Surnames » Pirsko » Profiles
Photo
Name

[Essi] Enn {Pirsko} MP (1698 - 1751)

Peesko Peetri vend, 1743-51 Essi (Vihtse k) peremees. 1743 liigub vöörmünder Pesko Peetri vend Henn (Peesko talust) naabertalu Essi peremeheks. Tõendid: 1.1751 sureb Essi Henn täpselt 53-aastasena 2. E...

[Kiivle] Henn Pirsko MP (1766 - 1828)

Pässaste küla Kiiwle peremees 1796-1828. Tema liikumine Vihtse küla Peesko talust Pässaste küla Kiiwle tallu jälgitav 1795 hingeloendis: Saaga EAA.1862.1.385:30?1879,564,759,89,0 ; Saaga EAA.1862.1.385...

[Kuritse] Enn Pirsko MP (1780 - 1854)

Sünd: Sünnimeetrika; EAA.1275.1.166; 1775-1810; Personaalraamat. Vana-Pornuse, Kaubi, Penuja, ...; EAA.1275.1.544; 1815-1837; Personaalraamat. Vana-Pornuse, Kaubi, Naistevald, ...; EAA.1275.1.548; ...

[Peesko] Enn {Pirsko} MP (aft.1630 - bef.1705)

Peesko talu peremees 1688, 1697 ... 1688 vakuraamatus Pesko Hinn: Saaga EAA.1862.1.383:4?412,714,267,77,0 1697 märgitud tema tütre surm: Saaga EAA.1275.2.1:17?1678,297,403,104,0 seel(ig) Pehsko Hin...

[Peesko] Enn * {Pirsko} MP (c.1723 - c.1797)

Alates 1744 Peesko peremees. abielu 1745: Saaga EAA.1275.2.2:354?1124,876,1032,62,0 1775 Kirchen Vormünder Peesco Hen 1795 hingeloendis on ta 72-aastane: Saaga EAA.1862.1.385:30?198,1623,912,78,0...

[Peesko] Hans {Pirsko} MP (1701 - 1761)

Peesko II talu peremees 1745/46-1761. sünd 1701: Saaga EAA.1275.2.1:94?560,391,499,193,0 Pehsko Jaac sein Kind getaufft u. hiest Hans (vaderid: Turba Hans, Peckla Jürri, Pehsko Hans, Packle Michel se...

[Peesko] Jaak {Pirsko} MP (aft.1670 - c.1739)

Sündinud ilmselt 1670. aastatel. Teine abielu 1725: Saaga EAA.1275.2.1:183?576,336,460,78,0 Der Vor Münder Pescko Jaack mit seiner Dirne (tüdruk) Madde Peesko peremees kuni1739, vöörmünder. 1739-...

[Peesko] Peeter {Pirsko} MP (1751 - 1798)

sünd 1751: Saaga EAA.1275.2.2:89?1177,768,771,61,0 abielu 1774: Saaga EAA.1275.2.3:504?101,1052,986,81,0 surm 1798: Saaga EAA.1275.2.4:385?1249,947,817,40,0

[Pulga] Made {Pirsko} MP (1753 - d.)

Sünd: Leer 1773: Abielu 1774: 1795 hingeloendis kui Pesco Madle, geb Pulga: Saaga EAA.1862.1.385:30?217,1746,470,113,0 Vaderina:

[Pösko] Hans Pirsko MP (1775 - 1836)

sünd 1775: Saaga EAA.1275.2.3:131?38,1357,1049,117,0 EAA.931.1.38. Pärnumaa 3. kihelkonnakohtu menetluses leitnant von Stackelbergi kaebus vabade peremeeste (Peter Piery Pusepa talust, Peter Kiwiaid ...

[Pösko] Peeter Pirsko * MP (1777 - 1836)

Pöösko Peter ja Ann personaalraamatus (1808-25): Saaga EAA.1275.1.543:133 abielukirje 1804: Saaga EAA.1275.2.6:305 sünnikirje 1777: Saaga EAA.1275.1.166:66 Peter kui Piisko Peter: Peter Piisk...

Adele Marie Adler (Pirsko) MP (1907 - d.)

Personaalraamat VIII. Luke, Tähtvere, Keeri; EAA.1259.1.334; 1910-1939: (sünd)

Aino Pirsko MP (deceased)

Alexander Pirsko MP (1905 - 1977)

Sünd vkj 4.12.1905: Saaga EAA.1281.1.141:119 Saarde PR 1905-40: Saaga EAA.1281.1.141:119?559,2292,297,112,0

Alfred Pirsko MP (1919 - 1921)

suri lapsena kopsupõletikku: Saaga EAA.1275.1.566:99?1656,1865,219,98,0

Alide Pirsko MP (1907 - 1908)

Alide Pirsko MP (1899 - d.)

