Photo
Name

Aaltje van Beyma thoe Kingma (Noyon) (1819 - 1900)

Agatha Wilhelmina van Beyma thoe Kingma (1852 - 1937)

Alida Frederika van Beyma thoe Kingma (1883 - 1927)

Alida Frederika Hesselina van Beyma thoe Kingma (1900 - d.)

Baudina Elisabeth van Beyma thoe Kingma (1895 - 1920)

Baudina Elisabeth van Beyma thoe Kingma (1845 - 1927)

Catharina Bernardina van Beyma thoe Kingma (1884 - 1962)

Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma (1808 - 1882)

Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma (1753 - 1820)

Bron: www.parlement.com Democratisch gezinde patriottische voorman uit Friesland, die in 1787 één van de leiders werd van de patriottische vluchtelingengemeenschap in Frankrijk. Onbui...

Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma (1860 - 1941)

Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma (1818 - 1899)

Curriculum VITAE 18-x-1841 : Studie Rechten Leiden 1841 : dec-11 Promotie 1841-x : Procureur te Heerenveen 1842-18-x : Secretaris Grietenij Engwirden - waar ernstige misstanden m.b.t, beheer ...

Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma (1885 - 1966)

Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma (1881 - 1881)

Jacob Frederik van Beyma thoe Kingma (1860 - d.)

Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (1781 - 1847)

1825-1847 : Grietman FRANEKERADEEL - Friesland

Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (1844 - 1888)

Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma (1890 - 1970)

Petrus Simeon van Beyma thoe Kingma (1855 - 1927)

Remelia Geertruida Catharina van Beyma thoe Kingma (1857 - 1874)

Remelia Geertruida Catharina van Beyma thoe Kingma (1885 - d.)

Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma (1812 - 1877)

Bruidegom: Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma Geslacht: Man Geboorteplaats: Workum Leeftijd: 28 jaar Vader van de bruidegom: Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma Geslacht: Man Moeder...

Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma (1849 - 1935)

Tarquinius Johannes van Beyma thoe Kingma (1847 - d.)

Ulbo Jetze Heerma van Beyma thoe Kingma, jhr. mr. (1821 - 1876)

Curriculum VITAE 1848-1851 : Grietman Franekeradeel 1851-1876 : Burgemeester Franekeradeel

Willem Albert van Beyma thoe Kingma (1888 - 1906)