Surnames » Samulionytė » Profiles
Photo
Name

Adelė Dinaburgienė (Samulionytė) (1896 - d.)

Kiburių p. Namajūnų k.Santuoka Kyburių bažnyčioje 1937 m. liepos 24 d.

Adelė Mikolėnienė (Samulionytė) (1903 - d.)

Gyveno Krinčino parapijos Žvirgždės kaime.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1925 02 07

Adelė Samulionytė (1921 - d.)

Adelė Samulionytė (deceased)

Adelė Samulionytė (Maldutytė) (1898 - d.)

Podenės buva Petors Balčiūns so sava žmon BarborGyveno Saločių parapijos Deveitonių kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1935 m. vasario 26 d.

Adelė Vaitekūnienė (Samulionytė) (1922 - d.)

Minima 2000 m.

Adolfas Samulionytė (deceased)

Agota Samulionytė (c.1783 - 1865)

Karališkoji valstietė. Gyveno Devynergių kaime. Tekėjo Linkuvos bažnyčioje 1803 m. spalio 27 d. Juozapas Gudelis, Juozapas Samulionis, Kazimieras Pakarna. Agota Gudelienė 1805 m. minima Vaškų parapi...

Agota Samulionytė (1899 - 1901)

Agota Samulionytė (c.1900 - d.)

Minima 1935 m.

Agota Samulionytė (c.1875 - 1902)

Skrebotiškio valsčiaus valstietė Agota Samulionytė gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime.1895 m. vasario 7 d. Vaškų bažnyčioje ištekėjo už Karolio Badausko iš Saločių parapijos Velžių kaimo. Liudijo...

Agota Samulionytė (1888 - d.)

Skrebotiškio valsčiaus valstietė.Gyveno Vainekonių bajorkaimyje.Tekėjo 1912 m. sausio 21 d. Liudijo: Aleksandras Mikalauskas, Jonas Valiulis.

Agota Samulionytė (deceased)

Minima 1832 m.

Agota Samulionytė (1873 - 1941)

Minima 1927 m.

Agota Samulionytė (deceased)

Gyveno Kiemėnų (Ūsiškio) kaime.

Agota Samulionytė (b. - 1868)

Agota Griauzdienė (Samulionytė) (c.1868 - d.)

Gyveno Vaškuose.Tekėjo Vaškų bažnyčioje 1901 m. vasario 11 d.

Agota Čyžienė (Samulionytė) (1879 - 1954)

Agota Samulionyte (c.1827 - d.)

Agota Smilgiene (Samulionyte) (c.1829 - d.)

From Linkiskiai at time of marriage in 1858

Agota Morta Garlauskienė (Samulionytė) (1855 - d.)

Kilusi iš Degesių.Skrebotiškio valsčiaus valstietė.Maždaug nuo 1876 m. gyveno Paliepių kaime.Santuoka Vaškų b. 1877 m. vasario 1 d.

albina stasiuniene (samulionyte) (deceased)

Albina Špirkienė (Samulionytė) (1879 - d.)

Aldona Samulionytė (deceased)

Aldona Samulionytė (c.1916 - d.)

Aleksandra Samulionytė (c.1912 - 1918)

Aleksandra Samulionytė (deceased)

Anastasija Lapinskienė (Samulionytė) (1860 - d.)

Anastazija Samulionytė (deceased)

Anatolija Kuliukienė (Samulionytė) (c.1877 - d.)

Antanina Grubinskienė (Samulionytė) (1860 - d.)

Antanina Samulionytė (1884 - bef.1892)

Antanina Samulionytė (c.1895 - 1896)

Antanina Samulionytė (1890 - d.)

Apolonija Samulionytė (Maskoliūnaitė) (c.1798 - 1848)

Apolonija Bernotienė (Samulionytė) (deceased)

Apolonija Einorienė-Nevierienė (Samulionytė) (c.1874 - d.)