Tartu Maarja koguduse PR 1880-1938: Saaga EAA.3148.1.184:86?392,816,128,79,0

Alma Pirsko MP (1899 - 1905)

Alma-Ernestine Känksepp (Pirsko) MP (1910 - 1993)

Personaalraamat VIII Luke, Tähtvere, Keeri, 1910-1939 Saaga EAA.1259.1.334:159?227,778,1187,445,0

Ann Räägel (Pirsko) MP (1836 - 1878)

sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.104:24?1737,1244,200,56,0 1865 abielu soldat Viilup Räägeliga Penujast: Saaga EAA.1275.1.133:25?333,608,469,64,0

Ann Leppik (Pirsko) MP (1863 - d.)

Meetrikaraamat; EAA.1259.1.67; 1864: (sünd) Personaalraamat. Tähtvere, Keeri, Karlova, ...; EAA.1259.1.318; 1838-1913: (lk.336, sünd, abielu) (lk.214, abielu, mehe päritolu, lapsed)

Ann Pirsko MP (1782 - 1843)

Ann Pirsko MP (1787 - 1841)

Leer 1804: Abielu 1804: /Roika Marts Stieftochter Anne/ Hingerevisjonid: 1795 Abja PR 1836-60

Ann Pirsko / Lapp MP (1801 - 1865)

Laulatus Jaan Pirskoga: Abja-Vanamõisa PR 1860-1935 koos Jaan Pirsko ja lastega:

Ann Lou (Pirsko) MP (1838 - bef.1892)

Abja PR 1836-60: Saaga EAA.1275.1.548:248?112,1085,494,259,0 sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.106:24?1829,1257,169,62,0

Ann Sang (Pirsko) MP (1838 - 1891)

sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.106:27?1817,1449,144,57,0

Ann Sippa (Pirsko) MP (1852 - 1927)

Abja PR 1860-1930: Saaga EAA.1275.1.552:74?220,1244,131,58,0

Ann Pirsko MP (1848 - 1858)

sünnimeetrika:

Ann Sukk (Pirsko) MP (1819 - 1884)

Ann Pirsko MP (1839 - 1906)

abielu 10.5.1864: Saaga EAA.1275.1.132:28?349,1516,522,62,0 sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.107:38?583,1509,189,58,0 Abja PR 1836-60: Saaga EAA.1275.1.548:246?153,1249,91,43,0 Tartu Maarja kogudu...

Ann Pirsko MP (1815 - d.)

Ann Iir (Pirsko) MP (1817 - 1880)

Abja PR 1836-60: Saaga EAA.1275.1.548:248?100,1362,181,75,0 abielu 10.10.1837: Saaga EAA.1275.1.105:46?347,1607,507,80,0

Ann Kukk (Pirsko) MP (1858 - d.)

Ann Luts (Pirsko) MP (1877 - d.)

abielu 19.10.1897: Saaga EAA.1275.1.493:41?1574,1394,658,223,0

Ann Torokoff (Pirsko) MP (1884 - 1961)

Teistel andmetel sünd: 16.07.1884 sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.480:8?1783,1352,138,44,0 Saarde PR 1905-40: Saaga EAA.1281.1.143:193?536,1800,436,96,0

Ann Pirsko MP (1895 - d.)

Ann Raal (Pirsko) MP (1820 - 1866)

Personaalraamat. Vana-Pornuse, Kaubi, Penuja, ...; EAA.1275.1.544; 1815-1837; Personaalraamat. Vana-Pornuse, Kaubi, Naistevald, ...; EAA.1275.1.548; 1836-1845, 1904; Abja PR 1860-1930: Saaga EAA....

Ann Orra (Pirsko) MP (1831 - 1907)

Ann Kuusik (Pirsko) MP (1883 - 1964)

sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.479:8?1723,1667,137,53,0

Ann Sõkal (Pirsko) MP (1878 - d.)

sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.474:7?491,1529,169,52,0 12.4.1916 abielu Jaak Sõkaliga: Saaga EAA.1275.1.556:11?616,567,879,327,0 Halliste PR 1860-1935: Saaga EAA.1275.1.557:192?442,2914,138,67,0

Ann Puidet (Pirsko) MP (1866 - d.)

Ann Pirsko MP (1783 - 1846)

Ann Pirsko (Kasse) MP (1813 - 1888)

1833 abielu: Saaga EAA.1275.2.7:248?1352,231,786,59,0 Abja PR 1860-1930: Saaga EAA.1275.1.552:74?243,450,112,51,0

Ann Pirsko MP (1815 - bef.1825)

Ann Saul (Pirsko) MP (1864 - d.)

