Surnames » Triškienė » Profiles
Photo
Name

Adolfina Triškienė (deceased)

Agota Triškienė (Melnikonytė) (c.1866 - 1940)

Iš Likėnų kaimo.Maždaug nuo 1885m. tarnavo Pabiržės dvare.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1888 01 25

Anastasija Triskiene Triškienė (deceased)

Anelė Triškienė (Vanagaitė) (1912 - 1942)

Barbora Triškienė (Kubiliūtė) (1745 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Jackonių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1765 10 21

Barbora Triškienė (Balčiūnaitė (Baltėnaitė)) (c.1834 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Triškų kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1854 11 14

Barbora Triskienė (Vaisiūnaitė) (c.1838 - 1880)

Iš Pabiržės parapijos Grumšlių kaimo.Maždaug nuo 1855m. gyveno Pabiržės parapijos Medinių kaime.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1858 11 09

Benisė Triškienė (Kazlauskaitė) (1928 - 1993)

Bronislava Triškienė (deceased)

Daiva Triškienė (deceased)

Darata Melnikonienė Triškienė (Šilūnaitė ?) (deceased)

Iš Pabiržės parapijos Triškų kaimo.Našlė tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1792 11 04

Darata Triškienė (Grumšlytė) (c.1854 - d.)

Iš Rindaugų kaimo. Santuoka Suosto filinėje bažnyčioje 1884 10 07

Domicelė Triškienė (Maskoliūnaitė) (c.1787 - 1855)

Iš Saločių parapijos Kiemėnų kaimo. Santuoka Saločių bažnyčioje 1811 01 10 Jonas Maskoliūnas, Juozapas Striga.

Domicelė Triškienė (Kurklinskaitė) (1809 - 1847)

Iš Pabiržės parapijos Kirdonių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1833 11 19

Domicelė Juronienė Triškienė (Sadauskaitė) (1849 - 1918)

GEDCOM Note ===Tekėdama gyveno Pabiržės miestelyje.iš Saločių parapijos Vidugirių kaimo.

Elena Triškienė (Bajorūnaitė) (deceased)

Iš Pabiržės parapijos Bardziškių? kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1743 11 10

Elena Triškienė (Patkauskaitė) (c.1786 - 1856)

Iš Pabiržės parapijos Stralių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1813 07 06Mirties įraše klaidinga pavardė Aleksiūnaitė!!!, t.b. Patkauskaitė.

Elena Triškienė ((?)) (deceased)

Elena Triškienė (Bajoraitė) (c.1787 - 1862)

Elžbieta Triškienė Rožėnienė (Braškaitė) (c.1854 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Čeniškių kaimo.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1880 11 09Našlė, santuoka Pabiržės bažnyčioje 1884 11 20

Elžbieta Triškienė (Balčiūnaitė ("Bukauskaitė")) (c.1784 - 1845)

Iš Pabiržės parapijos Pačeriaukštės kaimo.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1805 10 22

Elžbieta Triškienė (Paliulytė) (c.1870 - 1900)

Gyveno Krinčino parapijos Daukšių kaime.Tuokėsi Krinčino bažnyčioje 1898 05 24

Elžbieta Triškienė (Jozėnaitė) (c.1852 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Daudžgirių kaimo.Maždaug nuo 1879m. gyveno Pabiržės parapijos Naciūnų kaime.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1882 05 02

Elžbieta Triškienė ( Grigonytė) (c.1833 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Smilgių kaimo.Gyveno Pabiržės parapijos Likėnų kaime.Našlė tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1873 10 28

Elžbieta Triškienė (Čiūdaraitė) (1874 - d.)

Gyveno Pabiržės parapijos Daniūnų kaime.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1904 01 25

Elžbieta Triškienė (Majorūnaitė) (c.1851 - 1923)

Kilusi iš Platbarzdžių užusienio. Maždaug nuo 1869m.gyveno Pabiržės parapijos Triškų kaime.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1871 04 25

Elžbieta Triškienė (Rakšytė) (1922 - 2008)

Emilija Triškienė Jurginienė (Bedalytė) (c.1897 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Našlė Emilija Triškienė tekėjo Saločių bažnyčioje 1923 m. vasario 6 d.

Emilija Triškienė (Užubalytė) (1916 - d.)

Krikštyta Alizavos bažnyčioje.Iš Biržų miesto.Santuoka Biržų rkb 1943 02 14

Emilija Triškienė (Glindaitė) (1873 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Smilgių kaimo.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1921 06 12

Konstancija Triškienė (Lukaševičiūtė (Lukoševičiūtė)) (deceased)

Iš Pabiržės parapijos Smilgių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1788 10 26

Konstancija Triškienė (Šimėnaitė) (deceased)

Kotryna Triškienė (Januševičiūtė) (deceased)

Iš Pabiržės parapijos Klausučių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1818 10 20Santuokos įraše pavardė Januszewiczowna. Sūnaus Antano krikšto įraše užrašyta pavardė Vėžytė!!!, to paties sūnaus santuokos ...

Kotryna Triškienė Aleksiūnienė (Šimėnaitė ("Aleksiūnaitė") (c.1817 - 1866)

Iš Pabiržės parapijos Stralių kaimo.Tarnavo Pabiržės parapijos Pačeriaukštės dvare.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1847 05 17 (tėvai Jokūbas Šimėnas ir Barbora Šimėnaitė)Gyveno Pabiržės parapijos Degesių ...

