Surnames » Quy » Profiles
Photo
Name

Allan (deceased)

Ấm Thất Ấm Phong Nghi Nhân Húy Thu,Hiệu Nghiêm Khiết Hoàng Quý Thị (16/05) (Chi Bính), Thụy Lạc Thiện (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Quyền Quận Công = Chi Bính = Tiên Tổ Tiền phụng quản Tiền Nhất ThǮ...

Arthur William Quy (1853 - 1908)

Beaulah Gertrude Quy (Reynolds) (1911 - 1992)

Catherine Agnes Quy (Aynsley) (1875 - 1944)

Charles Quy (1920 - d.)

Chính Thất Ấm Phong Húy Nghi Nghi Nhân Vũ Quý Thị ( 73 Tuổi) (Chi Đinh) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Lê Hương công Đặ...

Chính Thất Ấm Phong Húy Đông Nghi Nhân Vũ Quý Thị (Chi Bính) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Quyền Quận Công = Chi Bính = Tiên Tổ Tiền Anh Nghị Tướng Quân Phụ...

Chính Thất Ấm Phong Húy Cẩn, Hiệu Trang Khiết Nghi Nhân Nguyễn Quý Thị (01/11) (Chi Đinh) (1757 - 1786)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phó Thủ Hiệu Thị Hậu Tu...

Chính Thất Ấm Phong Húy Thư, Nghi Nhân Trần Quý Thị (10/09) (Chi Đinh) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phụng Quản Thị Hậu Trung M�...

Chính Thất Ấm Phong Húy Thiều An Nhân Vương Quý Thị (18/08) (Chi Đinh) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Ấm Hoằng Tín Đại Phụ Th...

Chính Thất Ấm Phong Húy Tuyên Nghi Nhân Hoàng Quý Thị (25/08) (Chi Đinh) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Viêm Quận Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Tiền Phụng Quản Thị hậu Uy Hữ...

Chính Thất ấm Phong Nghi Nhân Húy Lan Nguyễn Quý Thị (Chi Ất) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Thức Quận Công = Chi Ất = Tiên Tổ Tiền Hương cử Giám Sinh Hiệp M...

Chính Thất ấm phong Nghi Nhân Húy Đài Phạm Quý Thị (?) (Chi Giáp) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Tín Quận Công = Chi Giáp = Tiên Tổ Tiền Vũ Huân Tướng Quân, Ch&#...

Chính Thất Quận Phu Nhân Huý Hiên, Hiệu Từ Ân Trịnh Quý Thị (24/02) (Chi Đinh), Thuỵ Điền Chính (deceased)

ĐỜI THỨ NĂM ( V ) = Con Triệu Khánh Công = Chi Đinh = Tiên Tổ Đinh Quận Công,Tiền Đặc T&#...

Chính Thất Tự Phu Nhân Huý Thư Thuỵ Trinh tiết Lê Quý Thị (28/07) (Chi Bính) (deceased)

ĐỜI THỨ NĂM ( V ) = Con Triệu Khánh Công = Chi Bính = Tiên Tổ Bính Quận Công Tiền Đặc T&#...

Christina Winona Quy (1915 - d.)

TRÂN Quy Châu (deceased)

écrit par an : on l'appelait : ông đốc Châu a habité Blois; Bordeaux, Domaine de Hontane " pcien 2e classe" ( pendant ADMINISTRATION française a...

Chính Thất Trinh Nhân Húy Khuê Trần Quý Thị (05/07) (1685 - 1751)

ĐỜI THỨ TƯ ( IV ) = Con Mai Quận Công = Khởi tổ tiền tả Giảng a Bảo Tá lý suy trung Dực Vậ...

Chính Thất ấn phong Nghi Nhân Trinh Nhân Minh Thiện(11/11) (Nguyễn Quý Thị Thụy Trinh Liệt), Hiệu Từ Ý (c.1786 - c.1786)

ĐỜI THỨ BA ( III ) = Con Thu Quận Công = Tiên Tổ phong tặng đặc Tấn Phụ quốc thượng tư&#x...

