Surnames » Stulgienė » Profiles
Photo
Name

Agota Apolonija Stulgienė (Stulginskienė)(Laurin... (1789 - 1857)

Gyveno Pasvalyje.1808 05 24 Pasvalio bažnyčioje susituokė su Laurynu Stulginsku iš Pasvalio.

Agota Stulgienė (Przeleikaitė) (c.1807 - 1829)

Agota Stulgienė (Kybartaitė) (c.1838 - d.)

Agota Stulgienė (Pranckevičiūtė) (1845 - d.)

Anastasia Stulgis (Palunski) (c.1888 - d.)

Immigration to USA: 1905 (per 1920 US Census)SEE Media, Timeline for documentation.

Anelė Stulgienė (Čižikaitė) (1895 - d.)

Angelė Stulgienė (b. - c.2000)

Antanina Stulgienė (Paražinskaitė) (1892 - d.)

Apolonija Stulgienė (Jurgaitytė) (deceased)

Barbora Stulgienė (deceased)

Bronislava Stulgienė (Auškalnytė) (b. - c.1982)

Bronislava Stulgienė (Auškalnytė) (b. - 1982)

Danutė Stulgienė (Misiūnaitė) (deceased)

Domicelė Stulgienė (Jucevičiūtė) (c.1826 - 1849)

Elena Stulgienė (Šnaraitė-Bačkienė) (1847 - d.)

Elena Stulgienė (Andrikaitytė) (deceased)

Eleonora Domicelė Stulgienė (Stulginskienė)(Krasau... (1814 - 1903)

Gyveno Pasvalio parapijos Ragujų kaime.1840 01 14 Pasvalio bažnyčioje susituokė su Stanislovu Stulginsku iš Ragujų kaimo.

Eleonora Stulgienė (Povilaitytė) (deceased)

Elvyra (Elžbieta) Stulgienė ( Galvinskaitė) (c.1863 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Talačkonių kaime.Tekėjo 1902 m. sausio 22 d. Pasvalio bažnyčioje.Minima 1942 m. Talačkonių kaime kaip našlė. Gyveno pas sūnų.

Elžbieta Stulgienė (Šakarnytė) (1899 - d.)

Gyveno Skrebotiškio parapijos Šunkiškių kaime.Ūkininkaitė.Tekėjo Skrebotiškio bažnyčioje 1928 m. lapkričio 27 d.

Elžbieta Mačiukaitė (1836 - 1874)

Gyveno Krinčino parapijos Trajoniškio kaime.1864 02 17 Krinčino bažnyčioje susituokė su Aleksandru Stulginsku iš Ragujų kaimo, Pasvalio parapijos.

Elžbieta Stulgienė (Tamošauskaitė) (c.1860 - 1939)

Iš Krinčino parapijos Papyvesių bajorkaimio.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1884 04 18

Emilija Stulgienė (deceased)

Emilija Stulgienė (Jonikaitė) (c.1865 - 1941)

Gertrūda Stulgienė (Krikščiokaitytė) (deceased)

Irena Stulgienė (Grigucevičiūtė) (1929 - 2003)

26th September 1928?

Janina Stulgiene (Daunaraite) (1933 - 2010)

Julija Stulgiene (Kiskyte) (1902 - 2001)

Kotryna Stulgienė (Spitrytė) (deceased)

Kotryna Stulgienė (Latvytė) (deceased)

Kristina Konstancija Stulgienė (Juškevičiūtė) (deceased)

Kristina Stulgienė (Tamošaitytė) (deceased)

Liucija Stulgienė (Stankutė) (deceased)

Marijona Stulgienė (Gradinskaitė) (1907 - d.)

Gyveno Pasvalio parapijos Pervalkų kaime.Darbininkė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1936 m. sausio 7 d.

Marijona Stulgienė (Šiaudinytė) (1905 - d.)

Marijona Martinaityte (c.1893 - d.)

Marijona Stulgienė (c.1831 - 1873)

Marijona Margarita Stulgienė (Ragelytė) (1815 - d.)

Monika Stulgienė (Pilvelytė) (1909 - 1995)

Olė Stulgienė (Pelcegerytė) (deceased)

Ona Stulgienė (Ščepavičiūtė) (c.1883 - d.)

