Surnames » Rosensverd » Profiles
Photo
Name

Anne Eilersdatter Stygge af Rugtved (c.1545 - aft.1596)

) Nevnt ovenfor som: Anne Eilersdatter Stygge A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2: Slektene på Skog i Skiptvet og Søgård i Øymark. Stevning 1596: ...fru Anne Styggesdatter til Østby, salig Mogens ...

Anne Bårdsdotter Rosensverd (deceased)

A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2: Slektene på Skog i Skiptvet og Søgård i Øymark. 'Jomfru' i 1596

Asbjørg Rolvsdotter Dingstad (Rosensverd) (c.1495 - aft.1556)

A.S. Langekiehl: NST 44/1-2 (2014): Setegården Nøkleby i Glemmen og dens eiere i eldre tid, s. 27-58 I følge ovenfor, og mange artikler av A.S. Langekiehl i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, var Asbj...

Asbjørg Rolfsdtr Bagge (Rosensverd) (deceased)

Bård Rolfson Rosensverd (1490 - c.1574)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten

Birgitte Rolvsdatter Rosensverd (deceased)

Bjørn Rosensverd (deceased)

Brynjulf Sjøfarssøn Rosensverd (c.1470 - d.)

GEDCOM Note ===Da Rolv Sjøfarsens gjenlevende barn 25.01.1556 var på Ramstad i Spydeberg for å skifte etter sin avdøde far, fikk herr Bård Rolvsen 2 huder nettopp i en gård «Dallen» i Fåberg (DN XI 695...

Ellev Olsen (1724 - 1801)

GEDCOM Note ===Biografi - Biography1724: «Dom 4 post Epiph. Døbt Ole Siøpharsen Søndre Sætters barn n. Ellev. Faddere var Lieut: Eimhaus, Capit. Armis Eimhaus, Sigri Fiøs, Gunnild T..i og Elli Gulbrand...

Gudrun Olafsdatter Rosensverd (Gyldenhorn) (deceased)

Gunhild Sigurdsdatter Kamp (Rosensverd) (c.1515 - aft.1556)

Ludvig Algrim i Runar s 95 Hefte 3 , 1982 nr 1

Gunvor Rolfsdatter Skjørtorp (Rosensverd) (1499 - 1541)

Karen Tjøstolfsdatter Rosensverd (c.1600 - c.1625)

GEDCOM Note ===Hans Mogensen, Handingsmann and Karen Tjøstelsdatter RosensverdKaren Tjøstelsdatter Rosensverd ble født i 1600. Hun var datter av Tjøstel Baardsson Rosensverd og Anna Axelsdatter Gynters...

Karine Jensdatter Rosensverd Rakkestad (Folberg) (b. - 1586)

Friherrerinne Karine Tjøstolvsdatter Rosensverd (Hoffwyn) (c.1489 - 1584)

Gift med Bård Rolfsen Rosensverd, som ble adlet. Kilder: -Tone Blütecher Fredriksens granskning. === GEDCOM Note ===Hans Farmoders Farfader var Erl: og Velbr. Mand Herr Baard hartenger til Oustbye ...

Kirstina Rosensverd (Limbæk i Danmark) (bef.1478 - d.)

født; Hennekesdatter Limbek

Maren Mogensdatter Hartgenger-Bleken (Rosensverd) (c.1590 - d.)

NST 40/2 (2005): Per Reidar Bjørnerud Christiansen - Frang, Vik og Store-Re i Stange, brikker i ett og samme genealogiske puslespill? GEDCOM Note Oluf Rytter.Oluf married Maren Mogensdatter Rosensv...

Margrete Rolvsdotter Rosensverd (c.1493 - aft.1556)

Where is the source of her marriage to Gunder Amundsen?

Mogens Bårdsen Rosensverd (c.1540 - c.1593)

A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2: Slektene på Skog i Skiptvet og Søgård i Øymark. 1580: Han fikk ved en herredagsddom stadfestestelsesbrev på at slekten tidligere hadde vært fri. Det blir opplyst...

