Surnames » van Duvenvoorde » Profiles
Photo
Name

Johan II van Duvenvoorde gezegd "van Wassenaer", heer van Warmond MP (1547 - 1610)

Zie Biografisch Portaal van Nederland...

Adriaan heer van Duvenvoorde (b. - 1575)

Heer van Duivenvoorde in 1558. Priester klom op tot deken van de Grote Kerk te Dordrecht. Toen Dordrecht in de Tachtigjarige Oorlog de kant van de Prins van Oranje koos, ging Adriaan in zijn huis op he...

Adriana van Duvenvoorde (c.1510 - 1542)

Adriana van Duvenvoorde (b. - 1591)

Adriana van Duvenvoorde (deceased)

Adriana van Duvenvoorde (deceased)

Aernout van Duvenvoorde (b. - 1610)

Agniese van Duvenvoorde, Vrouwe (1253 - c.1335)

Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345 NH 564 / d.d. 1333 september 28 / Den Haag Graaf Willem III verleent jonkvrouw Agnes van Duivenvoorde een lijftocht van 22 pond Hollands jaarlij...

Aleid van Duvenvoorde (b. - c.1571)

Anna van Duvenvoorde (1560 - d.)

Anna van Duvenvoorde (1575 - 1599)

Anna van Duvenvoorde (c.1550 - 1599)

Anthonie van Duvenvoorde, heer van Ten Bossche (deceased)

Anton van Duvenvoorde (deceased)

Arent II, heer van Duvenvoorde (1300 - 1343)

Arent VII, heer van Duvenvoorde (1528 - c.1598)

Arent was een van de meest tot de verbeelding sprekende eigenaren van Duivenvoorde. Hij had in 1566 het Smeekschrift der Edelen mede ondertekend en werd naar het buitenland verbannen. Daar sloot hij zi...

Arent VI, heer van Duvenvoorde (b. - 1558)

Arent van Duvenvoorde (b. - 1558)

Arent van Duvenvoorde (b. - 1602)

Arent V van Duvenvoorde (1425 - 1483)

Arnout van Duvenvoorde (deceased)

Barbara van Duvenvoorde (c.1545 - 1588)

Catharina van Duvenvoorde (deceased)

Christina van Duvenvoorde (deceased)

Dirck van Duvenvoorde, heer van Duivestein (deceased)

Dirk van Duvenvoorde (b. - 1583)

Dirk van Duvenvoorde , afstammeling van Dirk, de zoon van Arent III; als een der ondertekenaars van het Verbond der Edelen. hij week uit het land, keerde later terug en bekleedde het ambt van baljuw va...

Elburg van Duvenvoorde (b. - 1499)

Floris, heer van Duvenvoorde (1260 - 1301)

Frederik van Duvenvoorde (deceased)

Geertruyd van Duvenvoorde (deceased)

Gijsbert I van Duvenvoorde, heer van Ten Bossche (1467 - 1510)

Gijsbert II van Duvenvoorde, heer van Obdam (1540 - 1580)

Griet van Duvenvoorde (1589 - d.)

Jacob van Duvenvoorde, heer van Obdam (1503 - 1559)

Jacob van Duvenvoorde (deceased)

Jacob van Duvenvoorde, heer van Warmond (1509 - 1577)

Jacoba Maria van Wassenaer van Duvenvoorde (1709 - 1771)

De laatste afstammeling nu der familie van WASSENAER van DUIVENVOORDE, Jacoba Maria, huwde in 1732 Frederik Willem TORCK van ROZENDAAL en bragt alzoo Duivenvoorde in dat geslacht over; diens kleinzoon,...

Jan van Duvenvoorde (deceased)

Jan van Duvenvoorde (b. - 1580)

Jan II heer van Duvenvoorde, heer van Noordeloos, Starrenburg en Ten Bossche (c.1467 - 1544)

Jan II was hoogheemraad van Rijnland (met een onderbreking van tien jaar na een verschil van inzicht met keizer Karel V). Ook Jan II ontving de ridderslag.

Jan IV van Duvenvoorde (b. - 1600)

Joanna van Duvenvoorde (deceased)

Johan van Duvenvoorde (c.1518 - 1573)

Johan I van Duvenvoorde, heer van Starrenburg (1400 - 1470)

Machteld van Duvenvoorde (b. - 1349)

Margaretha van Duvenvoorde (b. - 1601)

Margaretha van Duvenvoorde, Barones (1593 - 1660)

Maria van Duvenvoorde (deceased)

Maria van Duvenvoorde (c.1460 - d.)

Maria van Duvenvoorde (1510 - 1560)

Maria van Duvenvoorde, vrouwe van Werve en Foreest (b. - 1606)

Maria van Duvenvoorde (deceased)

Ogier van Duvenvoorde (deceased)

Philippa van Duvenvoorde (deceased)

Theodora van Duvenvoorde (c.1500 - 1532)

Theodora van Duvenvoorde (deceased)

Theodorus van Duvenvoorde (deceased)