Surnames » Ockinga » Profiles
Photo
Name

Here Lolles van Ockinga MP (1445 - c.1514)

stamboomonderzoek... ;

Joost van Ockinga MP (b. - c.1535)

Uit het huwelijk van Here en Rixt Goslicksdr van Juwinga (zijn 2e vrouw) 4 Joost van Ockinga , volgt onder V-c. Dat Joost uit het tweede huwelijk van zijn vader stamt blijkt uit kwartieren bij het ...

Ael van Ockinga (deceased)

Aelcke van Ockinga (b. - 1640)

Anna van Ockinga (b. - 1608)

Anna van Ockinga (deceased)

Anton OCKINGA (deceased)

Ath Heresdr van Ockinga (b. - 1605)

Bauck Ndr van Ockinga (deceased)

Bauck Ndr. van Ockinga (deceased)

Bocke van Ockinga (c.1652 - d.)

Catharina van Ockinga (b. - 1648)

Doede Epes Gerritsen (van Ockinga) (b. - 1420)

Douwe Epesz Douwama Ockinga (1330 - d.)

Douwe Douwes van Douwama (Ockinga) (1360 - 1420)

Douwe van Ockinga (1586 - 1666)

Douwe Epesz (Douwama van) Ockinga (deceased)

Douwe Epes Ockinga (1335 - d.)

Eelck Pietersdr van Ockinga (b. - c.1534)

Elisabeth Lollesdr van Ockinga (c.1585 - 1660)

Epe Epes van Ockinga (b. - c.1420)

Epe Lolles Ockinga (1376 - 1420)

Epe Lolles Ockinga (1326 - 1350)

Etheke Epesdr Ockinga (c.1411 - d.)

Etheke Epesdr van Ockinga (c.1420 - c.1420)

Fedt van Ockinga (1581 - 1606)

Foeck Janckes van Douwama (Ockinga) (Fockama) (1365 - d.)

Frederik Hessel van Ockinga (1647 - 1674)

Frieda M Ockinga (1913 - 1995)

Gaets van Ockinga (b. - 1567)

afkomstig uit Dronrijp

Geel Lollesdr van Ockinga (1377 - 1420)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 9 2016, 16:11:09 UTC

Gerland Lolles Ockinga (1385 - 1456)

Gerlandt Epes Ockinga (deceased)

Gerlandt Lollesdr Ockinga (van Ockinga) (1375 - 1456)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 9 2016, 16:12:49 UTC * Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 9 2016, 16:08:15 UTC

Gerlant van Camstra (van Ockinga) (deceased)

Gerlant Lollesdr van Gerbranda (later van Hermana) (van Ockinga) (b. - c.1456)

Gerlant Lollesdr. Camstra (van Ockinga) (b. - 1456)

Gerrolt van Ockinga (b. - 1665)

Gerrolt was niet getrouwd.

Gretchen Ockinga (deceased)

Helena Maria van Ockinga (b. - 1718)

afkomstig uit Burgwerd in 1679

Here van Ockinga (c.1612 - 1682)

Here van Ockinga (c.1525 - 1574)

Here van Ockinga (1610 - 1635)

Here Lolles van Ockinga (1506 - 1587)

genealogieonline.nl... ;

His Heresdr van Ockinga (b. - c.1520)

Hobbe van Ockinga (b. - 1581)

Hylck van Ockinga (1587 - c.1626)

Jarich van Ockinga (c.1650 - c.1692)

Jarich van Ockinga (1570 - 1620)

Jarich Heres van Ockinga (1644 - 1714)

genealogieonline.nl... ; Personal data Jarich Heres Ockinga Male Met hem stierf het geslacht Ockinga uit in de mannelijke lijn. He was born 1644. Raadsheer bij het Hof van Friesland 1666-1714...

Joost van Ockinga (1606 - c.1665)

Joost van Ockinga (b. - 1610)

Jouck van Ockinga (b. - 1666)

afkomstig uit Dronrijp.

Jouck Watzesdr van Ockinga (c.1605 - d.)

Lolle van Ockinga (b. - 1695)

Lolle van Ockinga (deceased)

Lolle Ockinga (c.1300 - d.)

Lolle van Ockinga (deceased)

Lolle van Ockinga (b. - 1609)

Lolle Ockinga (c.1278 - d.)

Lolle van Ockinga (b. - 1654)

Lolle Epes Ockinga (c.1338 - c.1420)

simonwierstra.nl... ; I Lolle van Ockinga , overleden voor 1420. Hij woonde te Burgwerd. Lolle was gehuwd met Bauck Takesdr van Camstra , afkomstig uit Firdgum, overleden n 1420, dochter van Ta...

Lolle Epes van Ockinga (1408 - 1466)

Lolle Heres van Ockinga (1480 - 1520)

Lolle Heres Ockinga (1545 - 1581)

Maria OCKINGA (OPPELAND) (deceased)

Montsa Ockedr (Ockinga van) Broersma (c.1550 - c.1584)

N. N. Janssen (Ockinga) (deceased)

n.n Douwama Ockinga (Douma / van Douwama) (1310 - d.)

N.N. van Ockinga (1676 - 1676)

Ocke Epes OCKINGA GERRITSMA (van Ockinga) (c.1410 - 1475)

Ocke Ockes van OCKINGA (Ockinga) (1510 - c.1584)

Pieter Lolles van Ockinga (b. - 1478)

Riem Lollesdr van Ockinga (deceased)

Rints van Ockinga (1647 - d.)

Rints van Ockinga (deceased)

Rints was niet getrouwd.

Rixt Joostesdr van Ockinga (deceased)

Ruurd van Ockinga (b. - 1571)

Saepck van Ockinga (deceased)

Salvius van Ockinga (b. - c.1577)

Sjouck van Ockinga (b. - 1638)

Sjuck van Ockinga (1597 - 1617)

Sophia Amelia van Ockinga (c.1651 - d.)

Sophia was de laaste uit het geslacht Ockinga.

Sybren van Ockinga (1646 - 1698)

Tiete van Ockinga (deceased)

Tiete van Ockinga (deceased)

Tony F Ockinga (deceased)

Tryn Lollesdr van Ockinga (b. - c.1504)

Watze van Ockinga (b. - 1575)

Watze van Ockinga (c.1562 - 1624)

Watze Hero Jarichs van Ockinga (1701 - 1704)

Wick van Ockinga (b. - 1650)

Wick Heresdr van Ockinga (deceased)