Surnames » Sevenhuysen » Profiles
Photo
Name

Sebastien Claes van Sevenhuysen MP (deceased)

Adriaan Gijsbertsz Sevenhuysen (1712 - 1712)

Adriaan Matthijsz Sevenhuysen (deceased)

Adriaan Sijmonsz Sevenhuysen (b. - 1719)

Adriaen Cornelisz Sevenhuysen (deceased)

Schepen van Alkmaar (1637-1653); vroedschap (13 nov. 1649 tot zijn dood) ; burgemeester (1658-1669); gecommitteerde ter Admiraliteit te Hoorn. graf: In de Noordergang nr 100.

Anna Sijmons Sevenhuysen (deceased)

Catharina Sevenhuysen (1635 - d.)

Cornelis Sevenhuysen (deceased)

Cornelis Sevenhuysen (deceased)

Cornelis Sevenhuysen (1635 - 1682)

Schepen, vroedschap , secretaris en burgemeester van Alkmaar; rentmeester van de Vroonlanden Zijpen en Egmonden

Cornelis Adriaansz Sevenhuysen (deceased)

Cornelis Cornelisz Sevenhuysen (b. - 1681)

Advocaat, schepen (1662-1666), thesaurier (1672-1673) en vroedschap van Alkmaar van 1676 tot zijn dood. Uit het 1e huwelijk zijn meerdere kinderen ngeboren.

Cornelis Thomasz Sevenhuysen (b. - 1649)

Hij werd ook Seylmaker genoemd. Hij woonde op de Oude Vest; Hij was kapitein der schutterij en komt als zodanig voor op een schuttersstuk in het Stedelijk Museum te Alkmaar, voorstellende de Jonge Schu...

Dirk Cornelisz Sevenhuysen (1697 - 1754)

Hij was notaris en vroedschap te Alkmaar (1726); weesmeester, schepen, raad en burgemeester van Alkmaar; raad ter Admiraliteit; gedeputeerde Staten Generaal. Historisch Kadaster Alkmaar:

Elisabeth Adriaansdr Sevenhuysen (b. - 1745)

Elisabeth Sijmons Sevenhuysen (deceased)

Gijsbert Adriaansz Sevenhuysen (b. - 1745)

Grietje Cornelis Sevenhuysen (deceased)

Harck Sevenhuysen (deceased)

Schepen van Alkmaar.

Henrietta Bosco (Sevenhuysen) (1894 - 1976)

Matthijs Cornelisz Sevenhuysen (deceased)

Rens Cornelisz Sevenhuysen (deceased)

Sadie A Sevenhuysen (Wege) (1878 - 1969)

Sijmon Adriaensz Sevenhuysen (b. - 1694)

Van beroep zeilmaker op de Voormeer te Alkmaar. Hij was weesmeester; vroedschap (4 juli 1683 tot zijn dood); schepen (1673-1674); burgemeester; kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar. Hij testeert vo...

Thelma V Sevenhuysen (Schaefer) (1903 - 1956)

Theodore Albert Sevenhuysen, Sr. (1865 - 1956)

Theodore Albert Sevenhuysen, Jr (1901 - 1994)