Væpner Mons Trulsen Rosensverd, til Nordvi (c.1490 - c.1546)

NST 35/4 (1996): Per Reidar Bjørnerud Christiansen - Dyre Sevaldssons Ætt og litt om Hove- og Østby-ættene, s. 387-435 Eier av Gaustad fra 1511 til 1521 - gnr 232 Romedal Stange Eier av gården Nord...

N.N. Nilsdatter Rosensverd (c.1445 - d.)

N.N. Bergulfsdatter Rosensverd (Bærø) (aft.1462 - 1556)

N.N. Bergulfsdatter Rosensverd

Rådmann Nils Sigurdsson Rosensverd til Østby (c.1417 - aft.1492)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten ----------------------------------...

nn Sjøfarsdatter Skjør (Rosensverd) (c.1460 - d.)

Fødsel og ekteskap for ? Sjøfarsdatter Rosensverd: GEDCOM Note ===Biografi - BiographyEn datter til Sjøfar Sigurdsson Rosensverd til Østby må ha vært gift med Torgils (Truls) Eivindsson. 1-------------...

NN Sigurdsdotter Rosensverd, til Østby (1538 - aft.1556)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2...

Olav Sigurdsson Skinnerøy (Rosensverd) (1533 - aft.1556)

Ole Siophardsen (c.1700 - 1756)

GEDCOM Note ===Gifte og barn - Marriage and childrenIngri Larsdatter Skinneberg.Skjønberg, Født 1656 på Skinneberg, Båstad, Trøgstad (ØF). Døpt 03.02.1656 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3 Død 1720 på Sæther ...

Oluf Nielsen Rosensverd (1575 - 1640)

Rolf Sjøfarsson rosensverd (deceased)

Rolf , Rosensverd til Østby (Rytter av Østby) (deceased)

Rolf Sjøfarsson Rosensverd (c.1460 - 1499)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2...

Rolfuer Gunnarsson Bø (Rosensverd) (c.1300 - c.1351)

Hvis han heter Rolf(uer) Gunnarsson, kan han ikke vaere sønn av Bjørn! Han kan ikke vaere født før sin far!! Ingedal Skjeberg. Fikk to sønner.Kjent som Rolf på Bø. Born: , Bø, Skjeberg, Østfold...

Sigurd Rolfsson Rosensverd (1490 - 1556)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2...

Lagmann Sigurd Sjøfarsson Rosensverd (1390 - 1455)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2...

Siri Pedersdatter Rosensverd (Calips) (c.1450 - d.)

Slekten Handingmann begynner med Torgils. I følge Danskeaner.dk, begynner slekten med ham, og det er ikke oppført noen far. Torgils var gift med Siri Kalips, født ca. 1450. Hun kan heller ikke følges...

Sjøfar Tordson Rosensverd (deceased)

Hvordan kan Sjøfar Tordson vaere sønn til Rolv? Han burde da ha hett Rolvsson

Private (deceased)

Sjøfar Sigurdsson Rosensverd (1415 - aft.1478)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2...

Tjøstel Bårdsson Rosensverd (deceased)

Tjøstolv Rolfsson Rosensverd (c.1498 - bef.1556)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten

Torgils "Handingmann" Sjøfarsen Rosensverd (c.1460 - d.)

Canich udj Opslou" Kannik i Osloområdet Erlige og Velbyrdige Mand Torgiu Hardingman til Trosviggard og Residerende Canich udj Opslou og Velbyrdige Siri Kalips . De hadde sønnen Mogens _________...

Valgerd Gudbrandsdatter Rosensverd (List) (1340 - 1380)

Valgerd Sigurdsdatter Kår (Rosensverd) (1530 - c.1594)

NST 45/4 (2019): Atle Steinar Langekiehl - To slektskretser fra Søndre Borgarsyssel rundt år 1600 og deres ætteforbindelser: s. 233 = Oversiktstavle over Østbyætten A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2...