Surnames » Stygge » Profiles
Photo
Name

Anne Nielsdatter Stygge MP (1599 - 1688)

Anne Nielsdatter Stygge 1599 Død 1688 Tidemandsholm (Kartoft) (Børglum H.)Gravlagt 29 Nov 1688 Taars Kirke (Børglum H.)Fragik 1622 Arv og Gæld efter Broderen Enevold, boede 1625 paa Høgholt og blev...

Anne Enevoldsdatter Stygge, til Todbøl MP (c.1500 - d.)

Kun linket til finnholbek.dk virker* Enevoldsdatter Stygge, til Todbøl Todbøl--Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1921:552.

Ellen Thomesdatter Stygge MP (b. - 1615)

Else Enevoldsdatter Stygge MP (deceased)

Else Enevoldsdatter Stygge[1]Køn Kvinde Sidst ændret 17 jun. 2010 Far Enevold Stygge, d. eft. 1536 Mor Birgitte (Berete) Dyre, d. eft. 1573 Familie Jesper Lauridsen Munk (Vinranke), d. 20 okt. 156...

Enevold Stygge, til Todbøl MP (c.1503 - c.1537)

Herregaarden Todbøl og dens ejere: * Enevold Stygge, til Todbøltil Todbøl (Hundborg H.), som han dog kun havde i Forlening af Bispen i Børglum Niels Stygge (Rosenkrantz), siges 1520 at eje...

Kirsten Nielsdatter Stygge MP (deceased)

Kirsten Nielsdatter Stygge==* ==# Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1921:554.

Niels Hansen Stygge, til Nøragergaard og Søgaard MP (b. - 1606)

Niels Stygge, til Nøragergaard og Søgaard ød 1606 Familie 1 Sophie Andersdatter Sandberg, d. 1577 Familie 2 Else Jespersdatter Munk (Vinranke), d. Ett 1613 til Nøragergaard og Søgaard--Danmarks Adel...

N.N. Stygge MP (c.1500 - d.)

N.N. Stygge==*www: finnholbek.dk , sehested.de ==Kilder==#Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1905:308. kilder: Verner Jensen, thiele.

Peder Pedersen Stygge (Galen) MP (b. - aft.1342)

Peder Pedersen Stygge (Galen) Død eft. 1342 Far Peder Nielsen Galen, af Eljaröd, d. før 1336 Mor Ingeborg (Ingefred) (Hvide), til Nebbe, d. eft. 1324 Hustru og Børn N.N. Sophie Pedersdatt...

Peder stygge ? lolland, til Tåsinge MP (c.1267 - c.1314)

'Beseglede Johanne Gudmunds testamente 8.4.1304, her kaldt Peder, søn af Niels gældker. Beseglede samme år og var udpeget som eksekutor på søsteren Cecilies testamente. Beseglede 1309 Cecilies afkald p...

Sophie Pedersdatter Stygge (Galen), til Kjærstrup på Taasinge MP (b. - bef.1362)

Sophie Pedersdatter Stygge (Galen)

Aage Pedersen Stygge (1465 - 1511)

Anders Nielsen Stygge Rosenkrantz (c.1393 - aft.1478)

Kaldes 1431 Stygge Nielsen og besejlede da til vitterlighed med sin faster Fru Elsebe, men 1433 Andreas Styggy.

Anders Galen Stygge (b. - c.1417)

Anders Pedersen Stygge (c.1295 - c.1342)

Ane Christensdatter Stygge (1694 - 1742)

Anne Christiernsdatter Barfod (Stygge) (1460 - d.)

Who can verify this Anna and her existence or interconnection with Knud Jensen Barfod as his wife??? Even though she is in a place in Myheritage, it is in itself no verification.Name tags. In the past,...

Anne Thomasdatter Stygge (1550 - 1624)

Anne Hansdatter (Stygge) (c.1510 - d.)

Poul Vognsen, hans Husfrue Anne Hansdatter var af Slægten "de gamle" Stygge'r.Danmarks Adels Aarbog 1906, s. 484.

Anne Eriksdatter Stygge (deceased)

Anne Eilersdatter Stygge af Rugtved (c.1545 - aft.1596)

ovenfor som: Anne Eilersdatter Stygge A.S. Langekiehl; Genealogen 2004/2: Slektene på Skog i Skiptvet og Søgård i Øymark. 1596: ...fru Anne Styggesdatter til Østby, salig Mogens (Magnus) Bårdssons enke...

Anne Hansdatter Stygge, til Sødringholm i Gjerlev (b. - 1592)

Beate Pedersdatter Stygge (c.1465 - d.)

Berete Stygge (c.1520 - 1586)

Cecilie Stygge (stygge ? lolland) (c.1300 - 1369)

"Johannes Staverskovs hustru har fått bli en Cecilie Stygge från en gren av den gamla Hvideätten som dominerade på 1200-talet. Helt möjligt. Men det troligaste är att Johannes farfar Asser Ingridsen Ki...

Christen Nielsen Stygge (c.1654 - 1734)

Christiern Stygge, til Frøstrup (1473 - 1556)

første halvdel af 1500-tallet tilhørte gården Christen Stygge. Under hans ejerskab steg mængden af Randrups fæstegårde meget. Christen Stygge indgik en byttehandel med Kronen, som til gengæld fik nogle...

Christiern "Gamle” Stygge, til Randrup (c.1440 - c.1505)

til Randrup (Middelsom H.), var 1443 Foged paa Aalborghus og Medudsteder af et Vidne i Aalborg: beseglede 1462 til Vitterlighed med Erik Christiernsen (Fasti) og 1476 med Thomes Lange, førende det skra...

