Surnames » Swirski » Profiles
Photo
Name

Andrius Svirskis MP (c.1480 - d.)

Swirski (b. - c.1943)

Swirski (b. - c.1943)

? Swirski (Died in Holocaust) (b. - c.1939)

? Swirski (Died in Holocaust) (b. - c.1939)

? Świrski (1898 - d.)

? Świrski (deceased)

? Świrski (deceased)

? Swirski (Died in Holocaust) (b. - c.1939)

??? Swirski (deceased)

Adam Świrski (c.1810 - d.)

Aleksander Świrski (1895 - d.)

Aleksander Świrski (c.1500 - 1550)

Kniaz Aleksander Marcinowicz Swirski (1.2.1.6.) žyl jeszcze w 1549 r.

Aleksander Świrski (c.1410 - d.)

Aleksander Swirski (X) podpisal w 1432r przymierze zawarte przez Swidrygiellę z krzyžakami (A.Rus.Liw).

Aleksander Bohdan Świrski (c.1480 - c.1516)

Kniaz Aleksander Petkowicz Swirski (1.2.5.), ktory w 1512 roku procesowal się z synami brata swego Michala(1.2.3.), pozostawil syna Ždana(1.2.5.1.), ktory w 1524 r. mial sprawę z S...

Andrej Świrski (deceased)

Kniaz Wojciech Juchnowicz Swirski zakonczyl w 1528roku spory swe z Roskim, poddawszy je rozpoznaniu sądu polubownego. Synowie jego???(więcej podobno na tože to byli synowie jego br...

Andrzej Świrski (c.1500 - d.)

Andrzej Świrski (deceased)

Andrzej Świrski (1879 - d.)

Andrzej Świrski (deceased)

Antoni Świrski (c.1810 - d.)

Astanazy Świrski (1877 - 1939)

Avraham Swirski (b. - c.1943)

Bartolomiej Świrski (deceased)

Bazyli Świrski (deceased)

Bela Zoch (Swirski) (deceased)

Bela Swirski (Strykowski) (1907 - 1942)

Lipowa #44 Lodz

Bolko / Boleslaw Świrski (c.1500 - d.)

Kniaz Bolko Michajlowicz Swirski (1.2.3.6.), žyjący 1529, pozostawil dwoch synow: Lukasza(1.2.3.6.1.) i Jana(1.2.3.6.2.). W 1549 r. procesowali się kniaziowie Lukasz i Jan Bolwesla...

Bruno Swirski (deceased)

Caya Swirski (deceased)

Chana Swirski (deceased)

Demetriusz Świrski (deceased)

Demetriusz Świrski (1893 - d.)

Demetriusz Świrski (1892 - 1900)

Devorah Swirski (1893 - c.1943)

Dvora Swirski (Kravitz) (deceased)

Emanuel Victor Swirski (1864 - 1931)

from Romania?

Emma Swirski (deceased)

Erazm Świrski (deceased)

Eryk Świrski (deceased)

Fabiano Swirski (deceased)

Fruma Swirski (deceased)

Georg Petrowitsch Swirski (1853 - 1910)

— pharmacologist, graduated medical faculty of University of Derpt (Tatru/Yurevskiy Universitet). Worked as an apprentice and then as an assistant at the faculty. In 1899 was made privat-docent ...

Golda Yechilczyk (Swirski (from Adustiskis)) (1902 - 1941)

Golda Yechilczyk was born in Poland in 1902 to Yaakov and Rivka. She was married to Aba Leib and had 2 children. Prior to WWII she lived in Hoduciszki, Poland. During the war she was in Hoduciszki, Pol...

Grunia Swirski (Lubczanski) (c.1895 - c.1944)

Grzegorz Świrski (deceased)

Hana Rusak (Swirski (from Adustiskis)) (deceased)

שרהלה אלמוג her daughter is Sarah Almogלהתקשרות: טלפ&#...

Hanna Swirski (deceased)

Isaac Swirski (deceased)

Ita Buszkaniec (Swirski) (b. - c.1930)

Iwaszko Świrski (c.1420 - d.)

Obok tej galęzi kniaziow Swirskich, pochodzących od Romana, istniala druga, mniej liczna galąz tego domu, ktorej znanym protoplastą jet kniaz Iwaszko (1.), žyją...

Jakob Świrski (c.1470 - c.1530)

Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku. By Adam Boniecki: ...Aleksander Jag. wydat w 1503 r wyrok wsprawie która toczyli kniaziowie Marcin i ...

Jakow Jauszek Swirski (1930 - 1942)

Jaakow Swirski נולד ב Lodz בשנת 1930 ל Michak ובלה. הוא היה &...

Jakub Świrski (c.1440 - 1528)

Jakub Świrski (deceased)

Jakub Świrski (1872 - d.)

Jakub Świrski (deceased)

Jan Świrski (deceased)

Po kniaziu Janie Andrejewiczu pozostalo pięciu synow: Szczastny, Stanislaw, Malcher, Kacper i Mikolaj, ktorzy w 1584 r. sprzedali pewne grunta w Dubrowlanach Roskiemu, a w 1585r. zamienili z nim...

