Surnames » Starbeckius » Profiles
Photo
Name

Elisabet Starbeckius (1690 - 1741)

Israel Starbeckius (1646 - 1719)

314 ISRAEL STARBECKIUS, f 1646 i Ljungby (G), d 1719 i Fagerhult (H). Kontraktsprost. Skola i Kalmar 1652, student i Åbo 1661, disputerad i Åbo 1665, student i Uppsala 1668, student i W...

Israel Starbeckius (1687 - 1756)

Israel Laurentii Starbeckius (1600 - 1659)

[]628 ISRAEL LAURENTII STARBECKIUS, f , d 1659. Kyrkoherde. Student i Uppsala 1618, disputerad i Uppsala 1621, fil.mag samma år 29/6. Rektor och filosofie lektor i Kalmar 1625, teologie le...

Jonas Starbeckius (deceased)

Kerstin Starbeckius (deceased)

Laurentius Jonae Starbeckius (c.1566 - 1634)

Kyrkoherde och kontraktsprost i Södra Möre. Preses vid prästmötena 1629 och 1641, erhöll drottning Kristinas brev 1647-03-20 på kronogården Tingbyberg...

Nicolaus Starbeckius (1680 - 1739)

Kyrkoherde i Söderåkra 1718-1739, förut lektor i Kalmar

Samuel Israelsson Starbeckius (deceased)