Surnames » Tudorović » Profiles
Photo
Name

? Tudorović (?) (c.1656 - d.)

Ana Stančić (Tudorović) (1818 - 1832)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-121 > 7.6.1818. * Varoš, Šibenik MKV-34 -> 26.12.1831. (14)* Varoš, Šibenik MKU-37 -> 9.5.1832. (15)

Ana Tudorović (Mišura) (bef.1818 - d.)

Ana Zorčić (Tudorović) (1835 - 1869)

Varoš, Šibenik MKR-82 -> 7.7.1835. * Varoš, Šibenik MKV-7 -> 24.11.1852. * Danilo Kraljice MKU-21 -> 31.10.1869.

Ana Tudorović (Aras) (1792 - 1842)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-98 -> 3.2.1809. * Varoš, Šibenik MKU-14 -> 19.2.1842. (50)

Ana Tudorović (1707 - d.)

MKR Split, Sv. Dujma Births (Rođeni) 1678-1688:

Ana Vikario (Tudorović) (1811 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-838 -> 16.7.1811. * Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Nov 25 2016, 3:09:18 UTC

Ana Tudorović (deceased)

Andrijana Mazzucato (Tudorović) (c.1668 - d.)

Ante Tudorović (1821 - 1854)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-156 -> 22.7.1821. * Varoš, Šibenik MKU-66 -> 26.4.1854. (33)

Ante Tudorović (1798 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-383 -> 17.1.1798.

Ante Tudorović (bef.1767 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-40 -> 12.1.1781.

Antica Tudorović (1828 - 1831)

Izvori;* Varoš, Šibenik MKU-51 -> 14.9.1831. (1)

Bare Tudorović (1807 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-518 -> 10.8.1807.

Bare Tudorović (bef.1750 - bef.1784)

Bare Tudorović (bef.1745 - bef.1779)

Bare Tudorović (bef.1738 - d.)

Bare Ilija Tudorović (1825 - 1860)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-593-> 22.8.1825. * Varoš, Šibenik MKV-8 -> 25.8.1855. * Danilo Kraljice MKU-12 -> 24.6.1860. * Danilo Kraljice MKU-42 -> 1.4.1876. - smrt sina Mate (17), otac Bare pokojan

Božica Tomažina Tudorović (Klarić) (1778 - 1848)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-153 -> 10.11.1800. - kao Tomažina* Varoš, Šibenik MKU-59 -> 10.7.1841. - smrt sina Šimuna (24), majka Božica živa* Varoš, Šibenik MKU-102 -> 12.8.1848. (70)

Božica Tudorović (Blažević) (aft.1760 - d.)

Cvita Tudorović (Tare) (1799 - 1857)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-57 -> 20.3.1837. - rođenje sina Filipa, roditelji vjenčani 20.11.1826. u župi Mandalina* Varoš, Šibenik MKU-75 -> 16.8.1849. - smrt sina Filipa (13), majka Cvita živa* Varoš...

Cvita Tudorović (1815 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-1016 -> 16.3.1815.

Cvita Tudorović (r. Blaće ud. Svračak) (bef.1756 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-116 -> 20.6.1770. - vjenčanje sa Ivanom Svračkom* Varoš, Šibenik MKV-28 -> 10.10.1772. - vjenčanje sa Šimunom Tudorovićem

Cvita Tudorović (Slavica) (1795 - 1848)

Varoš, Šibenik MKR-231 -> 20.12.1795. , krštena 2.1.1796., roditelji Giorgio Slaviza i Catharina Puglich * Varoš, Šibenik MKV-22 -> 9.9.1834. - udovac i udovica* Varoš, Šibenik MKU-55 -> 2.5.1848.

Dominik "Dinko" Tudorović (c.1633 - 1713)

Filip Tudorović (1837 - d.)

Iizvori:* Varoš, Šibenik MKR-57 -> 20.3.1837. * Varoš, Šibenik MKU-75 -> 16.8.1849. (13)

Filip Tudorović (1833 - 1836)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-62 -> 1.5.1833. * Varoš, Šibenik MKU-140 -> 5.9.1836. (3)

Filip Tudorović (1785 - 1827)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-512 -> 16.4.1785. * Varoš, Šibenik MKV-98 -> 3.2.1809. * Varoš, Šibenik MKU-72 -> 8.12.1827. (39) - oženjen

Frane Mate Tudorović (1822 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-364 -> 10.7.1822.

