Surnames » van Donia » Profiles
Photo
Name

Frans van Donia MP (c.1580 - 1651)

Zie Biografisch Portaal Nederland...

Keimpe van Donia MP (1554 - 1622)

Abe Lolckes van Donia MP (c.1560 - d.)

Agge van Donia MP (1398 - 1491)

Agge van Donia MP (b. - c.1511)

Anna van Donia MP (b. - 1641)

Ansck Siercksdr van Donia MP (1565 - 1599)

Ath Sierks van Donia MP (1406 - d.)

Auck van Donia MP (1526 - 1567)

Auck van Donia MP (deceased)

Auck van Donia MP (deceased)

Auck Siercksdr van Donia MP (b. - 1626)

Bauck Siercksdr van Donia MP (deceased)

Beatrix van Donia MP (deceased)

Benedictus van Donia MP (1350 - 1424)

Benedictus Siercksz van Donia MP (deceased)

Berber Jans van Dijk (van Donia) MP (deceased)

Bernardus van Donia MP (1667 - d.)

Bocke van Donia MP (deceased)

Bocke van Donia MP (b. - 1581)

Bonne Harinxma van Donia MP (1625 - 1665)

Bonne van Donia MP (b. - c.1709)

Catharina van Donia MP (1597 - 1677)

Catharina Fransdr van Donia MP (b. - 1604)

Doed Lucy van Donia MP (1665 - d.)

Doedingha Harinxma van Donia MP (1225 - d.)

Deze Stins stond bij de stad Sloten. Plattegrond van Sloten uit midden 17e eeuw (geheel links de dwinger) Ontstaan Het gebouw werd mogelijk in de 13e eeuw gebouwd. Geschiedenis De stad Sloten o...

Doedt van Donia MP (deceased)

Doedt Siercksdr van Donia MP (c.1546 - 1618)

Doedt Sydsdr van Donia MP (deceased)

Doitse van Donia MP (deceased)

Douwe van Donia MP (deceased)

Douwe van Donia MP (deceased)

Douwe van Donia MP (deceased)

Douwe van Donia MP (deceased)

Edo van Donia MP (b. - 1551)

Edo van Donia MP (deceased)

Eesck van Donia MP (b. - 1537)

Eling van Donia MP (1567 - d.)

Ernst Harinxma van Donia MP (1585 - 1634)

Ernst van Donia MP (c.1657 - d.)

Etteke NNdr van Donia (NN) MP (1330 - d.)

Fed Tjebbesdr van Donia MP (b. - 1535)

Feye Harinxma van Donia MP (1634 - d.)

Frans van Donia MP (deceased)

Frans van Donia MP (b. - 1559)

Frans van Donia MP (1662 - d.)

Frau van Donia MP (b. - 1576)

Frouck van Donia MP (deceased)

Frouck Sydsdr van Donia MP (deceased)

Gerlant Louwsdr van Donia MP (deceased)

Haring van Donia MP (1396 - c.1463)

Haring van Donia MP (b. - 1533)

Haring Doeingha Harinxma van Donia MP (c.1260 - d.)

Hector van Donia MP (deceased)

Hessel van Donia MP (deceased)

Hessel Louws van Donia MP (deceased)

His van Donia MP (deceased)

Hottia Harings van Donia (Harinxma) MP (1361 - d.)

Hotze van Donia MP (deceased)

Hotze van Donia MP (b. - 1632)

Hylck van Donia MP (c.1455 - c.1494)

Er is tegenstrijdige informatie wie de moeder van Hylck was. Dit kan ook de tweede vrouw geweest zijn.

Hylck Sierks van Donia MP (deceased)

Jantje van Donia MP (b. - 1541)

Jantje Hayesdr van Donia (Siccama van Walta) MP (b. - 1525)

Jel van Donia MP (deceased)

Jel Siercksdr van Donia MP (deceased)

Jel Siercksdr van Donia MP (1562 - 1613)

Jelck Roelofsdr van Donia MP (deceased)

Johan van Donia MP (b. - 1494)

Jouck Sybrensdr van Donia (van Stenstera) MP (deceased)

Juliana Thecla van Donia MP (1689 - 1727)

Keimpe van Donia MP (c.1557 - 1593)

Keimpe van Donia, heer van Ameland MP (b. - c.1452)

heer van Ameland . OFO IV-14 d.d.3-5-1452:Keimpe en zijn broer Romke hebben een geschil met Botte Aldhuustra. OFO III-6 d.d.9-8-1466:hij overleed zonder kinderen en zijn volle broers (?) Romke en...

Keimpe van Donia MP (b. - 1582)

Keimpe van Donia MP (1659 - d.)

Keimpe van Burmania (van Donia) MP (deceased)

Keimpe (Keympe) van Donia MP (deceased)

Keimpe Siercks van Donia MP (b. - 1463)

Syds van Donia, zich later noemend Keimpe Syds van Donia MP (1593 - 1660)

Lolcke van Donia MP (deceased)

Louw van Donia MP (deceased)

Louw Pieters van Donia MP (b. - 1533)

V-a Louw Pieters van Donia , overleden Sneek 27 jan 1533 *, zoon van Pieter Lolles van Ockinga (IV-a) en N Louwsdr van Donia. Heerschap te Sneek en grietman van Wymbritseradeel (genoemd 1504 tot 15...

Luts van Donia MP (b. - 1660)

Luts van Donia MP (1663 - d.)

Margaretha van Donia MP (deceased)

N.N. Louwsdr van Donia MP (deceased)

Pieter van Donia MP (b. - 1542)

Pieter van Donia MP (deceased)

Pieter van Donia MP (deceased)

Pieter van Donia MP (deceased)

Popcke van Donia MP (deceased)

Popcke van Donia MP (b. - 1467)

Popcke Benedictus van Donia MP (c.1380 - c.1467)

Rienck van Donia MP (deceased)

Rienck Sierks van Donia MP (1399 - c.1459)

Rixt van Donia MP (1620 - 1681)

Bij het opstellen van het testament in 1680 leeft haar zoon nog en is getrouwd met Lucia van Aylva. Lucia had het flink verbruid bij haar schoonmoeder. Waarschijnlijk had zij ‘een gat in de hand’ en pa...

Rixt van Donia MP (1625 - d.)

Bij trouwen in 1651 uit Burum, maar haar ouders zijn niet bekend.

Romcke van Donia, heer van Ameland MP (b. - 1463)

genealogieonline.nl... ; III Romcke van Donia , overleden 1463, zoon van Sascker van Jelmera (II) en N.N.. heer van Ameland , maar genoemd op “Donia” te Hallum. In 1444 sluit Remko Doynge nam...

Saeck van Donia MP (deceased)

Sepck Abbesdr van Donia MP (1590 - 1666)