Arija Samulionytė (deceased)

Augustinas Samulionytė (1838 - 1840)

Barbora Samulionytė (1900 - d.)

Krikštatėviai: Jonas Davidavičius ir Regina Verkevičienė Mykolo žmona.Tekėjo Biržų bažnyčioje 1935 m. kovo 5 d.Minima 1935 m.

Barbora Samulionytė (c.1819 - 1862)

Masčionių k.Santuoka Linkuvos b. 1829 m. sausio 22 d.Minima 1843 m.

Barbora Samulionytė (deceased)

Barbora Pavilauskienė (Samulionytė) (1847 - d.)

Barbora Petronienė (Samulionytė) (deceased)

Barbora Samulionytė (1827 - d.)

Barbora Steponavičienė (Samulionytė) (1809 - d.)

Barbora Ona Samulionytė (1834 - d.)

Barbora Samulionytė (Samulionyte) (c.1839 - 1878)

Paplonės palivarke.Santuoka Linkuvos b. 1861 m. rugsėjo 19 d.

Barbora Samulionytė (c.1855 - d.)

Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.Minima 1858 m.

Barbora Samulionyte (1819 - d.)

Bronislava Mikašienė (Samulionytė) (1919 - 2002)

1929 m. minima Švokštonių dvare.Vaškų valsčiaus darbininkė. Gyveno Vaškuose.Tekėjo 1936 m. vasario 19 d.Minima 1937 m.Gyveno Nairių kaime.

Bronislava Jono Pažemeckienė (Samulionytė) (1924 - d.)

Vaškų valsčiaus žemdirbė.Gyveno Majelių kaime.

Cecilija Samulionytė (1927 - 1984)

1929 m. minima Švokštonių dvare.Minima 1937 m.

Cecilija Samulionytė (deceased)

Minima 1843 m.

Cecilija Samulionytė (deceased)

Devynergių S. Linkuvos b. 1810 lapkričio 8 Ūkininkė. Gyveno Meldžiūnų kaime. Minima 1832 m.

Cecilija Samulionytė (1813 - d.)

Darata Samulionytė (c.1816 - 1890)

Gyveno Saločių parapijos Namajūnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1836 m. gegužės 12 d.

Darata Samulionytė (c.1842 - 1906)

Namajūnų k.Santuoka Saločių b, 1867 m. spalio 29 d.

Darata Skardienė (Samulionytė) (deceased)

Domicelė Zubavičiūtė (Svilaitė Samulionytė Jarašūnaitė Zubauskaitė) (c.1766 - 1836)

Gyveno Joniškėlio parapijos Dovydų kaime.Tekėjo Joniškėlio bažnyčioje 1805 m. lapkričio 28 d.Valstietė. Gyveno Paliepių kaime.

Domicelė Samulionytė (c.1870 - d.)

Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.

Domicelė Samulionytė (1795 - d.)

Domicėlė Jozėnienė (Samulionytė) (c.1864 - d.)

Dorota Grigaliuniene (Samulionyte) (deceased)

Dovilė Janulienė (Samulionytė)

Elena Dučmonienė (Samulionytė) (1921 - d.)

Vaškų valsčiaus žemdirbė. 1940 m. gyveno Majelių kaime.Tekėjo 1940 m. liepos 14 d. Liudijo: Povilas Jasėnas, Petras Balzarevičius, Česlovas Balzarevičius, Juozapas Griauzdė.Minima 2000 m., 2004 m.

Elena Pisarskienė (Samulionytė) (1891 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Putrių kaime.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1920 m. birželio 8 d.

Elena Nakvosienė (Samulionytė) (deceased)

Latvelių kaime.Santuoka Linkuvos b. 1825 m. rugsėjo 15 d. Jonas nakvosas, Vincentas Leveika, Juozapas Pakarna ir kt.

Elena Samulionytė (deceased)

Minima 1929 m.

Elena Samulionytė (1870 - d.)