Abja-Vanamõisa PR 1860-1935: Saaga EAA.1275.1.557:193?411,2325,169,65,0 abielu 18.12.1883: Saaga EAA.1275.1.479:15?1555,1693,405,69,0

Ann Pirsko MP (1870 - d.)

sünnimeetrika: Saaga EAA.1259.1.75:8?455,1147,259,64,0 Tartu Maarja koguduse PR 1880-1938: Saaga EAA.3148.1.184:86?464,423,148,67,0

Ann Pirsko MP (1775 - 1836)

Sünd: Hingerevisjonid: 1826 1816 1795

Ann Pirsko MP (deceased)

Anna Pirsko (Mikko) MP (1873 - 1934)

Personaalraamat. Tähtvere, Keeri, Karlova, ...; EAA.1259.1.318; 1838-1913: (lk.336) Personaalraamat VIII. Luke, Tähtvere, Keeri; EAA.1259.1.334; 1910-1939:

Anna Pirsko Pirsko (Kippik) MP (1882 - d.)

Tartu Peetri koguduse kirikutäht 1924: Saaga EAA.5357.1.65:109?1173,236,99,51,0

Anna Pirsko MP (1892 - 1896)

Anna Äro (Pirsko) MP (1875 - 1932)

sünnimeetrika: Saaga EAA.2434.1.50:13?436,1127,268,58,0 Vana-Prangi PR 1881-1939: EELK Tartu Peetri PR: Saaga elk.15.0.41:96?212,316,795,60,0

Anna An Weber (Pirsko) MP (1905 - d.)

Sünd Abielu Saaga ERA.3693.1.178:61?382,2483,823,269,0

Anna Pirsko (Kull) MP (deceased)

Anna Marie Pirsko (Järve) MP (1889 - 1967)

Personaalraamat. Veelikse-Mõisaküla, Õisu, ...; EAA.1275.1.547; 1836-1939 : Sünnimeetrika, eesti pihtkond; EAA.1275.1.527; 24.06.1863-21.07.1885 :

Anna Pirsko (Mürk) MP (1891 - d.)

Anna Pirsko MP (1878 - d.)

Tartu-Maarja PR 1883-1901: Saaga EAA.3148.1.146:31?97,1664,143,69,0 Tartu Maarja koguduse PR 1880-1938: Saaga EAA.3148.1.184:87?423,419,155,67,0

Anna Lind (Pirsko) MP (1835 - d.)

Anna Alice Pirsko (Pärn) MP (1922 - 1992)

Personaalraamat XVa. P-R; EAA.1281.1.141; 1905-1940

Anno Pirsko MP (1856 - 1856)

Anno Pirsko MP (1822 - 1894)

Anti Pirsko MP (1915 - d.)

Saksi (Kadrina) PR 1898-1912: Saaga EAA.1227.1.131:83?456,2304,127,76,0

Anu Margus (Pirsko) MP (1838 - 1865)

Sünd: Saaga EAA.1275.1.106:12?541,689,196,69,0 Abja-Vanamõisa PR 1860-1935 koos vanemate ja vennaga: Laulatus: PS Halliste 1864: Surm:

Anu Lind (Pirsko) MP (1835 - d.)

sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.103:21?550,1289,185,46,0

Anu Pirsko (Käige) MP (1847 - d.)

KÄIGE Personaalraamat. Vana-Kariste (1836-1939), ...; 1836-1939

Anu Pirsko MP (1817 - d.)

Anu {Pirsko} MP (aft.1670 - d.)

abielu 1698: Saaga EAA.1275.2.1:24?1256,1252,428,196,0 seel. Kiewle Hans sein Sohn Jürri und seel. Pehsko Hinn seine Tochter Anno 1697, 1698, 1700 Pehsko Hinn sein Tochter Anno vaderite seas

Arthur Rusell Pirsko MP (1921 - 1966)

August Pirsko MP (1887 - 1890)

August Eduard Pirsko MP (1910 - 1928)

August Eduard Pirsko MP (1877 - 1879)

Caroline Pirsko (Kütt) MP (1875 - d.)

Eduard Pirsko MP (c.1900 - d.)

Eduard Pirsko MP (1910 - 1922)

Eele Pärna (Pirsko) MP (1929 - 2016)

Elli Pirsko MP (1921 - d.)

