Surnames » van Donia » Profiles
Photo
Name

Frans van Donia MP (c.1580 - 1651)

Zie Biografisch Portaal Nederland...

Keimpe van Donia MP (1554 - 1622)

Abe Lolckes van Donia (c.1560 - d.)

Agge van Donia (1398 - 1491)

Agge van Donia (b. - c.1511)

Anna van Donia (b. - 1641)

Ansck Siercksdr van Donia (1565 - 1599)

Ath Sierks van Donia (1406 - d.)

Auck van Donia (1526 - 1567)

Auck van Donia (deceased)

Auck van Donia (deceased)

Auck Siercksdr van Donia (b. - 1626)

Bauck Siercksdr van Donia (deceased)

Beatrix van Donia (deceased)

Benedictus van Donia (1350 - 1424)

Benedictus Siercksz van Donia (deceased)

Berber Jans van Dijk (van Donia) (deceased)

Bernardus van Donia (1667 - d.)

Bocke van Donia (deceased)

Bocke van Donia (b. - 1581)

Bonne Harinxma van Donia (1625 - 1665)

Bonne van Donia (b. - c.1709)

Catharina van Donia (1597 - 1677)

Catharina Fransdr van Donia (b. - 1604)

Doed Lucy van Donia (1665 - d.)

Doedingha Harinxma van Donia (1225 - d.)

Deze Stins stond bij de stad Sloten. Plattegrond van Sloten uit midden 17e eeuw (geheel links de dwinger) Ontstaan Het gebouw werd mogelijk in de 13e eeuw gebouwd. Geschiedenis De stad Sloten o...

Doedt van Donia (deceased)

Doedt Siercksdr van Donia (c.1546 - 1618)

Doedt Sydsdr van Donia (deceased)

Doitse van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Douwe van Donia (deceased)

Edo van Donia (b. - 1551)

Eesck van Donia (b. - 1537)

Eling van Donia (1567 - d.)

Ernst Harinxma van Donia (1585 - 1634)

Ernst van Donia (c.1657 - d.)

Fed Tjebbesdr van Donia (b. - 1535)

Feye Harinxma van Donia (1634 - d.)

Frans van Donia (deceased)

Frans van Donia (b. - 1559)

Frans van Donia (1662 - d.)

Frau van Donia (b. - 1576)

Frouck van Donia (deceased)

Frouck Sydsdr van Donia (deceased)

Gerlant Louwsdr van Donia (deceased)

Haring van Donia (1396 - c.1463)

Haring van Donia (b. - 1533)

Haring Doeingha Harinxma van Donia (c.1260 - d.)

Hector van Donia (deceased)

Hessel van Donia (deceased)

Hessel Louws van Donia (deceased)

His van Donia (deceased)

Hottia Harings van Donia (Harinxma) (1361 - d.)

Hotze van Donia (deceased)

Hotze van Donia (b. - 1632)

Hylck van Donia (c.1455 - c.1494)

Er is tegenstrijdige informatie wie de moeder van Hylck was. Dit kan ook de tweede vrouw geweest zijn.

Hylck Sierks van Donia (deceased)

Jantje van Donia (b. - 1541)

Jantje Hayesdr van Donia (Siccama van Walta) (b. - 1525)

Jel van Donia (deceased)

Jel Siercksdr van Donia (deceased)

Jel Siercksdr van Donia (1562 - 1613)

Jelck Roelofsdr van Donia (deceased)

Johan van Donia (b. - 1494)

Juliana Thecla van Donia (1689 - 1727)

Keimpe van Donia (c.1557 - 1593)

Keimpe van Donia, heer van Ameland (b. - c.1452)

heer van Ameland . OFO IV-14 d.d.3-5-1452:Keimpe en zijn broer Romke hebben een geschil met Botte Aldhuustra. OFO III-6 d.d.9-8-1466:hij overleed zonder kinderen en zijn volle broers (?) Romke en...

Keimpe van Donia (b. - 1582)

Keimpe van Donia (1659 - d.)

Keimpe Siercks van Donia (b. - 1463)

Syds van Donia, zich later noemend Keimpe Syds van Donia (1593 - 1660)

Lolcke van Donia (deceased)

Louw van Donia (deceased)

Louw Pieters van Donia (b. - 1533)

V-a Louw Pieters van Donia , overleden Sneek 27 jan 1533 *, zoon van Pieter Lolles van Ockinga (IV-a) en N Louwsdr van Donia. Heerschap te Sneek en grietman van Wymbritseradeel (genoemd 1504 tot 15...

Luts van Donia (b. - 1660)

Luts van Donia (1663 - d.)

Margaretha van Donia (deceased)

N.N. Louwsdr van Donia (deceased)

Pieter van Donia (b. - 1542)

Pieter van Donia (deceased)

Pieter van Donia (deceased)

Pieter van Donia (deceased)

Popcke van Donia (deceased)

Popcke van Donia (b. - 1467)

Rienck van Donia (deceased)

Rienck Sierks van Donia (1399 - c.1459)

Rixt van Donia (1620 - 1681)

Bij het opstellen van het testament in 1680 leeft haar zoon nog en is getrouwd met Lucia van Aylva. Lucia had het flink verbruid bij haar schoonmoeder. Waarschijnlijk had zij ‘een gat in de hand...

Rixt van Donia (deceased)

Bij trouwen in 1651 uit Burum, maar haar ouders zijn niet bekend.

Romcke van Donia, heer van Ameland (b. - 1463)

genealogieonline.nl... ; III Romcke van Donia , overleden 1463, zoon van Sascker van Jelmera (II) en N.N.. heer van Ameland , maar genoemd op “Donia” te Hallum. In 1444 sluit Re...

Saeck van Donia (deceased)

Sepck Abbesdr van Donia (1590 - 1666)

Sierck van Donia (1403 - 1477)

Sierck van Donia (b. - 1569)

Sierck van Donia (1557 - 1616)

simonwierstra/Albada... ; C -I II - a - 2- Maria Hettesdr van Albada , afkomstig uit Poppingawier in 1595, geboren ± 1566, overleden 11 okt 1612 ,46 jaar, begraven Oosterend ,grafschrift. ...

Sierck van Donia (c.1460 - 1533)

Sierck van Donia (deceased)

Sierck van Donia (c.1540 - 1575)