1638)

Sjuck van Ockinga (1597 - 1617)

Sophia Amelia van Ockinga (c.1651 - d.)

Sophia was de laaste uit het geslacht Ockinga.

Sybren van Ockinga (1646 - 1698)

Tiete van Ockinga (deceased)

Tiete van Ockinga (deceased)

Tony F Ockinga (deceased)

Tryn Lollesdr van Ockinga (b. - c.1504)

Watze van Ockinga (c.1562 - 1624)

Watze van Ockinga (b. - 1575)

Watze Hero Jarichs van Ockinga (1701 - 1704)

Wick van Ockinga (b. - 1650)

Wick Heresdr van Ockinga (deceased)