Surnames » Swanepoel » Profiles
Photo
Name

Abraham Carel Swanepoel, b5c4d5e12f2 MP (1883 - 1928)

Boedel / Estate No. TAB MHG 65481

Aletta Sophia Swanepoel, b5c4d5e10f7 MP (c.1897 - d.)

Anna Johanna Susanna Swanepoel b5c4d5e1f6 MP (1859 - 1936)

Home -Vaalbankfontein(Blomfontein) at the time of her wedding to Pieter Andries Swanepoel

Anna Maria Swanepoel, b5c4d5e10f5 MP (c.1893 - d.)

Candice Swanepoel MP

First Name: Candice Last Name: Swanepoel Nationality: South African Hair Color: Dark Blonde Eye Color: Blue Date of Birth: 20.October 1988 Place of Birth: Mooi River, KwaZulu-Natal, South Africa Height...

Carel Hendrik Swanepoel, b3c1d4e5 MP (1806 - 1875)

Boedel / Estate No. VAB S347 1. Adres met 2de huwelik: Voor-Kogmanskloof. 2. Geen kinders is uit sy 1ste huwelik gebore nie. 3. Volgens sy sterftekennis het hy ook ’n seun met die naam Hendrik...

Catharina Elizabeth Bihl (Swanepoel), b5c4d5e1f8 MP (1864 - d.)

Catharina Getruida Swanepoel, b7c2d5e1f3g4 MP (1871 - 1897)

VAB MHG S1348

Cecilia Christina Swanepoel MP (1938 - 1961)

The Genealogical Society of South Africa eGSSA branch - Contributed by: GGSA Vaaldriehoektak

Cecilia Jacomina Swanepoel (Fouche), b6c2d6e2f13 MP (1865 - 1932)

TAB MHG 79732

Charles Johannes Swanepoel, b5c4d5e1f7 MP (1863 - d.)

Cornelia Elizabeth Swanepoel, b5c4d5e12f4 MP (1884 - 1980)

Boedel / Estate No. 1475/80

Cornelia Elizabeth Swanepoel, b5c4d5e10f3 MP (c.1889 - d.)

Cornelis Francois Swanepoel, b6c6d1e12f7 MP (1864 - 1930)

1. Adres ten tye van sy dood: Bloemendal, Rouxville. 2. Beroep: Boer. VAB MHG 22762

David Christiaan Christoffel Swanepoel, b6c4d1e4 MP (1819 - 1896)

1. In die doopregister van Uitenhage is sy name net ‘Christiaan Christoffel’ geskryf, maar uit ander dokumente blyk dit dat sy name ‘David Christiaan Christoffel’ was. 2. Ad...

David Jacobus Swanepoel, b7c2d3e2f8g2h5 MP (1889 - 1967)

Dina Maria Swanepoel, b6c4d2e1f3g4h5 MP (1918 - 1954)

Dirk Johannes Swanepoel, b5c4d5e12f2g1 MP (1904 - 1962)

Dirk Johannes Swanepoel, b5c4d5e12 MP (1850 - d.)

Tydens die huwelik Swanepoel/Bothma, NGK Wepener 28 Januarie 1878, ds JW Louw, is die bruidegom 'n 27-jarige jongman, 'n veeboer van distrik Boshoff en die bruid 'n 16-jarige jongdogter van Wepener. ...

Elsie Adriana Swanepoel MP (1881 - 1956)

Grafsteen Boedel / Estate No. 3906/56

Frans Barend Swanepoel, b5c4d5e10f6 MP (c.1895 - d.)

Geertruy Maria Swanepoel, b3c8d2 MP (1790 - d.)

Gerhardus Swanepoel, b7c2d5e4 MP (1823 - 1887)

1. Kinders f1 - f5 is uit sy 1ste huwelik gebore. 2. Vermoedelik is geen kinders uit sy 2de huwelik gebore nie. 3. Adres: Swanepoelsrust, Swaershoek.

Gerhardus Stephanus Swanepoel, b3c3d2e7 MP (1817 - 1873)

National Archives of South Africa (NASA) DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Gert Stephanus Swanepoel, b3c3d2e7f3g1h2 MP (1892 - 1942)

EGGSA Grafsteen / Gravestone Boedel / Estate No. TAB MHG 1612/42

Hendrik Swanepoel, b7 MP (1731 - 1770)

b7 - Hendrik - Page 507 - “SA Genealogies” vol 12, Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2005” Judi Marais-Meyer register Eie inventarisse MOOC8/13.47 a en b gedateer 8 O...

