Surnames » Pribičević » Profiles
Photo
Name

Jurka Jelčić (Pribičević) MP (1801 - d.)

Adam Pribičević MP (1880 - 1957)

Albert Petar Pribičević -Livak MP (1930 - d.)

kumovi bili Mate Španje težak iz Podace i Mara Jelčić teć. iz Podace

Ana Cvitanović-Šaltur (Pribičević) MP (1818 - 1884)

Ana Pribičević MP (1790 - d.)

Ana Jele Pribičević MP (1873 - 1874)

Ana Kate Peričić (Pribičević) MP (1878 - d.)

Andrija Pribičević MP (1799 - 1879)

Andrija Pribičević MP (c.1610 - d.)

Andrija Bartul Pribičević- Livak (Pribičević) MP (1856 - 1924)

Ane Pribičević MP (c.1886 - 1970)

Ane Božiković (Pribičević) MP (1890 - 1971)

1921 g. katolicki vjencana a civilno vjencana u Argentini

Ane Pribičević (Kosović Kudrić) MP (c.1805 - d.)

Anka Pribičević (Vlažović) MP (deceased)

Ann Lizza Pribičević (Blackmore) MP (1915 - 1974)

Anna Pribičević (Stipić) MP (1748 - d.)

Ante Pribičević MP (1861 - 1896)

Ante Pribičević MP (1783 - d.)

Ante Pribičević MP (1818 - bef.1823)

Ante Pribičević MP (1701 - 1741)

Ante Miho Pribičević MP (1913 - 1950)

kumovi bili Mate Jurišić iz Makarska i Marija Dean žena Kleme iz Makarska Kao dan smrti određen dan 9.5.1950 a proglašen odlukom kotarskog narodnog suda Makarska iako je poginuo za vrijeme NOB-a 1943 g.

Ante Tonko Pribičević MP (1924 - 1995)

Kum bio Burmaz Mate katolički učitelj pučke škole Od 1976 g. promjenio službeno ime u TONKO

Anton Pribičević MP (1826 - 1885)

Anton Pribičević MP (1797 - d.)

Anton Pribičević MP (1783 - d.)

Anton Pribičević MP (1701 - 1741)

Anton Pribičević MP (c.1692 - d.)

Anton Pribičević MP (1747 - d.)

Barbara Pribičević (Cvitanović) MP (c.1775 - d.)

Barbara Tolić (Pribičević) MP (1740 - 1815)

Bare Barbara Cvitanović (Pribičević) MP (1824 - d.)

Nakon smrti muža Nikole koji umra cca izmedju 1843-49 god., vrača se k svom ocu u Podacu s dvoje nejake djece Bare udova pok. Nikole Tomića Vjenčana u župi Podaca za Cvitanović Nikolu pok. Joze , pod...

Dragomira Pribičevič (Plavljanič) MP (deceased)

Ellie Pribičević MP (deceased)

Fatima Pribičević (Hađiomerović) MP (1920 - 1998)

Filip Pribičević MP (1732 - d.)

Frane Pribičević MP (1725 - d.)

Grgo Pribičević MP (c.1678 - d.)

Ilija Pribičevič MP (deceased)

Iva Cvitanović-Nogić (Pribičević) MP (1859 - 1918)

Iva je bila stara 37 godina kad se udala

Iva Matutinović (Pribičević) MP (1796 - d.)

Ivan Pribičević MP (1887 - 1888)

Ivan Pribičević MP (c.1830 - d.)

Ivan Pribičević MP (1892 - 1956)

Ivan Pribičević MP (c.1850 - d.)

Ivan Pribičević MP (c.1823 - d.)

Ivan Pribičević MP (1924 - c.1943)

kum bio Matutinović Ivan Antin iz Zaostroga

Ivan Pribičević MP (1774 - d.)

Ivan Pribičević MP (1790 - d.)