Ona Miliauskaite Stulgiene (Miliauskas) (deceased)

Ona Stulgienė (Samulionytė) (c.1908 - d.)

Gyveno Skrebotiškio parapijos Nemeikšiūnų kaime.Tekėjo Skrebotiškio bažnyčioje 1935 m. vasario 26 d.

Ona STULGIENĖ (PUPELYTĖ) (deceased)

Ona Petrauskienė-Stulgienė-Būdvytienė (Girgždaitė) (1823 - 1889)

Ona Stulgienė (Žemeckaitė) (1886 - d.)

Gimimo/krikšto įrašas: Gruzdžių RKB gimimo metrikų knyga. 1879--1886 m. , puslapis 178, eilės numeris 75 .Santuokos įrašas: Gruzdžių RKB santuokos metrikų knyga. 1910--1921 m. , puslapis 77, eilės nume...

Ona Stulgienė (Pupelytė) (c.1847 - d.)

Ona Stulgienė (Gudaitė) (1869 - 1928)

Gyveno Pasvalio parapijos Migonių kaime. Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1899 m. sausio 26 d.

Ona Zibartaitė (1854 - 1920)

PALAIDOTA: Šilalės miesto viešosios kapinėsVieta (Sektorius, Eilė, Kapo nr.) : 03 / 000 / 227

Ona Stulgienė (1920 - 1995)

Petronėlė Stulgienė (1896 - 1983)

Petronėlė Stulgienė (Zapustaitė) (c.1845 - 1896)

Gyveno Krinčino parapijos Girsūdų kaime.1874 09 (01d.?) Krinčino bažnyčioje susituokė su našliu Aleksandru Stulginsku iš Girsūdų kaimo. Įrašas iš " Krinčino priešjungtuvinės apklausos knygos 1872- 1881m."

Pranciška Stulgienė (Šivickaitė) (1903 - 1974)

Gyveno Pasvalio parapijos Stačiūnų Dirvonuose.Ūkininkaitė.Tekėjo Pasvalio bažnyčioje 1926 m. sausio 12 d.

Pranciška Stulgienė (Šniukaitė) (c.1907 - d.)

Santuokos įrašas: Gruzdžių RKB santuokos metrikų knyga. 1937--1940 m. , puslapis 5, eilės numeris 17 .

Rozalija Stulgienė (Lažaunykaitė) (deceased)

Rozalija Stulgienė (Savickaitė) (c.1799 - 1879)

Rozalija Stulgienė (Rinkauskaitė) (deceased)

Salomėja Stulgienė (Selelionytė) (c.1860 - 1939)

Gyveno Pasvalio parapijos Ragujų kaime.1890 01 16 Pasvalio bažnyčioje susituokė su Kazimieru Stulgiu iš Ragujų kaimo.

Salomėja Stulgienė (Skačkauskaitė) (1797 - 1884)

Skolastika Stulgienė (Valinčiūtė) (deceased)

Stanislava Morkys (1896 - d.)

Stefanija Stulgienė (deceased)

Teodora Mačiukienė Stulgienė (Mikalajūnaitė) (c.1870 - d.)

Ramužių kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1900 m. vasario 7 d.

Teresė Stulgienė (Miškinytė) (deceased)

UNKNOWN Stulgiene (deceased)

Uršulė Stulgienė (Petroševičiūtė) (deceased)

Uršulė Stulgienė (c.1848 - 1899)

Uršulė Stulgienė (Jarmakovaitė) (1864 - 1922)

Valerija Stulgiene (Vasalauskaite) (c.1936 - c.1996)

Veronika Stulgienė (Urmonaitė) (1848 - d.)

Viktorija Stulgienė (Bertulytė) (deceased)

Viktorija Stulgienė (Džiugytė) (deceased)

Viktorija Stulgienė (Džiugytė) (1860 - d.)

Viktorija Stulgienė (Žąsinaitė) (deceased)

Viktorija Stulgienė (Urmonaitė) (deceased)

Vilija / Vile Stulgiene (deceased)

Zofija Petkute Stulgiene (Petkute) (1926 - d.)