Surnames » Skocic » Profiles
Photo
Name

(Nečitljivo) Skočić MP (deceased)

? Bukić (Skočić) MP (deceased)

Alojzije Skočić MP (deceased)

ana skočić lozer MP (deceased)

Ana Pavković (Skočić) MP (deceased)

Andreja Skocic MP (1890 - 1969)

Anna Bartolovich (Skocic) MP (deceased)

Besima SKOČIĆ MP (deceased)

Danica Burela (Skocic) MP (1912 - 1992)

Filipa Španja (Skočić) MP (1794 - 1873)

Filomena Bilan (Skočić) MP (1857 - 1901)

Flora - Cvita Vlašić (Skočić) MP (1847 - 1922)

Gaspa Cvrljevic (Skocic) MP (1920 - 1987)

Hatidza Skocic MP (deceased)

Hatidže SKOČIĆ (BAJRAMOVIĆ) MP (deceased)

Huse SKOČIĆ MP (deceased)

Husein SKOČIĆ MP (deceased)

Hyo Sun (Sandy) Skocic (Kim) MP (1950 - 2008)

Ive Skocic MP (1886 - d.)

Ive Skocic MP (1926 - 2000)

Joseph Skocic MP (deceased)

Kadire SKOČIĆ MP (deceased)

Mara Skocic MP (deceased)

Maria Skocic (Karobin) MP (b. - 2010)

Marija Skočić (Šimun) MP (deceased)

Marija Skočić (Baić) MP (deceased)

Marko Skočić MP (deceased)

Marko Skočić MP (deceased)

ANAGRAF DANILA ŽUPE ŠIBENIK – VAROŠ 1822. GODINE: ... Mijo Skočić p. Marka 45 Jela Blaće žena 32 Josip sin Mije 3 Šimun sin Mije rođ. 1823. Ivan sin Mije rođ. 1826. Teodora Skočić p. Marka ... Izvor:

Marko (Đuro) Skočić MP (deceased)

Melanka Skocic (Kulakowski) MP (deceased)

Mijo Blaće (Skočić) MP (1775 - 1831)

Mije Skočić p. Marka. Mijo (1775. – 1831.) nakon ženidbe sa Jelom Blaće Stipanovom, doselio se iz Lozovca u Danilo Biranj te je sa grčkopravoslovnog obreda prešao na rimokatolički. Njegovi potomci su n...

Omer SKOČIĆ MP (deceased)

Perka Skocic (Glavan) MP (deceased)

Ružica Skočić (Galinić) MP (deceased)

Ružica Perendija (Skočić) MP (deceased)

Sika (Simica) Skocic MP (1896 - 1942)

Šima Mihaljević (Skočić) MP (c.1803 - d.)

Teodora Skočić (?) MP (deceased)

ANAGRAF DANILA ŽUPE ŠIBENIK – VAROŠ 1822. GODINE: ... Mijo Skočić p. Marka 45 Jela Blaće žena 32 Josip sin Mije 3 Šimun sin Mije rođ. 1823. Ivan sin Mije rođ. 1826. Teodora Skočić p. Marka ... Izvor:

Đuro Skočić MP (deceased)

Đuro Skočić MP (deceased)

Šaban SKOČIĆ MP (deceased)

Šuća SKOČIĆ MP (deceased)