Hendrina Johanna Swanepoel (Vermeulen), b3c2d2e3f2 MP (1828 - 1892)

Home - Reddersfontein, Fauresmith before marraige to Schalk Willem Petrus Swanepoel

Hermanus Swanepoel, b7c2d3e2f8g2 MP (1864 - 1917)

Hy was ’n boer op Onderfontein, Rouxville en later op Mooidam, Reitz.

Hester Petronella Wilhelmina Adriana Swanepoel (Marnewick) MP (1886 - 1977)

Navorsing: Judi Marais-Meyer Bron: Eie sterfkennis - Masters Office - MP 13361/1977 Estate done for Genealogical information by Tobi Swart, Professional Researcher at tsearch, Pretoria. S...

Huibrecht Maria Labuschagne (Swanepoel) MP (1885 - 1916)

Jan Andries Swanepoel MP (c.1650 - 1723)

In the baptism records oof Nieuwmunster was baptised the son of Jan Swanepoel and Maria Herebout on 26/1/1678. Sources: Familia 50 - 2013 Vertè, Roland, et al, "Pieter Sanepoel van Wes Vlaandere...

Jan i Swanepoel, b1 MP (c.1713 - 1715)

b1 - Jan - Page 453 - “SA Genealogies” vol 12, Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2005”

Jan ii Swanepoel, b2 MP (c.1715 - 1740)

b2 - Jan - Page 453 - “SA Genealogies” vol 12, Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2005” Marriage NGK Cape Town A:o 1737 Den 1:o December Jan Swanepoel van Cabo de Go...

Johanna Magdalena Swanepoel, b6c6d2 MP (1786 - 1866)

Johannes Swanepoel, b5c4 MP (c.1751 - 1802)

Baptism NGK Tulbagh Johannes Baptised: 1751, den 7 Nov Father: Johannes Swanepoel Mother: Dina Brits Witnesses: Johannes Hendrik Conradi, en Rosa Swanepoel - Nederduits Gereformeerde Gemeente (NG...

Johannes Antonie Swanepoel, b5c4d5e10f4 MP (c.1891 - d.)

Johannes Cornelis Swanepoel, b5c4d5e12f2g2 MP (1905 - d.)

Maria Elizabeth Catharina Johanna Swanepoel MP (1869 - 1951)

Maria Elizabeth Francina Swanepoel, b3c3d2e7f7 MP (1856 - 1906)

Boedel / Estate No. TAB MHG 9290

Maria Magdalena Swanepoel, b7c2d3e1f1g14 MP (1878 - 1913)

Martha Maria Swanepoel (Pelser), b2c5d6 MP (1797 - d.)

PELSER (PELTZER) lyn = a1b2c5d1 Gedoop Stellenbosch, Kaap, Suid-Afrika 11 MEI 1783. Getuies by doop:- Willem STRESO Elisabeth Catharina PELSER Waarskynlik jonk gesterf. Bron: Die Geslagsreg...

Martha Elizabeth Magdalena Johanna Labuschagne (Swanepoel), b3c1d3e4f3 MP (1842 - 1878)

MOOC 6/9/168 6264 LABUSCHAGNE, MARTHA ELIZABETH MAGDALENA JOHANNA. (NEE SWANEPOEL).

Martha Hendrin Jacobs (Swanepoel) MP (1921 - 2000)

Petrus Jacobus Swanepoel, b5c4d5e1f9 MP (1868 - d.)

Petrus Jacobus Johannes Swanepoel, b5c4d5 MP (1797 - 1875)

Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/46.34 Testator(s): Louisa Johanna van Heerden and Petrus Jacobus Swanepoel 7 November 1829 Inventory a...

Petrus Jacobus Swanepoel, b5c4d5e10f1 MP (c.1885 - d.)

Pieter Swanepoel, b3 MP (c.1718 - d.)

b3 - Pieter - Page 453 - “SA Genealogies” vol 12, Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2005” Judi Marais-Meyer register Eie inventaris MOOC8/44.16 gedateer18 Jul 1828 ...

Pieter Swanepoel, SV/PROG MP (c.1678 - c.1772)

2014 - Added by J Marais-Meyer In the baptism records of Nieuwmunster was baptised the son of Jan Swanepoel and Maria Herebout on 26/1/1678. Sources: Familia 50 - 2013 Vertè, Roland, et al, "Pie...