Halliste sündinute nimekiri 1914-26: vanemad: peremees Hans Pirsko, naene Ann

Elmar Pirsko MP (1911 - 1994)

Personaalraamat VIII Luke,Tähtvere,Keeri; 1910-1939 Saaga EAA.1259.1.334:159?227,778,1187,445,0

Elmar Pirsko MP (1909 - d.)

sünd: Saaga EAA.1259.1.326:202?669,2056,466,123,0 Abja PR 1860-1930: Saaga EAA.1275.1.552:77?273,845,137,52,0 Tartu Pauluse koguduse PR 1875-1938: Saaga EAA.5357.1.65:108?482,371,124,60,0

Elmar Pirsko MP (1916 - 1992)

Elmar Pirsko MP (deceased)

Els Pirsko (Roos) MP (1862 - 1950)

sünnimeetrika: Saaga EAA.1275.1.130:7?516,1770,143,69,0 Abja PR 1860-1930: Saaga EAA.1275.1.552:144?166,687,134,50,0 1882 abielu Hendrik Pirskoga: Saaga EAA.1275.1.478:13?364,1019,427,53,0

Els Karu (Pirsko) MP (1887 - d.)

Els Pirsko MP (1846 - 1848)

sünnimeetrika:

Els Pirsko (Vomm) MP (1883 - d.)

Els Pirsko MP (1880 - d.)

Els Torri (Pirsko) MP (1863 - d.)

Els {Pirsko} MP (aft.1675 - d.)

1698-1700 vaderite seas Pehsko Hinn seine Tochter Els. abielu 1701: Saaga EAA.1275.2.1:88?616,138,409,195,0 seel. Jennese Jahs (?) sein Sohn Oija Hans und seel. Pehsko Hinn seine Tochter Els

Elsa Pirsko MP (1927 - d.)

Emilie Elisabeth Pirsko (Kuhlberg) MP (1887 - d.)

Saksi (Kadrina) PR 1898-1912: Saaga EAA.1227.1.131:83?257,2147,436,105,0 EELK Järva -Madise kogudus, Personaalraamat XVI, 1906-1931

Endel Pirsko MP (1922 - 1940)

Endla Kuum (Pirsko) MP (1926 - 1996)

Halliste sündinute nimekiri 1914-26: Saaga EAA.1275.1.562:192?777,2838,373,113,0

Enn Pirsko MP (1858 - 1858)

sünd: Saaga EAA.1275.1.126:21?523,1448,195,58,0 Halliste PR 1860-1935: Saaga EAA.1275.1.557:193?366,1384,283,90,0

Enn Pirsko MP (1863 - 1864)

Erna Mets (Pirsko) MP (1911 - d.)

Vana-Prangli PR 1881-1939: Saaga EAA.1255.1.523:594?512,3002,180,88,0 (lk.2494, Pirsko, viide abielule) Personaalraamat XVII (nimeregister); EAA.1255.1.534; 1908-1940: (lk.97, Mets, abielu, poeg)

Erna Rebane {Pirsko} (Ehte) MP (1918 - 2005)

PIRSKO, Erna, Ludvig s. 12.01.18, eluk. Tallinn, Õle 16-15, küüdit. 14.06.41; Kirovi obl. Malmõži raj. Savali; Malmõž, arr. asum. 11.44, Kirovi obl. kohus, §58-10, 58-11, 10a., vab. laagrist 23.09.54. ...

Ernst Pirsko MP (1916 - 1916)

Personaalraamat VIII. Luke, Tähtvere, Keeri; EAA.1259.1.334; 1910-1939: (sünd, surm)

Gustav Pirsko MP (1804 - 1851)

Hingerevisjonid: 1826 vigane rätsep 1826 1816 1811 PR 1818: Saaga EAA.1275.1.544:451?1130,379,1105,121,0 . Hilisem perenime juurdemärkimine personaalraaamtusse küsi- ja hüüumärgiga: Pirsk...

Hans Pirsko MP (1840 - 1842)

suri läkaköhasse: Saaga EAA.1275.1.110:48?1098,704,91,60,0 NB! vanemad Hans ja Ann Pirsko - ema Ann suri 1843

Hans Pirsko MP (1806 - 1881)

1825 vabakslastute nimekirjas: Saaga EAA.931.1.22:6?4086,2732,458,130,0 Abja PR 1836-60: Saaga EAA.1275.1.548:248?112,1085,494,259,0 abielu 25.11.1834: Saaga EAA.1275.1.102:42?344,723,552,94,0

Hans Pirsko MP (1840 - d.)

Halliste 1860-1935 PR: Saaga EAA.1275.1.557:193?394,1728,224,100,0 1868 Pärnu kreisi 1874 ... 1885 Halliste kirikutäht Kassinurme Palamuse khk: Saaga EAA.1261.1.664:88?3059,760,227,56,0