Surnames » Pećar » Profiles
Photo
Name

Pećar MP (1932 - 1932)

Miošić (Pećar) MP (deceased)

Pećar MP (deceased)

Pećar (Štrbo) MP (deceased)

Ane - Mande Borić (Pećar) MP (1853 - 1936)

? Pećar (Vrgoč) MP (deceased)

? Pećar MP (c.1660 - d.)

? PEĆAR MP (deceased)

??? Pečar MP (deceased)

advija pecar MP (deceased)

Agnes Pečar MP (deceased)

Agnesa Burmaz (Pećar) MP (1770 - d.)

Aida Pecar MP (deceased)

Aida Pećar MP (deceased)

Albin Pečar MP (deceased)

Albina Pecar MP (1892 - 1982)

Alice Lillian Pecar (Olson) MP (1917 - 2000)

Alma Glavina-Pečar MP (deceased)

Amalija Donka Jerka Pećar (Despot Bašak) MP (1861 - 1950)

Ana Pecar (?) MP (deceased)

Ana Lerner (Pecar) MP (deceased)

Ana Pećar (Beno) MP (1799 - 1886)

Ana Pećar Petrušić (Jelčić) MP (1885 - 1960)

Kuma bila Visković Purišić Jela iz Podace

Ana Pećar (Kalajzić) MP (1934 - 1979)

Ana Pećar (Jelčić) MP (deceased)

Ana Pećar (Šutić Tomić) MP (1890 - d.)

Ana Pećar MP (1924 - 1924)

Kuma Ane -Frane Veža iz Brista, dite znamenovano u kući radi bolesti od župnika

Ana Pećar MP (1906 - 1918)

Ana Pećar (Borić) MP (1849 - c.1892)

Ana Pećar (Marušić) MP (1856 - 1931)

Ana Pećar MP (b. - 1995)

Ana Pećar Pušina (Simović) MP (1823 - d.)

Andreana Pećar (Lucić) MP (1704 - 1743)

Andreas Pečar MP (1790 - d.)

Andrej Pečar MP (deceased)

Andrija Pećar MP (1927 - 2005)

Ime Andro promjenio 1986 g. u Andrija

Andrija Pećar MP (1876 - c.1927)

Andrija Pećar MP (1832 - 1896)

have 21 children to 2 wives

Andrija Pećar MP (1720 - d.)

Andrija Pećar MP (1908 - 1908)

Andrija Pećar Pušina MP (1799 - d.)

Andrijana Cvitanović Kutine (Pećar) MP (1825 - 1895)

Andrijana Pećar (Jelčić) MP (1844 - 1934)

Andrijana Pećar (Bukljaš) MP (1870 - d.)

Andrijana Rabušić (Pećar) MP (1802 - 1891)

Andrijana Buklijaš (Pećar) MP (1765 - 1832)

Andrijana Pećar (Lucić) MP (c.1780 - d.)

Andrijana Pećar Petrušić MP (1793 - d.)

Andrijana Pečar (Vežić Pojić) MP (1892 - 1965)

Andrijana Boric (Pećar) MP (c.1825 - d.)

Ane Pećar MP (1892 - 1893)

Ane Pećar (Šarić) MP (1854 - 1936)

Ane Cvitanović (Pećar) MP (1884 - 1948)

Ane Pećar (Miošić) MP (1893 - c.1978)

Ane Pećar MP (1879 - d.)

Ane Pećar (Bilić) MP (deceased)

Ane Radislava Pećar (Rokolj) MP (1855 - d.)

Ane Pećar (Marušić) MP (deceased)

Ane Klara Pećar MP (1879 - 1880)

Ane Mande Pećar (Vežić) MP (1893 - 1980)

Ane Marija Pećar (Visković Žegurić) MP (1858 - 1892)

Ane-Mare Pećar Petrušić MP (1891 - 1975)

Kumovi bili Ane Pečar i Iko Pečar iz Podace

Angel Pecar MP (deceased)

Anka Pečar (Trdin) MP (deceased)

Anka Židić (Pećar Petrušić) MP (1923 - 2012)

kumovi bili Anka Pećar i prlenda Mare pok Mate, težaci iz Podace

Anka Staničić (Pećar Petrušić) MP (1923 - 2001)

kume bile Cvitanović Bare i Kate Šutić iz Graca

Anka Marušić (Pečar) MP (1921 - 1999)

Anka Bartulović (Pećar) MP (c.1950 - d.)

Anka švaglić (Pećar) MP (deceased)

Anka Drinka Pećar MP (1930 - 1949)

kumovi bili Mate Pečar i Iva Štula. katol.tećaci iz Podace

Anna Filippi Pecar (Franceski) MP (1837 - 1910)

Anna Filippi Pećar (Marani) MP (c.1775 - d.)

Anna Pećar MP (1781 - d.)

Anna Pećar (?) MP (c.1700 - 1735)

Anna Pećar MP (1759 - d.)

Anna Steinberger (Pećar) MP (1903 - d.)

Anna Pečar MP (1852 - 1933)

Anna Alesić (Pečar) MP (1739 - d.)

Anna Nicoletta Matija Filippi Pećar MP (1877 - 1879)

Ante Pećar MP (1901 - 1977)

Ante Pećar MP (1876 - 1951)

Ante Pečar MP (c.1835 - d.)

Ante Pećar MP (1885 - d.)

Nezakoniti sin, kum bio Perlenda Pavao iz Podace

Ante Pećar MP (1921 - c.1943)

kumovi bili Ante Cvitanović i Kate Andrijašević Pavlak težaci iz Podace

Ante Pećar Kuzmić MP (1871 - 1944)

Samorodjen u godini 1871. Naknadno uvršten u knjigu rošenih po nalogu c.Kr. Dalmatinskog namjesništva dana 11.5.1891 br. 14224/II a to je samo u novačne svrhe..-Podaca 25.7.1892, Fra Stanko Borić Umr...

Ante Pećar MP (1894 - 1913)

kumovi bili Stipan Matutinović, kat.težak iz Zaostroga i Marija Bi8lić težakinja iz Dube Pelješke

Ante Luka Pećar Pušina MP (1868 - 1942)

Ante Pećar Pušina MP (1900 - d.)

kum bio Cvitanović Ante pok. Nikole, katoltežakiz Podace

Ante Pećar Petrušić MP (1931 - 1931)

kršten i znamrnovan u kući zbog pogibelji života od strane Drine Pećar žene Antine

Ante Pečar MP (c.1870 - d.)

Ante Pećar MP (1882 - 1942)

Ante Pećar MP (1735 - d.)

Ante Pećar MP (1810 - c.1892)

Ante Pećar Kuzmić MP (1834 - d.)

Ante Pećar MP (c.1810 - d.)

Ante Pećar MP (1944 - 1944)

Ante Pećar MP (1872 - 1877)

Ante Pećar MP (1714 - 1736)

Ante Pećar MP (1863 - c.1865)

Ante "Tony" Pechar (Pecar) MP (1886 - 1965)