Surnames » Pölck » Profiles
Photo
Name

Anna Frieman (Pölck) MP (1691 - 1752)

Catharina Petersdotter Pölck MP (1637 - 1708)

Christina Polck MP (deceased)

Elisabeth Hansdotter Hertz (Pölck) MP (c.1683 - 1754)

Hans Pölck (Pölk) MP (b. - 1692)

From : Hans Pölck , uppenbart av tyskt ursprung, handlande i Nyen. Var 1686 sinnad att i Amsterdam låta sälja sin fjärdepart i det holländska skeppet De gekronte Frede. Innehade på arrende Kipinä hov...

Johan Mattson Pölck MP (1706 - 1761)

Jurgen Pölck MP (c.1671 - c.1742)

Jürgen Pölck (son till Hans, tab. 1), f. c. 1671, [28] flydde från Nyen till Helsingfors, där han bodde åtminstone från 1701 och blev handelsman. Kom senast 1713 till Stockholm, där han 1721 bodde i Sö...

Margaretha Pölck MP (1739 - 1818)