Surnames » Ockinga » Profiles
Photo
Name

Here Lolles van Ockinga MP (1445 - c.1514)

stamboomonderzoek... ;

Joost van Ockinga MP (b. - c.1535)

Uit het huwelijk van Here en Rixt Goslicksdr van Juwinga (zijn 2e vrouw) 4 Joost van Ockinga , volgt onder V-c. Dat Joost uit het tweede huwelijk van zijn vader stamt blijkt uit kwartieren bij het ...

Ael van Ockinga (deceased)

Aelcke van Ockinga (b. - 1640)

Anna van Ockinga (b. - 1608)

Anna van Ockinga (deceased)

Anton OCKINGA (deceased)

Ath Heresdr van Ockinga (b. - 1605)

Bauck Ockinga (Ndr) (deceased)

Bauck Ndr van Ockinga (deceased)

Bauck Ndr. van Ockinga (deceased)

Bocke van Ockinga (c.1652 - d.)

Catharina van Ockinga (b. - 1648)

Doede Epes Gerritsen (van Ockinga) (b. - 1420)

Douwe Epesz (Douwama van) Ockinga (c.1330 - d.)

Douwe Douwes van Douwama (Ockinga) (1360 - 1420)

Douwe van Ockinga (1586 - 1666)

Douwe Epes Ockinga (1335 - d.)

Eelck Pietersdr van Ockinga (b. - c.1534)

Elisabeth Lollesdr van Ockinga (c.1585 - 1660)

Epe Epes van Ockinga (b. - c.1420)

Epe Lolles Ockinga (1376 - 1420)

Epe Lolles Ockinga (1326 - 1350)

Etheke Epesdr Ockinga (c.1411 - d.)

Etheke Epesdr van Ockinga (c.1420 - c.1420)

Fedt van Ockinga (1581 - 1606)

Foeck Janckes van Douwama- (Ockinga) (van Fockama) (1365 - d.)

Frederik Hessel van Ockinga (1647 - 1674)

Frieda M Ockinga (1913 - 1995)

Gaets van Ockinga (b. - 1567)

afkomstig uit Dronrijp

Geel Lollesdr van Ockinga (1377 - 1420)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 9 2016, 16:11:09 UTC

Gerland van Camstra (Ockinga) (b. - 1456)

Take had married Gerland of Ockinga, deceased after 1456, daughter of Lolle of Ockinga and Bauck Ndr Gerland remarried Wybrant Hermana, deceased in 1427. Gerland test generated in 1456 (FT18). SFA g...

Gerland Lolles Ockinga (1385 - 1456)

Gerlandt Epes Ockinga (deceased)

Gerlandt Lollesdr Ockinga (van Ockinga) (1375 - 1456)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 9 2016, 16:12:49 UTC * Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 9 2016, 16:08:15 UTC

Gerlant van Camstra (van Ockinga) (deceased)

Gerlant Lollesdr van Gerbranda (later van Hermana) (van Ockinga) (b. - c.1456)

Gerlant Lollesdr. Camstra (van Ockinga) (b. - 1456)

Gerrolt van Ockinga (b. - 1665)

Gerrolt was niet getrouwd.

Gretchen Ockinga (deceased)

Helena Maria van Ockinga (b. - 1718)

afkomstig uit Burgwerd in 1679

Here van Ockinga (c.1612 - 1682)

Here van Ockinga (c.1525 - 1574)

Here van Ockinga (1610 - 1635)

Here Lolles van Ockinga (1506 - 1587)

genealogieonline.nl... ;

His Heresdr van Ockinga (b. - c.1520)

Hobbe van Ockinga (b. - 1581)

Hylck van Ockinga (1587 - c.1626)

Jarich van Ockinga (c.1650 - c.1692)

Jarich van Ockinga (1570 - 1620)

Jarich Heres van Ockinga (1644 - 1714)

genealogieonline.nl... ; Personal data Jarich Heres Ockinga Male Met hem stierf het geslacht Ockinga uit in de mannelijke lijn. He was born 1644. Raadsheer bij het Hof van Friesland 1666-1714...

Joost van Ockinga (1606 - c.1665)

Joost van Ockinga (b. - 1610)

Jouck van Ockinga (b. - 1666)

afkomstig uit Dronrijp.

Jouck Watzesdr van Ockinga (c.1605 - d.)

Lolle Ockinga (deceased)

Lolle van Ockinga (deceased)

Lolle van Ockinga (b. - 1609)

Lolle van Ockinga (deceased)

Lolle van Ockinga (b. - 1654)

Lolle Ockinga (c.1278 - d.)

Lolle van Ockinga (b. - 1695)

Lolle Epes Ockinga (c.1338 - c.1420)

simonwierstra.nl... ; I Lolle van Ockinga , overleden voor 1420. Hij woonde te Burgwerd. Lolle was gehuwd met Bauck Takesdr van Camstra , afkomstig uit Firdgum, overleden n 1420, dochter van Ta...

Lolle Epes van Camstra (Ockinga) (c.1350 - d.)

Lolle Epes van Ockinga (1408 - 1466)

Lolle Epes van Camstra (Ockinga) (c.1335 - d.)

Lolle Heres van Ockinga (1480 - 1520)

Lolle Heres Ockinga (1545 - 1581)

Lolle?? Ockinga (c.1270 - d.)

Maria OCKINGA (OPPELAND) (deceased)

Montsa Ockedr (Ockinga van) Broersma (c.1550 - c.1584)

N. N. Janssen (Ockinga) (deceased)

n.n Douwama Ockinga (Douma / van Douwama) (1310 - d.)

N.N. van Ockinga (1676 - 1676)

Ocke Epes OCKINGA GERRITSMA (van Ockinga) (c.1410 - 1475)

Ocke Ockes van OCKINGA (Ockinga) (1510 - c.1584)

Pieter Lolles van Ockinga (b. - 1478)

Riem Lollesdr van Ockinga (deceased)

Rints van Ockinga (1647 - d.)

Rints van Ockinga (deceased)

Rints was niet getrouwd.

Rixt Joostesdr van Ockinga (deceased)

Ruurd van Ockinga (b. - 1571)

Saepck van Ockinga (deceased)

Salvius van Ockinga (b. - c.1577)

Sjouck van Ockinga (b. - 1638)

Sjuck van Ockinga (1597 - 1617)

Sophia Amelia van Ockinga (c.1651 - d.)

Sophia was de laaste uit het geslacht Ockinga.

Sybren van Ockinga (1646 - 1698)

Tiete van Ockinga (deceased)

Tiete van Ockinga (deceased)

Tony F Ockinga (deceased)

Tryn Lollesdr van Ockinga (b. - c.1504)

Watze van Ockinga (b. - 1575)

Watze van Ockinga (c.1562 - 1624)

Watze Hero Jarichs van Ockinga (1701 - 1704)

Wick van Ockinga (b. - 1650)

Wick Heresdr van Ockinga (deceased)