Grgo Tudorović (bef.1770 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-32 -> 19.7.1790. - s Martom Blaće* Varoš, Šibenik MKR-145 -> 22.10.1794. - rođenje sina Šimuna* Varoš, Šibenik MKU-188 -> 19.12.1836. - smrt sina Šimuna (30?), roditelji pok...

Grgo Tudorović (1832 - 1851)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-39 -> 14.5.1832. * Varoš, Šibenik MKU-1 -> 20.1.1851. (18)

Ika Vrljac (Tudorović) (1791 - 1856)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-201-> 16.6.1791. *Po popisu 1822. rođena oko 1792.* Varoš, Šibenik MKV-114 -> 7.8.1824. * Varoš, Šibenik MKU-6 -> 22.1.1834. - smrt supruga Mije (56), Ika živa

Ika Tudorović (1837 - 1843)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-83 -> 2.6.1837. * Varoš, Šibenik MKU-9 -> 15.1.1843. (7)

Ika Tudorović (Junaković) (1807 - 1835)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-6/6 -> 2.2.1831. * Varoš, Šibenik MKU-105 -> 30.12.1835. (26)

Ika Tudorović (1856 - d.)

Ika Tudorović (Petković) (1796 - 1834)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-9 -> 13.2.1834. (38)

Ika Tudorović (Vrljajac) (bef.1767 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-40 -> 12.1.1781.

Ika Tudorović (Pletikosa) (aft.1711 - d.)

Ika Tudorović (Junaković) (1837 - d.)

Varoš, Šibenik MKR-86 -> 29.6.1837. * brak

Ivan Tudorović (c.1651 - d.)

Ivan Tudorović (bef.1753 - d.)

Ivan Tudorović (1821 - 1830)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-105 -> 1.1.1821. * Varoš, Šibenik MKU-5 -> 17.1.1830. (9)* Iz povijesti D.Birnja : Nikole Tudorović p. Ivana. Nikola (1790. – 1828.) je pokopan kod sv. Petra kao i njegovi r...

Ivan Tudorović (bef.1765 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-6 -> 14.1.1779.

Ivan Tudorović (1805 - 1836)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-6/6 -> 2.2.1831. * Varoš, Šibenik MKU-9 -> 29.1.1836. (30)

Ivan Tudorović (1812 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-20 -> 31.7.1836.

Ivan Tudorović (bef.1738 - d.)

Ivan Tudorović (bef.1776 - bef.1836)

izvori:* Varoš, Šibenik MKV-48 -> 27.2.1791.

Jadranka Tudorović (Žuškin) (deceased)

Jela Tudorović (1761 - 1828)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-52 -> 31.8.1828 (67)Sestra od Nikole ili ...?

Jela Tudorović (deceased)

Jela Tudorović (1814 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-990 -> 10.9.1814.

Jela Tudorović (Klarić) (aft.1748 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-383 -> 17.1.1798. - rođenje sina Ante

Jela Danilović (Tudorović) (deceased)

Josip Mulac (Tudorović) (1863 - 1863)

Danilo Kraljice MKU-21 -> 13.8.1863.

Josip Tudorović (1826 - d.)

Varoš, Šibenik MKR-38 -> 18.3.1826.

Jure Tudorović (deceased)

Kata Kravarić (Tudorović) (c.1666 - d.)

Kata Tudorović (?) (c.1644 - 1715)

Kata Tudorović (Grbeša) (1803 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-20 -> 31.7.1836.

Kata Tudorović (Xogna) (bef.1803 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-26 -> 23.11.1817. - s podacima o roditeljima

Kata Šeralić (Tudorović) (aft.1732 - d.)

Kata Tudorović (1780 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-166 -> 15.11.1780.

Krste Tudorović (1822 - 1852)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-255 -> 26.8.1822. * Varoš, Šibenik MKU-84 -> 25.8.1852. (30)

Krste Tudorović (1818 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-125 -> 27.7.1818.

Krste Tudorović (1793 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-22 -> 20.3.1793.

Lucija Tudorović (1839 - 1842)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-11 -> 13.12.1839. * Varoš, Šibenik MKU-92 -> 15.9.1842.

Luigi Tudorović (1832 - d.)

brak

Luka Tudor (Tudorović) (c.1622 - d.)

Luka Tudorović (1811 - 1830)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-1 -> 4.1.1830. (19)* Iz povijesti D.Birnja : Nikole Tudorović p. Ivana. Nikola (1790. – 1828.) je pokopan kod sv. Petra kao i njegovi roditelji. Ivan sin Nikole (1822. – 183...