Clara Winifred Maus Setter Quy (1899 - 1987)

U.E.L. (United Empire Loyalist) descendant " United States Social Security Death Index ," index, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Clara Quy, May 1987; citing U.S. Social Security Administr...

Công Nguyễn Quý (deceased)

Cơ Nguyễn Quý (deceased)

David Jean Quy (1929 - 1929)

Emily Jane wheeler (Quy) (deceased)

Ephraim Quy (deceased)

Eric Quy (1962 - d.)

Gertrude O. Shadday-Smith-Quy (deceased)

Huỳnh Đăng Quý (deceased)

HỒ VĂN HOÁN 4/14/Quý tỵ (deceased)

Nguyễn Quý Hồng (deceased)

Le Quy Quang (deceased)

Le Quy Toan (deceased)

Lily Thompson (Quy) (deceased)

Lê Thị Quý (deceased)

Mildred Lee Quy (1910 - 1976)

Nguyen Quy Co (deceased)

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang) (1762 - d.)

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang), Ðời 7-3a (11) Cụ Nguyễn Gia Cát tức Nguyễn Quỳ Giang tiên ...

Nguyễn Quý Hiếu (tên hiệu) (b. - 1860)

GIA PHẢ HỌ TÔ - Tô Ngọc Nữu 14 tuổi cưới vợ là con gái ông Nguyễn Kỳ Phong tr...

Nguyễn Quý (deceased)

Nguyễn Công Quý (deceased)

Nguyễn Thủ Quý (deceased)

Nguyễn Thủ Quý Con thứ 9 đời thứ 6 đỗ nho sinh tên là Thủ Quý. Tổ lên làm ấp t...

Nguyễn Văn Quỳ (1900 - 1964)

Ngô Quý TiếP (Liên Giang) (deceased)

Ngô Thi Quý Oanh (1926 - 1996)

Ngô Thị Quy (deceased)

Olive Edwards Quy (Price) (1893 - 1970)

Dates taken from headstone.

Oliver J. Quy (1849 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; citing sheet 5B, family 67, ...

Patricia Ann Quy (1932 - 1977)

Pham Van Quy (deceased)

Pham Xuan Quy (deceased)

Phuong Phan Quy (deceased)

Phạm Văn Quy (Tự Nhân phố (chi Cao)) (deceased)

Quy Nguyen Nguyen (QUY), d (1923 - d.)

Quận Phu Nhân Chính thất Từ An (04/05) (Nguyễn Quý Thị) (deceased)

ĐỜI THỨ NHẤT ( I ) = Thủy tổ Phong Tặng Đô đốc Thiêm Sự Cao Quận Công, Hiệu Phúc N...

Quận Phu Nhân Chính Thất Phu Nhân Thuỵ Huệ Phương Huý Pháp tự La Thanh (06/11) (Nguyễn Quý Thị), Hiệu Từ Nhân (deceased)

ĐỜI THỨ HAI ( II ) = Tiên Tổ phong tặng đặc tấn Phụ quốc thượng tướng quân thiếu b...

Robert D. Quy (1905 - 1974)

Robert Dean Quy (1937 - 1974)

Sarah Quy (1849 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Sarah Quy in household of Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; ci...

Shirley Quy (deceased)

Soan Phan Quy (deceased)

Thị Quy (Vợ 3) (deceased)

Thomas Quy (1887 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Thomas Quy in household of Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; c...

Thứ Thất Hiệu Từ ý Hoàng Quý Thị (29/01) (Chi Giáp) (deceased)

ĐỜI THỨ SÁU ( VI ) = Con Tín Quận Công = Chi Giáp = Tiên Tổ Tiền Vũ Huân Tướng Quân, Ch&#...

Thị Khuyên Lê (Lê Thị Khuyên) (c.1950 - c.2011)

VÕ QUỴ (deceased)

VÕ QUÝ (deceased)

Văn Quỳ Đỗ (Đỗ Văn Quỳ) (1940 - c.2012)

Vũ Thị Quy (deceased)

Ông Quỳ (deceased)

Đinh Văn Quý (deceased)