Surnames » Urbaniak » Profiles
Photo
Name

Urbaniak (deceased)

Urbaniak (deceased)

Urbaniak (deceased)

Ułańska (deceased)

Urbaniak (deceased)

Urbaniak (deceased)

Urbaniak (deceased)

Urbaniak (deceased)

? Urbaniak (deceased)

? Urbaniak (deceased)

? Urbaniak (deceased)

? Urbaniak (deceased)

? Urbaniak (deceased)

? Marecka (Urbaniak) (deceased)

? Kowalska (Urbaniak) (deceased)

? Urbaniak (deceased)

Adalbertus URBANIAK (1813 - 1879)

Adam Urbaniak (1966 - 2009)

Adam Urbaniak (1860 - d.)

Adam Urbaniak (1868 - d.)

Adam Urbaniak (1871 - d.)

Adam Urbaniak (1899 - d.)

Adam Urbaniak (deceased)

Adam Urbaniak (1899 - 1977)

Adam Urbaniak (deceased)

Adam Urbaniak (1762 - 1763)

Adam Urbaniak (1908 - d.)

Adam Urbaniak (1774 - d.)

Agata Urbaniak (deceased)

Agata Urbaniak (1797 - d.)

Agata Urbańska (Gabrysiak) (1845 - d.)

Agata Urbaniak (Kałużna) (1818 - d.)

Agata Skopińska (Urbaniak) (deceased)

Agata Kałużna (1823 - c.1876)

Agata Urbaniak (1778 - d.)

Agata Urbaniak (1926 - 1946)

Agata Obarek (Urbaniak) (deceased)

Agata Urbaniak (Torczyńska) (deceased)

Agata Wiącek (Urbaniak) (1806 - 1855)

Agata Zagozda (Urbaniak) (1827 - 1890)

Agatha Urbaniak (Ryszewski) (deceased)

Agnes Urbaniak (Hennig) (1859 - d.)

Agnes Urbaniak (1909 - 1968)

Agnes Urbaniak (deceased)

Agnes Szostak (Urbaniak) (deceased)

Agnieszka Urbaniak (Brelińska) (deceased)

Agnieszka Urbaniak (deceased)

Agnieszka Spychała (Urbaniak) (1871 - 1941)

Agnieszka Piekarczyk (Urbaniak) (c.1794 - d.)

Agnieszka Urbaniak (1860 - d.)

Agnieszka Urbaniak (Kasperkowiak) (1863 - d.)

Agnieszka Gawenda (Urbaniak) (1792 - d.)

Agnieszka Rybarczyk (Urbaniak) (deceased)

Agnieszka Siewka (Urbaniak) (1876 - 1900)

Agnieszka Urbaniak (1820 - 1872)

Agnieszka Lisiak

Agnieszka Agata Urbańska (Osińska) (c.1769 - d.)

Agnieszka Czajka (Urbaniak) (1812 - 1833)

Agnieszka Hurysz (Urbaniak) (deceased)

Agnieszka Urbaniak (1864 - 1864)

Agnieszka Urbaniak (Czupryńska) (1858 - d.)

Agnieszka Urbaniak (1856 - d.)

Agnieszka Urbaniak (1825 - d.)

Agnieszka Cybula (Urbaniak) (1855 - d.)

Agnieszka Biernacka (Urbaniak) (deceased)

Agnieszka Urbaniak (1743 - 1813)

Agnieszka Urbaniak (Kuśmierczyk) (deceased)

Agnieszka Urbańska (deceased)

Agnieszka Urbaniak (c.1888 - d.)

Agnieszka Urbaniak, 1°v. Kubiak (Stefaniak) (1838 - d.)

Agnieszka Kaliszan (Urbaniak) (1810 - bef.1846)

Agnieszka Urbaniak (Gryziak) (deceased)

Agnieszka Jankowiak (Urbaniak) (1846 - d.)

Agnieszka Urbaniak (Lipińska) (1825 - 1857)

Agnieszka Urbaniak (Kaczmarek) (1841 - 1883)

Agnieszka Urbaniak (1776 - 1777)

Agnieszka Urbaniak (1890 - 1895)

Agnieszka Urbaniak (Dziąg) (deceased)

Agnieszka Jankowska (Urbaniak alias Urbańska) (c.1804 - d.)

Agnieszka Kryśkowiak (Urbaniak) (1851 - d.)

Agnieszka Urbaniak (1856 - d.)

Agnieszka Urbaniak (Bochenek) (c.1858 - d.)

Agnieszka Krajewska (Urbaniak) (1810 - 1838)

Agnieszka Urbaniak (Kurowska) (deceased)

Agnieszka Jaskiewicz (Urbaniak) (1851 - 1923)

Agnieszka Ciepła (Laskowska) (c.1793 - 1841)

Agnieszka Urbaniak (Kuśmierczyk) (deceased)

Agnieszka Czajka (Urbaniak) (1790 - 1858)

Agnieszka Ostrowska (Urbaniak) (1827 - d.)

Agnieszka Szafranek (Urbaniak) (c.1825 - d.)

Agnieszka Urbaniak (1798 - d.)

Agnieszka Urbaniak (?) (deceased)

Agnieszka Rogala, 1°v. Wojcieszak (Urbaniak) (c.1830 - 1903)

Agnieszka Urbaniak (Michalak) (1829 - d.)

Agnieszka Kozanek (deceased)

Agnieszka Urbaniak (Kłosinek) (1869 - d.)

Agnieszka Jędrzejczak (Urbaniak) (deceased)

Agnieszka Szostak (Urbaniak) (deceased)

Agnieszka Urbaniak (deceased)

Agnieszka (deceased)