Surnames » Quy » Profiles
Photo
Name

Allan (1934 - 1998)

Ấm Thất Ấm Phong Nghi Nhân Húy Thu,Hiệu Nghiêm Khiết Hoàng Quý Thị (16/05) (Chi Bính), Thụy Lạc Thiện (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Quyền Quận Công = Chi Bính = Tiên Tổ Tiền phụng quản Tiền Nhất ThǮ...

Arthur William Quy (1853 - 1908)

Mr Arthur William Quy (b. - 1908)

Beaulah Gertrude Quy (Reynolds) (1911 - 1992)

Catherine Agnes Quy (Aynsley) (1875 - 1944)

Catherine Agnes Quy (Aynsley) (1875 - 1944)

Charles Quy (1920 - d.)

Chính Thất Ấm Phong Húy Đông Nghi Nhân Vũ Quý Thị (Chi Bính) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Quyền Quận Công = Chi Bính = Tiên Tổ Tiền Anh Nghị Tướng Quân Phụ...

Chính Thất Ấm Phong Húy Cẩn, Hiệu Trang Khiết Nghi Nhân Nguyễn Quý Thị (01/11) (Chi Đinh) (1757 - 1786)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phó Thủ Hiệu Thị Hậu Tu...

Chính Thất Ấm Phong Húy Nghi Nghi Nhân Vũ Quý Thị ( 73 Tuổi) (Chi Đinh) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Lê Hương công Đặ...

Chính Thất Ấm Phong Húy Thư, Nghi Nhân Trần Quý Thị (10/09) (Chi Đinh) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phụng Quản Thị Hậu Trung M�...

Chính Thất Ấm Phong Húy Tuyên Nghi Nhân Hoàng Quý Thị (25/08) (Chi Đinh) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phụng Quản Thị hậu Uy Hữ...

Chính Thất Ấm Phong Húy Thiều An Nhân Vương Quý Thị (18/08) (Chi Đinh) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Ấm Hoằng Tín Đại Phụ Th...

Chính Thất ấm phong Nghi Nhân Húy Đài Phạm Quý Thị (?) (Chi Giáp) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Tín Quận Công = Chi Giáp = Tiên Tổ Tiền Vũ Huân Tướng Quân, Ch&#...

Chính Thất ấm Phong Nghi Nhân Húy Lan Nguyễn Quý Thị (Chi Ất) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Thức Quận Công = Chi Ất = Tiên Tổ Tiền Hương cử Giám Sinh Hiệp M...

Chính Thất Quận Phu Nhân Huý Hiên, Hiệu Từ Ân Trịnh Quý Thị (24/02) (Chi Đinh), Thuỵ Điền Chính (deceased)

ĐỜI THỨ NĂM ( V ) = Con Triệu Khánh Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Đinh Quận Công,Tiền Đặc T&#...

Chính Thất Tự Phu Nhân Huý Thư Thuỵ Trinh tiết Lê Quý Thị (28/07) (Chi Bính) (deceased)

ĐỜI THỨ NĂM ( V ) = Con Triệu Khánh Công = Chi Bính = Tiên Tổ Bính Quận Công Tiền Đặc T&#...

Christina Winona Quy (1915 - d.)

TRÂN Quy Châu (deceased)

écrit par an : on l'appelait : ông đốc Châu a habité Blois; Bordeaux, Domaine de Hontane " pcien 2e classe" ( pendant ADMINISTRATION française a...

Chính Thất Trinh Nhân Húy Khuê Trần Quý Thị (05/07) (1685 - 1751)

ĐỜI THỨ TƯ ( IV ) = Con Mai Quận Công = Khởi tổ tiền tả Giảng a Bảo Tá lý suy trung Dực Vậ...

Chính Thất ấn phong Nghi Nhân Trinh Nhân Minh Thiện(11/11) (Nguyễn Quý Thị Thụy Trinh Liệt), Hiệu Từ Ý (c.1786 - c.1786)

ĐỜI THỨ BA ( III ) = Con Thu Quận Công = Tiên Tổ phong tặng đặc Tấn Phụ quốc thượng tư&#x...

Clara Winifred Maus Setter Quy (1899 - 1987)

U.E.L. (United Empire Loyalist) descendant " United States Social Security Death Index ," index, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Clara Quy, May 1987; citing U.S. Social Security Administr...