Jan Świrski (deceased)

Jan Świrski (1915 - c.2000)

Jan Świrski (deceased)

Jan Świrski h. Hippocentaur (c.1490 - d.)

Kniaz Jan Marcinowicz Swirski (1.2.1.2.) mial w 1510 roku sprawę o konia z kniaziem Jakobem Petkowiczem(1.2.2.). Oprocz syna Bartolomieja(1.2.1.2.1.), o ktorym juž mowilismy, moial jeszcz...

Jan / Janusz Świrski (c.1530 - 1597)

Kniaz Jan v. Janusz Boleslawowicz Swirski(1.2.3.6.2.) , marszalek krol. W latach 1569-1593, mial umrzec w 1957r. W 1576r. byl ciwunem Biržynianskim, w latach 1577-1593 dzieržawcą M...

Jerzy Świrski (deceased)

Jonah Swirski (deceased)

Joseph Swirski (deceased)

Joséphine Swirski (deceased)

Juchno Świrski (deceased)

Kiaz Juchno Stankowicz Iwaszkowicz Swirski(1.1.1.) sprzedal w 1527 roku Swiro Radziwillowi. Synowie jego, kniaziowie Wojciech(1.1.1.1.) i Andrej (1.1.1.2.)Juchnowicze Swirscy, sprzedali dobra swe dzied...

Judit Rajf (swirski) (deceased)

Jurgis / Jezry Swirski (deceased)

Juri Świrski (deceased)

Jurij Świrski (1500 - d.)

Kniaz Juri Michajlowicz Swirski (1.2.3.4.)sprzedal Sermeszki w 1525 r. W latach 1547 -1549 procesowali się on i brat jego ludwik z Gorskim i Nekrasewiczem. Częsc przypadlą nan w Du...

Józef Świrski (1809 - d.)

Kondrat Świrski (1865 - d.)

Konrad Świrski (deceased)

Konrad Świrski (deceased)

Konstanty Świrski (deceased)

Konstanty Świrski (1858 - 1862)

Kozmusz Świrski (c.1500 - d.)

Kniaz Kozmus Michajlowicz (1.2.3.7.) odstąpil w niewiadomym czasie dwoch poddanych w Durowlanach starszemu swemu bratu Andrzejowi(1.2.3.2.).

Kryk Jan Świrski (c.1400 - 1447)

Lea Swirski (Weis) (1887 - d.)

Lipman Swirski (c.1922 - c.1999)

Liudvik Świrski (c.1500 - d.)

Kniaz Ludwik Michajlowicz Petkowicz Swirski (1.2.3.3.) i žona jego, Hanna, sprzedali pewne grunta Zenowiewiczowi w 1527 r. W 1536r. procesowal się kniaz Ludwik(1.2.3.3.) z Nosilowskim o d...

Lukasz Świrski (c.1535 - 1593)

Kniaz Lukasz Boleslawowicz Swirski (1.2.3.6.1.), w 1556r. pisarz wojewody Wilenskiego, zostal z dworzanina krol. W 1565r. marszalkiem krol. W 1569r. byl i dzieržawc ą Krewskim, a w 1579r....

Lukasz Świrski (c.1500 - c.1560)

Kniaz Lukasz Marcinowicz Swirski(1.2.1.5.), ktory w 1529 r. zawarl pewien uklad o poddanych dubrowlanskich, pozostawil dwoch synow „ Stanislawa(1.2.1.5.1.) i Zygmunta(1.2.1.5.2.) . W 1546r, wnio...

Maciej Świrski (deceased)

Maksym Świrski (1855 - d.)

Malcher Świrski (c.1550 - d.)

Malcher Świrski (deceased)

Malka Lemberg (Swirski) (1919 - 1998)

Mania Swirski (deceased)

Marcin Świrski (c.1470 - d.)

Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku. By Adam Boniecki: ...Aleksander Jag. wydat w 1503 r wyrok wsprawie która toczyli kniaziowie Marcin i ...

Margareta-Else Cebotaru (Swirski) (1905 - d.)

Marie-Luise Auguste Swirski (von Renteln) (1871 - 1965)

Meir Swirski (deceased)

Meir Swirski (1899 - 1942)

From Rachel's testimony: "Meir Svirski was born in Svir in 1899 to Yehuda and Lea. He was married to Dvora nee Kravitz. Prior to WWII he lived in Svir, Poland. During the war he was in Wilno, Polan...

Meyer Michal Swirski (deceased)

Michal Świrski (c.1500 - d.)

Kniaz Michal Marcinowicz Swirski (1.2.1.1.) , ktory w 1526 r. bgbyl podstaroscim brzeskim, nie pozostawil potomstwa, gdyž Zofia Marcinowna Izdebska(1.2.1.7.) miala w 1541 roku sprawę z br...

Michal Świrski (c.1470 - d.)

Kniaz Michal Petkowicz Swirski(1.2.3.) pozostawil siedmiu synow: Petra(1.2.3.1.), Andreja(1.2.3.2.), Ludwika(1.2.3.3.), Juriego(1.2.3.4.), Tura(1.2.3.5.), Bolka(1.2.3.6.) i Kozmusza(1.2.3.7.). W 1512 r...

Michalł Świrski (1873 - d.)