Luka Tudorović (bef.1786 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-153 -> 10.11.1800. * Varoš, Šibenik MKU-59 -> 10.7.1841. - smrt sina Šimuna (24), otac Luka pokojan

Luka Tudorović (bef.1790 - d.)

Luka Tudor (Bumbašević-Tudor Tudorović) (1721 - d.)

MKR index - 9.11.1721 - index -

Mande Zaninović (Tudorović) (c.1652 - 1719)

Mara Zelantov (Tudorović) (deceased)

Updated from MyHeritage Family Trees via daughter Milka Brkljača (born Zelantov) by SmartCopy : Oct 30 2015, 10:02:06 UTC

Mare Tudorović (?) (c.1602 - d.)

Margarita Tudorović (?) (c.1627 - d.)

Margarita Tudorović (c.1770 - d.)

Marija Raffaelli (Tudorović) (c.1684 - 1707)

Marija Tudorović (1823 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-377 -> 12.8.1823.

Marija Tudorović (1858 - 1858)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-65 -> 21.10.1858. (7 mjeseci)

Marko Tudorović (1879 - d.)

Reference: FamilySearch Family Tree - SmartCopy : Apr 3 2018, 8:18:13 UTC

Marko Tudorović (1785 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-508 -> 2.4.1785.

Marko Tudorović (bef.1746 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-52 -> 31.8.1828 - smrt kćeri Jele (67), živjela na Danilu, neudata

Marko Tudorović (bef.1761 - d.)

Marko Tudorović (1627 - d.)

Marta Tudorović (Blaće) (aft.1755 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-32 -> 19.7.1790. * Varoš, Šibenik MKR-145 -> 22.10.1794. - rođenje sina Šimuna* Varoš, Šibenik MKU-188 -> 19.12.1836. - smrt sina Šimuna (30?), roditelji pokojni

Marta Tudorović (1827 - d.)

Varoš, Šibenik MKR-97 -> 6.11.1827.

Marta Tudorović (Mrdeža) (1766 - 1836)

izvori:* Varoš, Šibenik MKV-48 -> 27.2.1791. * Varoš, Šibenik MKU-42 -> 2.5.1836. (70)

Martija Tudorović (1813 - 1833)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-31 -> 8.4.1833. (20)

Martin Tudorović (c.1638 - d.)

Mate Tudorović (1787 - 1847)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKR-* Varoš, Šibenik MKR-25 -> 2.2.1834. - rođenje sina Pavla, oba roditelja s Danila* Varoš, Šibenik MKU-41 -> 6.6.1834. - smrt sina Pavla (4 mjeseca), dal Campo d'abasso (Donj...

Mate Tudorović (b. - 1775)

Kod sv. Petra prvi ukopi osoba s prezimenima kasnije naseljenih obitelji osim već spomenutih su: Mate Tudorović 1775., ...Izvor: Iz povijesti D.Birnja .

Mate Tudorović (Tudor) (1685 - d.)

MKR Split, Sv. Dujma Births (Rođeni) 1678-1688:

Mate Tudorović (1859 - 1876)

Izvori:* Danilo Kraljice MKU-42 -> 1.4.1876. (17)* Iz povijesti D.Birnja : Iz Anagrafa 1828. g. u odnosu na onaj iz 1822. g. se vidi da su se u međuvremenu u Danilo Biranj doselile još dvije obitelji T...

Matija Stančić Blaće Tudorović (Blaće) (1816 - 1840)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-17 -> 30.9.1832. * Varoš, Šibenik MKU-29 -> 11.5.1840. (28)

Matija Tudorović (Petković) (1792 - d.)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKV-66 -> 16.1.1806. * Varoš, Šibenik MKU-46 -> 21.8.1828. - smrt sina Nikole (38), kao Margherita Mardesa , ne piše da je pokojna* Varoš, Šibenik MKU-1 -> 4.1.1830. - smrt sina...

Matija Tudorović (1852 - 1852)

Izvori:* Varoš, Šibenik MKU-120 -> 14.12.1852. (4 mjeseca)

Matija Tudorović (1853 - d.)

Matija Tudorović (1830 - d.)

Varoš, Šibenik MKR-3 -> 27.12.1830.

Matija Ivančević-Erceg (Tudorović) (aft.1732 - d.)

MKU-867 ? -