Surnames » Sultanik » Profiles
Photo
Name

Abe Sultanik (deceased)

Abram Sultanik (1855 - d.)

Amalia Sultanik (1932 - c.1940)

Artur Sultanik (1930 - 1940)

Avraham Sultanik (deceased)

Avraham-David Sultanik (deceased)

Dorothy Sultanik (Utcovitz) (1915 - 2002)

Enoch Sultanik (1858 - 1858)

Ester Rachel Sultanik (deceased)

Esther Lezorek (Sultanik) (b. - c.1942)

Esther Mintz (Sultanik) (1878 - d.)

Eva Sultanik (deceased)

faigele sultanik (deceased)

Fannie Gottlieb (Sultanik) (1920 - 2009)

Fela Sultanik (1936 - c.1940)

fela sultanik (deceased)

frida sultanik (deceased)

Gnandl Sultanik (deceased)

Golda Sultanik (1929 - c.1940)

Haia Laia Sultanik (1840 - 1842)

Hana Banach (Sultanik) (1844 - d.)

Hana Sultanik (deceased)

Hana-Roda sultanik (Pintzer) (deceased)

Hanoch Sultanik (deceased)

Hanoch Sultanik (deceased)

Hendel Sultanik(felkowizt) (1900 - d.)

Hendl Sultanik (Felkowitz) (deceased)

Hersh Sultanik (Ahuvia) (1920 - 1942)

Hinda Sultanik (Luft) (deceased)

hinda sultanik (deceased)

Jakob Sultanik (1927 - c.1940)

Jankiel Sultanik (c.1809 - d.)

Kajla Laja Sultanik (1861 - 1863)

Labish Sultanik (deceased)

Lajbus Sultanik (1904 - c.1940)

Lea Sultanik (Horowitz) (1905 - c.1940)

leib sultanik (deceased)

MINA SULTANIK (deceased)

Mira Sultanik (Greengcrg) (deceased)

miryam sultanik (deceased)

Miryam Manya Sultanik (deceased)

miryam-manya sultanik (deceased)

moshe david sultanik (deceased)

Norman Sultanik (1911 - d.)

Rachel Sultanik (1934 - 1943)

Rachel sultanik Shalit (deceased)

rivka sultanik (deceased)

rivka sultanik (deceased)

Sara Berger (Sultanik) (deceased)

Sarah Sultanik (deceased)

Shimshon Sultanik (deceased)

shmuel sultanik (deceased)

shmuel sultanik (deceased)

Shmuel sultanik Shalit (deceased)

Shmuel Sultanik (deceased)

Sora Ryfka Cwiek (Sultanik) (c.1823 - d.)

Sura Sultanik (Stroch) (c.1809 - d.)

Sarah Leah Berger (Sultanik) (1880 - d.)

Szmul Sultanik (deceased)

Tova Wolbromski (Sultanik) (deceased)

Tova Sultanik (1930 - 1943)

tova sultanik (deceased)

Tova Sultanik (deceased)

Ya-akov Sultanik (deceased)

yaakov sultanik (deceased)

Yehiel Sultanik (1901 - 1942)

yoel sultanik (deceased)

Yonatan Yonas Sultanik (deceased)

Zisa Sultanik (deceased)