Surnames » Roglić » Profiles
Photo
Name

Josip Roglić prof. dr. sc. MP (1906 - 1987)

Josip Roglić (Roglići u Župi Biokovskoj, 14. ožujka 1906. - Zagreb, 18. listopada 1987.), istaknuti hrvatski geograf i akademik. Pučku školu polazio je u r...

? ROGLIĆ (deceased)

? Roglić (deceased)

? Roglić (deceased)

? Roglić (deceased)

? Roglić (deceased)

Ada Roglić (Faraguna) (1929 - 2005)

ANA Jerkušić (Roglić) (1904 - 1981)

Ana Roglić (Visković) (deceased)

Ana Luetić (Roglić) (1836 - 1865)

Ana Roglić (Lovrinčević) (1814 - d.)

Ana Roglić (Smuk) (1925 - 2008)

Ana Roglić Milovac (Roglić) (1955 - 2008)

Ana Babić (Roglić) (c.1771 - d.)

Ana Roglić (1876 - 1882)

Andrija Roglić, Mačica (1833 - 1881)

Andrija Roglić (1907 - c.1907)

Andrija Roglić (1909 - c.1909)

Andrija Luka Roglić (1885 - d.)

Andrijana Roglić (Zec) (1799 - 1882)

Andrijana Roglić (1860 - 1876)

Angela Roglič (deceased)

Anka Jerkušić (Roglić) (deceased)

Anna Roglić (1754 - 1759)

Anna Roglić (1760 - 1762)

Ante Roglić (1877 - 1964)

Ante Roglić (c.1719 - 1783)

Ante Roglić (1903 - 1943)

Ante Roglić (1853 - 1933)

Ante Roglić (1856 - 1931)

Ante Roglić (c.1800 - d.)

Ante Roglić (1817 - d.)

Ante Jure Roglić (1921 - 1921)

Ante Roglić (deceased)

Ante Roglić (1889 - 1967)

Ante Roglić (1924 - 1945)

Ante Roglić (deceased)

Ante Roglić (1928 - 1928)

Ante Roglić (1922 - c.1922)

Ante Roglić (1905 - 1918)

Ante Roglić (1925 - 2013)

Ante Roglić (deceased)

Ante Roglić (1895 - d.)

don Ante Roglić (1803 - 1874)

Ante Roglić (1879 - c.1879)

Ante Roglić (1922 - c.1922)

Antica Roglić (Roščić) (1733 - 1764)

Antica Roglić (Vukosav) (b. - 1842)

Antica Roglić (Šumelj) (deceased)

Antica Luetić (Roglić) (1833 - 1905)

Antica Roglić (Lovrinčević - Đelek) (1884 - 1964)

Antica Roglić (1942 - 1959)

Antonija Roglić (1799 - 1856)

Antun Branko Roglić (1917 - 1943)

Anđa Roglić (Selak) (1816 - d.)

Anđa Roglić (Prgomet) (1832 - 1882)

Anđa Roglić (Barić) (1923 - d.)

Anđela Roglić (Pavlinović) (1824 - d.)

Anđelija Roglić (Luetić) (1831 - 1912)

Anđelija Roglić (Matić) (1901 - 1987)

Anđelija Selak (Roglić) (1887 - d.)

Anđelija Lizatović (Roglić) (1883 - d.)

Anđelija Miloš (Roglić - Mačica) (1828 - 1905)

Anđelija Bikić (1896 - d.)

Anđelija Roglić (1843 - 1916)

Bariša-Bartul Roglić (1757 - 1849)

Berta Korelec (Roglič) (1906 - 1937)

Blagomir Roglić (1918 - 2001)

Blaženka Roglić (1953 - 1954)

Bogomir Roglić (1930 - 2015)

Bona Roglić (?) (c.1602 - d.)

Branko Roglić (1957 - 1957)

Bruno Roglić (1948 - 1975)

Cecilija Kata Roglić (1830 - 1913)

Čedomil Roglić (1923 - 2000)

Cvita Ravlić (Roglić) (1870 - d.)

Cvita Roglić (Čorić) (1886 - 1966)

Cvita Turić (Roglić) (deceased)

Cvita Roglić (1840 - 1864)

Cvitan Roglić (1861 - 1930)

Cvitan Roglić (1780 - 1833)

Damijan Roglić (1605 - d.)

Danica Roglić (Gavić) (1919 - 2003)

Danica Velnić (Roglić) (1921 - d.)

Davor Roglić (deceased)

Dinko Roglić (1925 - 2004)

Dinko Roglić Samohod (c.1604 - d.)

Bona Roglić (Duklin) (1651 - d.)

Dominka Roglić-Mačica (Garmaz) (1779 - 1838)

Dujam Roglić (c.1725 - 1783)

Fabijan Roglić (1892 - 1979)

Fabijan Roglić (1931 - 1983)

Filip Roglić (1901 - d.)

Filip Roglić Samohod (1605 - d.)

Filomena Roglić (Buljubašić) (1928 - 2011)

Filomena Roglić (Erceg) (1927 - 2007)

Frana Roglić (Lović - Antičić) (1882 - 1953)

Frana Antica Jerka Roglić (Foretić) (1913 - d.)

Franc Roglič (deceased)

Frane Roglić, Mačica (1852 - 1918)