Magdalena Triškienė (Abroziūnaitė) (aft.1787 - 1857)

Iš Pabiržės parapijos Medinių kaimo.Maždaug nuo 1826m. gyveno Pabiržės parapijos Triškų kaime.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1829 01 13

Magdalena Triškienė (Vaitonytė) (c.1823 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Smilgių kaimo.Maždaug nuo 1845m. tarnavo Pačeriaukštės dvare.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1848 11 07

Magdalena Triškienė (Ramonaitė "Lukaševičiūtė") (c.1758 - 1843)

Magdalena Marijona Triškienė (Černiauskaitė) (1825 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Triškų kaimo.Maždaug nuo 1846m. tarnavo Jackonių dvare.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1857 09 29

Malgožata (Margarita) Triškienė (Jaruševičiūtė) (c.1859 - d.)

Iš Brunoviškio parapijos M... panemunės kaimo.Maždaug nuo 1873m. gyveno Pabiržės parapijos Dirvoniškio palivarke.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1880 10 26

Marijona Triškienė (deceased)

Marijona Triškienė (Drevinskaitė) (1906 - d.)

Gyveno Pabiržės parapijos Juodeišių kaime.Susituokė Pabiržės bažnyčioje 1932 11 08

Marijona Triškienė (Strautnikaitė) (c.1852 - d.)

Iš Pabiržės parapijos Likėnų kaimo.Tarnavo Pabiržės parapijos Padaičių dvare.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1880 09 28

Marijona Triškienė (Rožėnaitė) (1916 - d.)

Krikštyta Rygos šv.Alberto bažnyčioje.Iš Pabiržės parapijos Kirkilų kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1942 01 18

Marijona Triškienė (Murnikaitė, Andžiūtė) (deceased)

Matilda Triškienė (Zalubaitė) (1898 - 1962)

Ona Triškienė (Šarkūnaitė) (1839 - 1917)

Gyveno Pabiržės parapijos Karajimiškio kaime.1865 09 19 Pabiržės bažnyčioje susituokė su Juozapu Triška iš Kiršonių kaimo.

Ona Triškienė (Traškevičiūtė? (Prunckūnaitė)) (c.1788 - 1828)

Iš Pabiržės parapijos Kiršonių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1803 10 25

Ona Triškienė (Lapėnaitė) (c.1858 - d.)

Kilusi iš Saločių parapijos Burgėnų kaimo.Maždaug nuo 1878m.tarnavo Pabiržės parapijos Lapiškių dvare.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1879 02 04

Ona Triškienė (Kučinskaitė) (deceased)

Iš Pabiržės parapijos Likėnų kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1772 10 25

Ona Triškienė (Balčiūnaitė) (1814 - 1873)

Iš Pabiržės parapijos Jackonių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1837 11 07Sūnaus Jono ir dukros Elžbietos santuokos įrašuose užrašyta Abroziūnaitės pavarde!!!

Petronėlė Triškienė (Černiauskaitė) (c.1863 - 1897)

Gyveno Pabiržės parapijos Bitniškių kaime.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1886 11 23

Petronėlė Triškienė (Mejeraitė (Meirisov?)) (c.1867 - d.)

Pagal priešsantuokinę apklausą gimusi Pauperių? kaime.Maždaug nuo 1889m. gyveno Pabiržės parapijos Smilgių kaime.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1890 10 29

Salomėja Balčiūnienė Triškienė (Kučinskaitė) (1840 - 1905)

Iš Pabiržės parapijos Smilgių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1857 02 10Našlė tekėjo Pabiržės bažnyčioje 1875 09 28Santuokų įrašuose motinos pavardė Baravykaitė!!!, krikšto įraše Čiūdaraitė.

Salomėja Triškienė (Pašešiūnaitė) (1870 - 1906)

Tarnavo Pabiržės parapijos Daudžgirių dvare.Tuokėsi Pabiržės bažnyčioje 1901 02 04

Sofija Triškienė (Skrivelytė) (deceased)

Iš Pabiržės parapijos Sodeliškių kaimo.Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1738 11 29

Valerija Pažemeckaitė (1899 - d.)

Gyveno Biržų parapijos Vinkšninių kaime.Tuokėsi Biržų rkb 1939 02 17

Veronika Triškienė (Paškevičiūtė) (1916 - 2005)

Veronika Matuzevičienė Užulienė Triškienė (Žiemelytė) (1866 - d.)

Santuoka Pabiržės bažnyčioje 1888 02 08Gyveno Pabiržės parapijos Daudžgirių kaime.Našlė, santuoka Pabiržės bažnyčioje 1903 01 28Našlė, santuoka Pabiržės bažnyčioje 1906 05 01

Viktorija Triškienė Simėnienė (Karnauskaitė) (c.1881 - 1943)

Pagal priešsantuokinę apklausą gimusi Pandėlio parapijos Apaščios dvare.Maždaug nuo 1898m.gyveno Pabiržės parapijos Padaičių kaime.1901 05 21 Pabiržės bažnyčioje susituokė su Motiejumi Triška iš Padaič...

Zanė Ziuzana Triškienė (Valkiūnaitė) (1886 - 1959)

Evangelikė reformatė.Gyveno Papilio parapijos Semeniškių kaime.Tuokėsi Papilio rkb 1923 02 04