Christoffer Eilersen Stygge, til Lynderupgård (c.1512 - 1565)

Ugift

Eiler Stygge, Rosenkrantz, til Hevringholm (c.1460 - c.1535)

* Notater til Hevringholm. nævnes 1479, 1486 hofsinde og skulle da og i 1501 følge kongen til Norge, 1501-1502 sammen med sin bror Timme i Norge i anledning af hr. Knud Alfsens opstand, 1516...

Eilert Hansen Stygge, af Rudtved (c.1525 - d.)

Ellen Thomesdatter Stygge (b. - 1615)

http://www.gravstenogepitafier.dk/holbaek6.htm

Hans Stygge (1581 - 1593)

Hans Eilersen Stygge af Rudtved (deceased)

, Jylland. Hans Ejlersen Jude, væbner, 1526; Ejler Hansen Stygge død omkring 1575.

Hans Mouridsen Stygge, til Holbækgaard (1499 - 1568)

Hans Stygge , til Holbækgård og Nøragergård 1536 Hans Stygge var biskop Ove Billes befalingsmand paa Silkeborg..... 31. maj 1568 om morgenen, da klokken var mellem 5 og 6 (slet?) gjorde velervær...

Holger Pedersen Stygge (c.1460 - d.)

Ingeborg Pedersdatter Stygge (1460 - d.)

Ingefred stygge ? lolland (1260 - 1324)

Ingerd Hansdatter Stygge (deceased)

til "Rosengaard", som hun fik på skiftet efter faderen, boede siden på Viskumgaard, var død 15. november 1626 ugift.(S. 555) Inger kaldes til Viskum 1598, 5 Juli (ibd. 1592—98, f. 342 b). [3](S. 554). ...

Iver Stygge (1583 - 1587)

Jacob Andersen Stygge (c.1478 - d.)

Jakob Galen Stygge (deceased)

Johanne Enevoldsdatter Stygge (deceased)

Wiki:Ås (Aas) er en herregård, beliggende i Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring AmtÅs skal i 1400 have tilhørt Fru. Aase Eskildsdatter (Falk), enke efter Niels Brasce (Saltensee af Lind). I 1543 tilhør...

Karen Hansdatter Stygge, til Boller (1550 - c.1620)

Karen Hansdatter Stygge, til Boller * Født: 1550 holbækgaard, randers* Død: cirka 1620 (64-74) boller gods taars* Dotter til Hans Mouridsen mouritzen Stygge og Christence Svendsdatter Væbner * Hustru t...

Kirsten Hansdatter Stygge, Til Horslevgaard (deceased)

Kirsten Sørensdatter Stygge (deceased)

1. Søren Stygge. 1497.De ældste danske Arkivregistraturer har III B 227følgende: Søffren Styggis aff Søegaard gauffue-breff paa hans rettighed j thend gaard, kaliis Sø. liggendis j Tøring sogen, som ha...

Knud Christiernsen Stygge (b. - aft.1523)

var 1480 Medudsteder af et Vidne af Ove Kirkegaard, synes 1486 at have været Hofsinde og sammen med Søren Stygge at have ligget i Borgeleie paa Vestervig Kloster, laa ogsaa her 1502, da han paa Vester ...

Kristiern Stygge (deceased)

Maren Christiernsdatter Stygge (1485 - aft.1528)

Mette Christiernsdatter Stygge (b. - 1522)

Mette Christiernsdatter Stygge (c.1500 - d.)

Morten Stygge (1584 - 1601)

Mourids Stygge (Persen), til Herslevgård (1469 - c.1498)

Mourids Stygge , til Herslevgård

Mourids Stygge, til Holbækgaard (b. - 1603)

Rougsø Kirke : En del kisteplader med inskription og beslag fra kisterne i gravkammeret er ophængt i koret. Gravkammeret er tomt. De her nedsatte er nu begravet lige syd for kirkemuren. Bemærk kistepla...

N.N. I. Stygge (c.1400 - d.)

N.N. I. Stygge Jysk adelsslægt.

NN Marquardsdatter Barfod (Stygge) (c.1460 - 1530)

Peder Christiernsen Stygge (deceased)

1. Søren Stygge. 1497.De ældste danske Arkivregistraturer har III B 227følgende: Søffren Styggis aff Søegaard gauffue-breff paa hans rettighed j thend gaard, kaliis Sø. liggendis j Tøring sogen, som ha...

Peder Jakobsen Stygge (Galen) (c.1435 - 1511)

http://www.gravstenogepitafier.dk/holbaek6.htm

Peder Stygge, til Holbækgaard (1587 - 1612)

Peder Stygge til Holbækgård (1587-1612)studerede i Brunsberg og Paris.1607 var han sekretær i Kancelliet.Han faldt 1612 ved Varberg. Han var ugift.

Per Styggi Stygge (b. - aft.1507)

Per (Styggi) Stygge

Sophie Hansdatter Stygge af Rudtved (deceased)

Søren Christiernsen Stygge, til Søgaard (b. - aft.1511)

til Søgaard (Hind H.), synes 1486 sammen med Knud Stygge som Hofsinde at have ligget i Borgeleie i Vestervig Kloster, nævnes 1497, tog 1502 Vidne af Vester Herredsting om velbyrdig Mand Knud Støges Ret...

Thomes Christiernsen Stygge (b. - 1577)

Unknown Stygge (deceased)