Surnames » Sidabras » Profiles
Photo
Name

? Sidabras (deceased)

Adomas Sidabras (1936 - 1999)

Albertas Sidabras (deceased)

Albertas Sidabras (deceased)

Albertas Sidabras (1917 - 1988)

Albertas vienas, be šeimos, buvo ištremtas į Sibirą (Karaganda). Žmona su sūnumi Antanu pati išvyko pas vyrą. Ten gimė dar vienas sūnus.

Algirdas Sidabras (deceased)

Andrius Sidabras (deceased)

Anna Sidabras (1852 - d.)

Antanas Sidabras (deceased)

Antanas Sidabras (deceased)

Antanas Sidabras (1826 - 1904)

Antanas Sidabras (deceased)

Antanas Sidabras (1872 - d.)

Antanas Sidabras (1896 - 1942)

Lietuvos kariuomenės karininkas, Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės vadas, Generalinio štabo pulkininkas Antanas Sidabras. Gimė 1896 m.rugsėjo 17 d. Mažeikių apskrityje Naikių kaime ūkininkų šeimoje. B...

Antanas Sidabras (1824 - d.)

Antanas Sidabras (1839 - 1840)

Gimė sūnus Antanas, mirė duktė Antanina 5 mėn. amžiaus. Data atitinka, tik sumaišyta vaikų lytis.

Antanas Sidabras (deceased)

Antanas Sidabras (deceased)

Antanas Sidabras (deceased)

Antanas Sidabras (deceased)

Antanas Sidabras (c.1897 - d.)

Antanas Sidabras (deceased)

Antanas Sidabras (deceased)

Augustinas Sidabras (deceased)

Baltramiejus Sidabras (1755 - d.)

Jo žmonos tapatybę nustačiau iš revizijų, kadangi kartu su Bartolomiejaus šeima gyveno Stanislovas Perminas, Stanislovo sūnus. Jis gali būti uošvis, kadangi iki tol revizijose Krakiuose nebuvo įrašytas...

Baltramiejus Sidabras (c.1827 - d.)

Catherine Sidabras (Migevich) (c.1892 - 1974)

Obituary published in The Boston Globe, January 24, 1974. Wife of the late John.

Dominykas Sidabras (deceased)

Gasparas Sidabras (1910 - 1973)

Ignas Sidabrienė (c.1907 - c.1983)

Ignas Sidabrienė (c.1941 - c.1965)

Izidorius Sidabras (deceased)

John Sidabras (c.1883 - d.)

Jonas Sidabras (c.1898 - c.1975)

Jonas Sidabras (deceased)

Jonas Sidabras (c.1899 - d.)

Jonas Sidabras (1860 - d.)

Jonas Sidabras (deceased)

Jonas Sidabras (1820 - d.)

Jonas Sidabras (deceased)

Jonas Sidabras (1900 - 1967)

SIDABRAS JONAS (g. 1900-02-10 Naikių k. - m. 1967; palaidotas Vilniuje), inžinierius.Tėvai - Antanas ir Barbora Sidabrai, pavyzdingi Naikių k. ūkininkai. 1909 m. pradėjo lankyti Viekšnių valdinę mokykl...

Jonas Sidabras (1875 - d.)

Jonas Sidabras (deceased)

Jonas Sidabras (c.1808 - d.)

Jonas Sidabras (b. - bef.1795)

Jonas Sidabras (deceased)

Jonas Sidabras (1874 - d.)

Jonas Sidabras (c.1740 - d.)

Jonas Sidabras (c.1804 - d.)

Jonas Jurgis Sidabras (1846 - d.)

Jonas Sidabras (deceased)

Jonas Sidabras (c.1934 - c.2010)

Jonas Sidabras (c.1895 - d.)

Jonas Sidabras (c.1874 - d.)

Jonas Sidabras (deceased)

Jonas Sidabras (c.1908 - d.)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (1819 - d.)

Juozapas II kartą vedė būdamas 50 m. našliu. Nežinoma jo pirmoji žmona ir vaikai.

Juozapas Sidabras (1908 - d.)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (c.1816 - d.)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (1858 - d.)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (deceased)

Juozapas Sidabras (c.1858 - d.)

Juozas Sidabras (1918 - 2010)

Juozas Sidabras (deceased)

Jurgis Sidabras (deceased)

Kazimieras Sidabras (c.1871 - d.)

Kazimieras Sidabras (1904 - 1946)

Gimė 1904 m. kovo 13 d. Naikių kaime, Viekšnių valsčiuje, Mažeikių apskrityje. 1923 m. baigė Mažeikių vidurinės mokyklos 4-ias klases, 1927 m. baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumo Agronomijos skyrių. 1...

Kazimieras Sidabras (1904 - d.)

Kazimieras Sidabras (1675 - d.)

GEDCOM Note ===Kadangi vedë Felicijà Ðidlauskaitæ, o vaikø krikðto áraðuose visà laikà minima tik Kristina (pavardë niekur nepaminëta), g.b., kad jaunoji Felicija greitai mirë ir Kazys vedë kità, nes17...

Kazimir Sidabras (deceased)

Kazimerz Sidabras of 45 Mechanic Street, Newton Upper Falls, MA was listed as the sponsoring relative of his sister Ursula when she arrived in the United States in 1922.

Konstantinas Sidabras (deceased)

Konstantinas Sidabras (1939 - 2004)

Konstantinas Sidabrienė (c.1932 - 1980)

Kostas Sidabras (deceased)

Kęstutis Sidabras (1926 - d.)

Laurynas Sidabras (deceased)

Laurynas Mykolas Sidabras (1750 - 1821)

Leonas Sidabras (deceased)

Leonas Sidabras (deceased)

Leonas Sidabras (1898 - c.1982)

Leonas Sidabras (1901 - 1952)

Krikštatėviais buvo jo teta Elžbieta Šultytė su savo vyru Jonu Sidabru. Iš LIMIS saugomų Sidabrų šeimos nuotraukų matosi, kad Leonas kaip ir kiti jo broliai tarnavo Lietuvos armijoje. Jo brolis Antanas...

Liudvikas Sidabras (1806 - 1886)

Liudvikas Sidabras (1902 - 1989)

Santuokos metrike yra prierašas III-OK Nr. 275344 89.05.10 Tai gali būti Civilinės metrikacijos biuro išduotas mirties liudijamas, tad gali būti, kad Liudvikas mirė 1989 m., o ne enciklopedijoje nurody...

Liudvikas Sidabras (deceased)

Margaret Magdalena Vebilun (Sidabras) (c.1872 - d.)

SEE MEDIA TAB & TIMELINE FOR SOURCE DOCUMENTATION The name Sidabras in Lithuanian means Silver

Matthew Sidabras (bef.1855 - d.)

SEE MEDIA TAB & TIMELINE FOR SOURCE DOCUMENTATION

Motiejus Sidabras (1790 - d.)

Motiejus Sidabras (1776 - 1836)

Motiejus Sidabras (deceased)

Motiejus Sidabras (deceased)

Motiejus Sidabras (deceased)