Surnames » Rhumann » Profiles
Photo
Name

Anna Maria Rhumann (N.N.) (deceased)

Anna Maria Rhumann (1767 - d.)

Bodil Wulfgangsdatter Brochmann (Rhumann) (1633 - 1679)

Anteckning från DIS forum: genom henne "vil du kunne spore slægten tilbage til kgl.historiker Hans Svanning, borgmester i Varde Christiern Nielsen, og slægterne Stage, Klyne og Bur...

Franz Xaver Rhumann (1765 - d.)

Hans Rhumann (1540 - 1611)

Hans R., var Dronningerne Dorotheas og Sophies Hofskrædder og Forvalter over Klædekammeret (d. 1611). Dennes Forbindelse med Hoffet skaffede Sønnen frit Ophold i den kongl. Skole i...

Johann Rhumann (1763 - 1769)

Johann Rhumann (1761 - 1763)

Johannes Wolfgangsen Rhumann (1622 - 1676)

Rhuman, Hans, 1622-76, Præst, Søn af ndfr. anførte Professor Wolfgang R. (d. 1637) og dennes 2. Hustru, Bodil Hansdatter, fødtes i Kjøbenhavn 3. Marts 1622. Efter Sko...

Kaspar Rhumann (1760 - 1765)

Kaspar Joseph Rhumann (1773 - d.)

Lisbeth Rhumann (c.1620 - 1707)

Lisbet R., gift med Professor Caspar Weiser i Lund, berømmes som «en net latinsk og en ypperlig dansk Poetinde. Hennes bön för sin man räddade honom från att b...

Magdalena Rhumann (Kopp) (1731 - 1767)

Margrethe Rhumann (c.1570 - d.)

Margrethe Rhumann var først gift ca 1587 med Hans Dahl, * ca 1525 i Jylland og † 3/7-1591 i Kbhvn hvor han blev begravet 2 dage senere i Nicolai Kirke. Han havde været tolder i Mol...

Margrethe Johansdatter Rhumann (1665 - 1756)

Århus gejstlige skifte 13 Margrethe [Johansdatter] Rhumann i Århus. 3.3.1757, fol.99. Enke efter Henrik [Christensen] Blichfeld, præst i Århus Frue, skifte Ning herred gej...

Maria Elisabetha Rhumann (1766 - 1767)

Nikolaus Rhumann (c.1730 - d.)

Wolfgang Rhumand (c.1637 - 1720)

7. 19/6 1672**. Wolfgang Rhumann, f. c. 37; St. Lund 57; ~ 21 Trin. (4/11) 77 F. D. Dorothea Clausdtr. Høyels, f. c. 60, † Eiby 23/1 36; [† •/7 1720; Lgst.]. KUM I, s. 268...

Wolfgang (Oluf) Rhumann (1572 - 1637)

Gift 1. gang (ca. 1607) med Dorthe Hansdatter, født (ca. 1585/90) - død 1611, datter af kgl. kammertjener, senere ådmand og kirkeværge i Slangerup Hans Madsen (død ...