Ivan Pribičević aliti Andriašević MP (c.1640 - d.)

prilikom osnivanja obitelji poceo rabiti ime svog oca kao pridjevak - patronim Andriasevic. Pisao se kao Prbicevic alias Andriasevic da bi na kraju napustio patronim i ostavio samo Pribicevic

Ivan Pribičević MP (1793 - d.)

Ivan Pribičević MP (1779 - d.)

Ivan Pribičević MP (1720 - 1759)

Ivan Pribičević MP (1829 - 1886)

Ivan Ante Pribičević MP (1823 - 1823)

Ivan Kleme (John Clem) Pribičević Pribicevich MP (1896 - 1987)

otac ga ozakonuje 21.11.1898

Ivan Mate Pribičević- Livak MP (1894 - 1894)

kum bio Šimun Visković Delija, katol.težak iz Podace

Ivan Mate Pribičević MP (1866 - d.)

Ivan Nikola Pribičević MP (1869 - 1931)

Ivana Pribičević (Dajak) MP (b. - c.1952)

Ivana Pribičević MP (1806 - d.)

Ivana Pribičević MP (1756 - d.)

Ivanica Pribičević (Banović) MP (1849 - 1947)

Ivanica Pribičević (Kumparak) MP (1823 - 1897)

Ivanica Pribičević MP (1882 - 1947)

Ivanica Rabušić (Pribičević) MP (1826 - 1900)

Ivanica Pribičević MP (1912 - 1943)

Kumovi bili Luiđa Jurišić rođ. Ljubić (mijenja je Mande Borić iz Brista) i Ljube Jurišić (mijenja ga Ante Cvitanović) oboje u Makarskoj

Ivanica Pribičević (Perić Frankovic) MP (1840 - 1909)

Ivka Kraljević Trtak (Pribičević) MP (1896 - 1976)

Ivka Pribičević MP (1815 - d.)

Ivka Pribičević MP (1793 - d.)

Jakov Pribičević MP (1736 - d.)

Jakov Pribičević MP (1788 - d.)

Jela Pribičević (Vlasić) MP (c.1770 - d.)

Jele Pribičević(Matutinović) MP (c.1850 - d.)

Jele Andrijašević (Pribičević) MP (1829 - 1907)

Jele Pribičević (Burmaz) MP (1897 - 1934)

kumovi bili Mate Španje i Mare Visković Grgina, oboje iz Podace

Jele Pribičević (Alesić Aleksić) MP (1772 - 1810)

Jele Pribičević MP (1824 - d.)

Jele Visković (Pribičević) MP (1744 - 1820)

Jele Pribičević (?) MP (c.1715 - d.)

Jele Pribičević MP (1788 - d.)

Jele Agnes Pribičević (Visković) MP (1821 - 1878)

Jelena Pribičević (Knezović) MP (deceased)

Jelena Pribičević (Milošević) MP (deceased)

Jelena Pribičević MP (deceased)

Jelena Visković Martić (Pribićević) MP (c.1753 - d.)

Josip Pribičević MP (1879 - 1889)

Josip Pribičević MP (c.1800 - d.)

Joze Pribičević- Čagić MP (1859 - 1918)

Jozip Pribičević MP (c.1688 - d.)

Jure Pribičević MP (c.1825 - d.)

Jure Pribičević MP (c.1759 - d.)

Jure Pribičević MP (c.1760 - d.)

Jure Pribičević MP (1723 - d.)

Jure Pribičević MP (deceased)

Jure Andrija Pribicevich (Pribičević) MP (1899 - 1983)

Kumovi bili Mate Cvitanovič i Ane Pribičevič, katol.težaci iz Podace 1924 g. iselio u Australiji

Jure George Pribičević Pribicevich MP (1876 - 1947)

iselio u NZ 1902 g. brodom ELINGAMITE

Jurka Pribičević (Pribičević- Livak) MP (1892 - 1892)

Kumovi bili Ive Pribičević i Miho Cvitanovič, katol.težaci iz Podace

Kata Marinčević (Pribičević) MP (1792 - 1879)

Kata Visković (Pribičević) MP (c.1757 - d.)