Surnames » Ockinga » Profiles
Photo
Name

Gerlandt Lolles van Ockinga MP (1380 - 1456)

from Hobbe van Hermana, overleden voor 1456, zoon van Wybrant van Gerbranda, later Wybrant van Hermana, en Syts Tjercksdr van Hermana. Hij woonde te Minnertsga op Hermanastate. In het testament u...

Here Lolles van Ockinga MP (1445 - c.1514)

stamboomonderzoek... ;

Joost van Ockinga MP (b. - c.1535)

Uit het huwelijk van Here en Rixt Goslicksdr van Juwinga (zijn 2e vrouw) 4 Joost van Ockinga , volgt onder V-c. Dat Joost uit het tweede huwelijk van zijn vader stamt blijkt uit kwartieren bij het ...

Ael van Ockinga MP (deceased)

Aelcke van Ockinga MP (b. - 1640)

Anna van Ockinga MP (deceased)

Anna van Ockinga MP (b. - 1608)

Anton Ockinga MP (deceased)

Ath Heresdr van Ockinga MP (b. - 1605)

Bauck Ockinga (Ndr) MP (deceased)

Bocke van Ockinga MP (c.1652 - d.)

Catharina van Ockinga MP (b. - 1648)

Doede Epes Gerritsen (van Ockinga) MP (b. - 1420)

Douwe Douwes Ockinga MP (1360 - 1420)

Douwe van Ockinga MP (1586 - 1666)

Douwe Epesz Ockinga MP (c.1335 - d.)

Douwe Epes Ockinga MP (1335 - d.)

Eelck Pietersdr van Ockinga MP (b. - c.1534)

Elisabeth Lollesdr van Ockinga MP (c.1585 - 1660)

Epe Lollesz Ockinga MP (1370 - 1418)

Epe Epes van Ockinga MP (b. - c.1420)

Epe Lolles Ockinga MP (1300 - 1350)

Epe Lolles Ockinga MP (1376 - 1420)

Etheke Epesdr van Ockinga MP (c.1420 - c.1420)

Etheke Epesdr Ockinga MP (c.1411 - d.)

Fedt van Ockinga MP (1581 - 1606)

Frederik Hessel van Ockinga MP (1647 - 1674)

Frieda M Ockinga MP (1913 - 1995)

Gaets van Ockinga MP (b. - 1567)

afkomstig uit Dronrijp

Geel Lollesdr Ockinga MP (1385 - c.1430)

Gerland van Camstra (Ockinga) MP (b. - aft.1456)

Take had married Gerland of Ockinga, deceased after 1456, daughter of Lolle of Ockinga and Bauck Ndr Gerland remarried Wybrant Hermana, deceased in 1427. Gerland test generated in 1456 (FT18). SFA g...

Gerlandt Epes Ockinga MP (deceased)

Gerlandt Lollesdr Ockinga MP (1350 - aft.1456)

Gerrolt van Ockinga MP (b. - 1665)

Gerrolt was niet getrouwd.

Gretchen Ockinga MP (deceased)

Helena Maria van Ockinga MP (b. - 1718)

afkomstig uit Burgwerd in 1679

Here van Ockinga MP (c.1612 - 1682)

Here van Ockinga MP (c.1525 - 1574)

Here van Ockinga MP (1610 - 1635)

Here Lolles Ockinga MP (1506 - 1587)

genealogieonline.nl... ;

His Heresdr Ockinga MP (1480 - 1525)

Hobbe van Ockinga MP (b. - 1581)

Hylck van Ockinga MP (1587 - c.1626)

Jarich van Ockinga MP (1570 - 1620)

Jarich van Ockinga MP (c.1650 - c.1692)

Jarich Heres van Ockinga MP (1644 - 1714)

genealogieonline.nl... ; Personal data Jarich Heres Ockinga Male Met hem stierf het geslacht Ockinga uit in de mannelijke lijn. He was born 1644. Raadsheer bij het Hof van Friesland 1666-1714...

Joost van Ockinga MP (b. - 1610)

Joost van Ockinga MP (1606 - c.1665)

Jouck van Ockinga MP (b. - 1666)

afkomstig uit Dronrijp.

Jouck Watzesdr van Ockinga MP (c.1605 - d.)

Katryn Lollesdr (Tryn) Ockinga MP (1438 - d.)

Lolle van Ockinga MP (b. - 1695)

Lolle van Ockinga MP (b. - 1654)

Lolle van Ockinga MP (b. - 1609)

Lolle Ockinga MP (deceased)

Lolle Epesz Ockinga MP (1408 - 1466)

Lolle Epes Ockinga MP (c.1348 - c.1420)

simonwierstra.nl... ; I Lolle van Ockinga , overleden voor 1420. Hij woonde te Burgwerd. Lolle was gehuwd met Bauck Takesdr van Camstra , afkomstig uit Firdgum, overleden n 1420, dochter van Ta...

Lolle Epes van Ockinga MP (1408 - 1466)

Lolle Epes van Camstra (Ockinga) MP (c.1350 - d.)

Lolle Epes van Camstra (Ockinga) MP (c.1335 - d.)

Lolle Heres Ockinga MP (1545 - 1581)

Lolle Heres van Ockinga MP (1480 - 1520)

Magdelene A. Kemper (Ockinga) MP (1906 - 1995)

Maria Ockinga (Oppeland) MP (deceased)

Mary Ockinga (Stember) MP (1868 - 1943)

Montsa Ockedr (Ockinga van) Broersma MP (c.1550 - c.1584)

Motje "Mattie" Ockinga (Kollmann) MP (deceased)

N.N. van Ockinga MP (1676 - 1676)

Ocke Epes OCKINGA GERRITSMA (van Ockinga) MP (c.1410 - 1475)

Ocke Epes van Ockinga-Gerritsma MP (1404 - 1475)

Ocke Ockes van OCKINGA (Ockinga) MP (1510 - c.1584)

Pieter Lolles van Ockinga MP (b. - 1478)

Riem Lollesdr van Ockinga MP (deceased)

Rints van Ockinga MP (deceased)

Rints was niet getrouwd.

Rints van Ockinga MP (1647 - d.)

Rixt Joostesdr van Ockinga MP (deceased)

Ruurd van Ockinga MP (b. - 1571)

Saepck van Ockinga MP (deceased)

Salvius van Ockinga MP (b. - c.1577)

Sjouck van Ockinga MP (b. - 1638)

Sjuck van Ockinga MP (1597 - 1617)

Sophia Amelia van Ockinga MP (c.1651 - d.)

Sophia was de laaste uit het geslacht Ockinga.

Sybren van Ockinga MP (1646 - 1698)

Tiete van Ockinga MP (deceased)

Tiete van Ockinga MP (deceased)

Tina Katherine M Classen (Ockinga) MP (deceased)

Tony F Ockinga MP (deceased)

Tryn Lollesdr van Ockinga MP (b. - c.1504)

Unknown Ockinga MP (deceased)

Unknown Ockinga (Goldenstein) MP (deceased)

Watze van Ockinga MP (c.1562 - 1624)

Watze van Ockinga MP (b. - 1575)

Watze Hero Jarichs van Ockinga MP (1701 - 1704)

Wick van Ockinga MP (b. - 1650)

Wick Heresdr van Ockinga MP (deceased)

Wilma Janssen (Ockinga) MP (deceased)