Surnames » Sierdsma » Profiles
Photo
Name

Antje Sierdsma MP (1877 - 1952)

Attje Sierdsma MP (c.1881 - d.)

Auk(t)je Hendriks Sierdsma MP (1801 - 1872)

Auke Sierdsma MP (1874 - 1919)

Aukje Jans Sierdsma (de Boer) MP (deceased)

Auktje [Aukjen] Hendriks Sierdsma [Sierdsema] MP (c.1801 - 1872)

Bauck Sybrensdr van Sierdsma MP (b. - 1510)

Bouktje Rienks Sierdsma (Romkes) MP (deceased)

Feycke van Sierdsma MP (deceased)

Geertje Sierdsma MP (c.1823 - d.)

Geertje Jils Sierdsma MP (1823 - 1892)

Hendrik Rienks Sierdsma MP (deceased)

Hiltje Pieters Breeuwsma (Sierdsma) MP (c.1820 - d.)

Hittje Sierdsma MP (deceased)

Hylkje Sierdsma (Schuurmans) MP (1881 - d.)

Jetse Sierdsma MP (c.1785 - d.)

Maaike Veening (Hendriks Sierdsma) MP (1812 - 1887)

Oene Piers Sierdsma MP (c.1854 - d.)

Pier Jans Sierdsma MP (deceased)

Pieter Aukes Sierdsma MP (deceased)

Pieter Aukes Sierdsma MP (deceased)

Sybren van Sierdsma MP (deceased)

Thierd van Sierdsma MP (deceased)

Ynts Feyckesdr van Sierdsma MP (deceased)