Pieter Andries Swanepoel, b7c2 MP (c.1758 - 1805)

Pieter Andries Swanepoel, b3c3d2 MP (c.1776 - d.)

Pieter Andries Swanepoel, b3c3d2e7f3 MP (1845 - 1900)

National Archives of South Africa (NASA) DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

Pieter Iman Boeje Swanepoel MP (1904 - 1986)

Boedel / Estate No. 1198/86 EGGSA Grafsteen

Pieter Johannes Christiaan Swanepoel, b6c6d1e5f8 MP (1861 - 1919)

VAB MHG S4325 EGGSA Grafsteen

Rosa Catharina Swanepoel, SM-b7c8 MP (1769 - 1848)

Sources/BRONNE Reference no.: MOOC8/13.47a Testator(s): Judith van Eeden Hendrick Swanepoel 8 October 1770 Cloppenburg Inventaris mitsg:rs taxatie van alle sodanige goederen, als ab intes...

Schalk Willem Petrus Swanepoel, b5c4d5e1f10 MP (1870 - 1941)

Tydens die doop, NGK Bloemfontein 4 Desember 1870 is die getuies Petrus Jacobus Swanepoel en Hendrik Johannes du Plessis .

Schalk Willem Petrus Swanepoel, b5c4d5e1 MP (1825 - 1892)

Home - Palmietfontein, Fauresmith at the time of marraige to Hendrina Johanna Vermeulen. Occupation: Veeboer 1. Hy is aangeneem te Swartland 1842-05-03; hy word later lidmaat van die Gemeente Coles...

Susanna Elizabeth Swanepoel, b3c3d2e3f6 MP (1847 - 1920)

VAB MHG F1199 - Boedel/Estate FOUCHE, SUSANNA ELIZABETH. NOOIENSVAN SWANEPOEL . EGGENOTE PIETER ANDRIES SWANEPOEL EN JOHANNES JACOBUS FOUCHE. STARTING 19200000 ENDING 19200000

Susanna Maria Swanepoel MP (1882 - 1944)

Volgens haar moeder se SK was sy getroud met n Swanepoel. Judi Meyer Register

Susanna Maria Swanepoel, b3c3d2e10f2 MP (1845 - 1897)

Boedel / Estate No. TAB MHG O/13751

Willem Jacob Swanepoel, b3c3d2e10f7 MP (1853 - 1900)

Willem Jacob Marthinus Swanepoel, b3c3d2e10 MP (1824 - d.)

"Colla" Kenny (Swanepoel) (deceased)

' Swanepoel (Fraser) (deceased)

(Nen)Magdalena Dorothea Swanepoel (Vos) (deceased)

(Private) du Preez (Swanepoel) (deceased)

(Private) Jubber (Swanepoel) (deceased)

(Swanie)Arend Jacobus Swanepoel (deceased)

(Unknown) Swanepoel (deceased)

(Wek)Wessel Johannes Jacobus Swanepoel (deceased)

- Swanepoel (deceased)

. Swanepoel (deceased)

/// Swanepoel (deceased)

1st husband Swanepoel (deceased)

<Private> Swanepoel (Smit) (deceased)

<Private> Swanepoel (Hinds) (deceased)

<Private> Pienaar (Swanepoel) (deceased)

<Private> Smit (Swanepoel) (deceased)

<Private> van As (Swanepoel) (deceased)

<Private> Swanepoel (Ruthven) (deceased)

<Private> Boucher (Swanepoel) (deceased)

Updated from MyHeritage Family Trees via partner Richard Hermanus (manie) Boucher by SmartCopy : Nov 20 2014, 14:47:59 UTC

<Private> Tarrant (Swanepoel) (deceased)

<Private> Swanepoel (Fivaz) (deceased)

<Private> Swanepoel (Coffee) (deceased)

<Private> Smit (Swanepoel) (deceased)

<Private> Muller (Swanepoel) (deceased)

<Private> Visser (Swanepoel) (deceased)

<Private> Swanepoel (Swart) (deceased)

<Private> Swanepoel (Richter) (deceased)

<Private> 1 Labuschagne (Swanepoel) (deceased)

<Private> 2 Swanepoel (deceased)

? "Klein" Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (Knoetze) (deceased)

? Swanepoel (1895 - d.)

? Swanepoel (1900 - d.)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)