Devynergių k.Santuoka Linkuvos b. 1894 m. vasario 22 d.

Elena Savickienė (Samulionytė) (1919 - d.)

1929 m. gyveno Payslykio vienkiemyje.Vaškų parapijos Žižmių kaime.Santuoka Vaškų bažnyčioje 1940 m. liepos 20 d.

Elena Elvyra Mališauskiene (Samulionyte) (1875 - 1939)

Elena Samulionytė (1841 - d.)

Eleonora Samulionytė (c.1852 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Puodžiūnų kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1878 m. lapkričio 28 d. Gyveno Puodžiūnų kaime.

Eleonora Samulionytė (1855 - d.)

Elžbieta Špokevičienė (Samulionytė) (1864 - 1892)

Minima 1883 m.Skrebotiškio valsčiaus valstietė.Gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime.Tekėjo Vaškų bažnyčioje 1887 m. vasario 10 d.

Elžbieta Oniūnienė (Samulionytė) (1865 - 1927)

Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.Tekėjo Linkuvos bažnyčioje 1897 m. vasario 18 d.Vaškų valsčiaus mažažemė ūkininkė.Gyveno Galkų kaime.

Elžbieta Samukaitytė (Samulionytė) (1871 - 1942)

Skrebotiškio valsčiaus valstietė.Gyveno Vaškų parapijos Nemeikšiūnų kaime.Tekėjo Vaškų bažnyčioje 1900 m. sausio 16 d. Liudijo: Povilas Samukaitis (Samulionis), Antanas Adomonis, Juozapas Kazilionis.Mi...

Elžbieta Samulionytė (1920 - 1920)

Elžbieta Samulionytė (1883 - 1967)

Minima 1894 m.Kyburių valsčiaus valstietė. Gyveno Vaškuose.Tekėjo 1914 m. vasario 11 d. Liudijo: Povilas Čepas, Kazimieras Anuškevičius.Minima 1920 m.

Elžbieta Samulionytė (c.1826 - d.)

Krikštatėviai bajoras Marcijonas Leščinskas ir Monika Anilionienė.Minima 1832 m.Gyveno Linkuvos parapijos Devynergių kaime.Gyveno Saločių parapijos Norių kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1851 m. gegužės...

Elžbieta Adiklienė (Samulionytė) (c.1870 - d.)

Minima 1927 m.

Elžbieta Samulionytė (Samuolytė) (c.1805 - 1885)

Gyveno Saločių parapijos Žvirblinių kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1823 m. lapkričio 13 d. Liudijo Antanas Povilauskas, Juozapas Samulionis ir kt.

Elžbieta Tūrienė (Samulionytė) (deceased)

Elžbieta Samulionytė (1857 - d.)

Elžbieta Samulionytė (deceased)

Elžbieta Samulionytė (deceased)

Elžbieta Stuomienė (Samulionytė) (deceased)

Elžbieta Patkauskienė (Samulionytė) (b. - bef.1884)

Elžbieta Jukonienė (Samulionytė) (deceased)

Elzbieta Samulionytė (1873 - d.)

Elzbieta Kauniuniene (Samulionyte) (deceased)

Elzbieta Samulionyte (1806 - d.)

Elzbieta Samulionyte (c.1828 - d.)

Elzbieta Abeliuniene (Samulionyte) (bef.1777 - d.)

from Zvejotgala in 1794

Elzbieta Paliukiene (Samulionyte) (bef.1775 - d.)

From LInkiskiai in 1792

Elžbieta Samulionytė (deceased)

Elžbieta Darata Samulionytė (1782 - d.)

Krikštatėviai: Motiejus Anilionis iš Saločių parapijos Leveikonių kaimo su Gertrūda Lipskaite iš Degesių.

Elžbieta Samulionytė (1890 - d.)

Minima 1935 m.

Elzbieta Sidliene (Samulionyte) (deceased)

In kids marriages her surname was Baronaite. It is not known why such a change.