Clive? Edwards Quy (Price) (1893 - 1970)

Dates taken from headstone. Marriage record to Peter John Larkin (see timeline or media)

Công Nguyễn Quý (deceased)

Cơ Nguyễn Quý (deceased)

David Jean Quy (1929 - 1929)

Emily Jane wheeler (Quy) (deceased)

Ephraim Quy (1904 - 1964)

Eric Quy (1962 - d.)

Gertrude O. Shadday-Smith-Quy (deceased)

HUỲNH MINH QUÝ (c.1937 - 1966)

Huỳnh Đăng Quý (deceased)

HỒ VĂN HOÁN 4/14/Quý tỵ (deceased)

Nguyễn Quý Hồng (deceased)

Kathleen Dyeming (Quy) (deceased)

Le Quy Toan (deceased)

Le Quy Quang (deceased)

LÊ THỊ QUÝ (deceased)

Lily Thompson (Quy) (deceased)

Lê Thị Quý (deceased)

Mildred Lee Quy (1910 - 1976)

Muriel Irene Quy (Wood) (1904 - d.)

Nguyen Quy Co (deceased)

NGUYỄN VĂN QUY (deceased)

Nguyễn Quý Hiếu (tên hiệu) (b. - 1860)

GIA PHẢ HỌ TÔ - Tô Ngọc Nữu 14 tuổi cưới vợ là con gái ông Nguyễn Kỳ Phong tr...

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang) (1762 - d.)

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang), Ðời 7-3a (11) Cụ Nguyễn Gia Cát tức Nguyễn Quỳ Giang tiên ...

Nguyễn Quý (deceased)

Nguyễn Công Quý (deceased)

Nguyễn Thủ Quý (deceased)

Nguyễn Thủ Quý Con thứ 9 đời thứ 6 đỗ nho sinh tên là Thủ Quý. Tổ lên làm ấp t...

Nguyễn Văn Quỳ (1900 - 1964)

Ngô Thị Quy (deceased)

Ngô Thi Quý Oanh (1926 - 1996)

Ngô Quý TiếP (Liên Giang) (deceased)

Oliver J. Quy (1849 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; citing sheet 5B, family 67, ...

Patricia Ann Quy (1932 - 1977)

Pham Van Quy (deceased)

Pham Xuan Quy (deceased)

Phuong Phan Quy (deceased)

Phạm Văn Quy (Tự Nhân phố (chi Cao)) (deceased)

Quy Nguyen Nguyen (QUY), d (1923 - d.)

Quận Phu Nhân Chính thất Từ An (04/05) (Nguyễn Quý Thị) (deceased)

ĐỜI THỨ NHẤT ( I ) = Thủy tổ Phong Tặng Đô đốc Thiêm Sự Cao Quận Công, Hiệu Phúc N...

Quận Phu Nhân Chính Thất Phu Nhân Thuỵ Huệ Phương Huý Pháp tự La Thanh (06/11) (Nguyễn Quý Thị), Hiệu Từ Nhân (deceased)

ĐỜI THỨ HAI ( II ) = Tiên Tổ phong tặng đặc tấn Phụ quốc thượng tướng quân thiếu b...

Robert Dean Quy (1937 - 1974)

Robert D. Quy (1905 - 1974)

Sarah Quy (1849 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Sarah Quy in household of Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; ci...

Shirley Quy (deceased)

Soan Phan Quy (deceased)

Thị Quy (Vợ 3) (deceased)

Thomas Quy (1887 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Thomas Quy in household of Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; c...

Thứ Thất Hiệu Từ ý Hoàng Quý Thị (29/01) (Chi Giáp) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Tín Quận Công = Chi Giáp = Tiên Tổ Tiền Vũ Huân Tướng Quân, Ch&#...

Thị Khuyên Lê (Lê Thị Khuyên) (c.1950 - c.2011)

Tổ Khảo Nguyễn Công ( Sau đổi thành Trần Nguyên Sinh) Húy Quỹ (ở An Vĩ, Khoái Châu) (Chi Đinh), (04 Gai) (deceased)

VÕ QUỴ (deceased)

VÕ QUÝ (deceased)

Văn Quỳ Đỗ (Đỗ Văn Quỳ) (1940 - c.2012)

Vũ Thị Quy (deceased)

Ông Quỳ (deceased)

Đinh Văn Quý (deceased)