Surnames » van Andringa » Profiles
Photo
Name

Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaar (1858 - 1926)

Aeth van Andringa (b. - 1614)

AGNETA MARARETA PIACHAUD (VAN ANDRINGA) (1801 - d.)

Aletta Catharina van Andringa de Kempenaer (c.1871 - d.)

Aletta Catharina van Andringa de Kempenaer (deceased)

Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaer (deceased)

Amelia Gerardina van Andringa de Kempenaar (1838 - 1910)

Anna van Andringa (b. - c.1540)

V-e Anna van Andringa , overleden n 1540, dochter van Tjaert van Andringa (IV-b) en N.N., ,Aet ?. In 1540 als Anna Harings weduwe met bezit te Camminghaburen. Anna was gehuwd met Haring van Andring...

Anna van Andringa (deceased)

Anna Maria Catharina van Andringa de Kempenaer (Alberda van Ekenstein) (deceased)

Anna Maria Catharina van Andringa de Kempenaar (1840 - d.)

Antje van Andringa (c.1606 - 1685)

Antoon Anne van Andringa de Kempenaar (1837 - d.)

Antoon Anne van Andringa de Kempenaer, Jr. (1777 - 1825)

nl.wikipedia... ; Antoon Anne van Andringa de Kempenaer (Leeuwarden, 3 december 1777 – Den Haag, 13 juni 1825) was een Nederlands jonkheer, bestuurder en politicus . Levensloop Antoon van ...

Ath van Andringa (deceased)

Ath van Andringa (deceased)

Auck van Andringa (b. - 1624)

Auck van Andringa (deceased)

AUGUSTA PIACHAUD (VAN ANDRINGA) (deceased)

Both van Andringa (deceased)

Catharina Elizabeth van Andringa (1789 - 1847)

Daniel Wilco van Andringa de Kempenaer (1847 - 1915)

Daniël Livius van Andringa de Kempenaer (1713 - 1772)

Alias: Daniël Livius Danckers de Kempenaer. Bij leven Kapitein van eene kompagnie te voet (1741), ritmeester (1745) en Grietman van Lemsterland (1752-1772).

Dodonea Jacoba van Andringa de Kempenaer (deceased)

Douwe Poppes van Andringa (c.1604 - 1642)

Epea van Andringa de Kempenaer (1878 - d.)

Feycke van Andringa (deceased)

Freerck van Andringa (deceased)

Gabbe van Andringa (b. - 1561)

Gatze van Andringa (deceased)

Geel van Andringa (deceased)

Gosse van Andringa (deceased)

Gosse van Andringa (deceased)

Gosse Tjaerts van Andringa (b. - c.1581)

Hanck van Andringa (deceased)

Haring van Andringa (c.1505 - 1539)

Haring van Andringa (b. - 1573)

Haring Haringsdr van Andringa (b. - 1604)

Hendrik van Andringa de Kempenaer (1709 - 1788)

Henriette Francina van Andringa de Kempenaer (1905 - 1997)

Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaer (1847 - 1889)

Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaer (1775 - 1820)

Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaer (1847 - d.)

Ida van Andringa (1646 - 1672)

Idscke van Andringa (1643 - 1701)

Imilius Josinus Willem Hendrik van Andringa de Kempenaar (1844 - d.)

1867 : Secretaris van de Directeur Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord

Jarich van Andringa (deceased)

Jel van Andringa (deceased)

Jel Poppes van Andringa (1594 - d.)

Jelle van Andringa (deceased)

Jelle Tincozn van Andringa (b. - 1612)

Johannes van Andringa (deceased)

Johannes van Andringa de Kempenaer (deceased)

Jorryt van Andringa (b. - c.1549)

Jorryt van Andringa (deceased)

Jorryt van Andringa (b. - 1476)

Jorryt van Andringa (b. - 1574)

Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (1873 - 1943)

Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (1813 - 1887)

Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (1883 - 1932)

Juw van Andringa (b. - 1575)

Juw van Andringa (deceased)

Juw van Andringa (deceased)

Juw Feickes van Andringa (deceased)

Klaas Siebrens van Andringa (deceased)

Lolck van Andringa (deceased)

Lolck van Andringa (deceased)

Lolck van Andringa (deceased)

Lysbeth van Andringa (deceased)

Marcus van Andringa de Kempenaer (deceased)

Maria van Andringa de Kempenaer (deceased)

Maria van Andringa de Kempenaer (deceased)

Marius Albert van Andringa de Kempenaar (1849 - 1914)

Martinus van Andringa (deceased)

Martinus van Andringa (1864 - d.)

N.N. van Andringa (deceased)

Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer (deceased)

Oene van Andringa (b. - 1651)

Oene van Andringa (c.1607 - 1631)

Oene Poppes van Andringa (c.1595 - c.1608)

Olke van Andringa (deceased)

Pieter van Andringa (deceased)

Pieter van Andringa (1647 - c.1720)

Pietje Sijbrens van Andringa (deceased)

Poppe van Andringa (b. - 1565)

Poppe van Andringa (c.1621 - d.)

Poppe van Andringa (deceased)

Poppe Tjallings van Andringa (c.1565 - c.1608)

Quirinus Catharinus Julius van Andringa de Kempenaer (deceased)

Regnerus Tinevoy van Andringa (1612 - 1671)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland Lid Gedeputeerde Staten Friesland Lid Provinciale Rekenkamer Friesland

Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (1752 - 1813)

Rienck van Andringa (b. - 1627)

Rienck van Andringa (b. - 1577)

Rienck van Andringa (deceased)

Rienck van Andringa (deceased)

Rigtje Johanna van Andringa de Kempenaer (1853 - 1923)

Romelia Van Andringa (1672 - 1743)

Saecke van Andringa (deceased)

Sibbel van Andringa (deceased)

Sjoerd van Andringa (deceased)