Surnames » van Eminga » Profiles
Photo
Name

Ids Minnes van Eminga MP (c.1454 - c.1492)

Minne Sydses van Eminga MP (1487 - 1541)

Sierck Pybes van Eminga MP (c.1365 - d.)

Genealogie van het adellijk geslacht van Eminga Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site. Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

Sjuck van Eminga MP (c.1400 - 1440)

Genealogie van het adellijk geslacht van Eminga www.simonwierstra.nl/EMINGA.htm Pybe Feddekos Wyaerda 1332-> 1430 Claer Eminga 1337-???? Stamboom his father Ids Pybes (Wiarda van) Eming...

Syds van Eminga MP (1452 - 1515)

Agatha Hessels van Eminga MP (deceased)

Albertus Sybrandus van Eminga, jhr. MP (b. - 1662)

Anna van Eminga MP (deceased)

Anna Pybesdr van Eminga MP (b. - 1611)

Anna Sydsdr van Eminga MP (deceased)

Ansck Minnesdr van Eminga MP (b. - 1605)

Auck van Eminga MP (deceased)

Auck van Eminga MP (deceased)

Bauck Minnesdr van Eminga MP (c.1577 - 1658)

Bauck Sydsdr van Eminga MP (b. - 1556)

Beatrix Jacquelina van Eminga MP (c.1661 - 1693)

Bjuck Pybesdr van Eminga MP (b. - 1595)

Botte van Eminga MP (b. - bef.1573)

Botte van Eminga MP (b. - 1601)

Catharina van Eminga MP (b. - 1675)

Cecilia van Eminga MP (1642 - 1665)

Claer van Wijarda (van Eminga) MP (1337 - c.1380)

The simonwierstra link has been known to be inaccurate ... if you read the home page accountability: Posting on the Internet of these genealogies old Frisian aristocracy yielded many positive respo...

Claer van Eminga MP (1337 - 1380)

Claer Idsdr van Eminga MP (deceased)

Doedt van Eminga MP (deceased)

Dorothea van Eminga MP (1620 - 1645)

Dorothea Minnesdr van Eminga MP (c.1570 - 1616)

Eelck van Eminga MP (b. - 1609)

Eelck Minnesdr van Eminga MP (b. - 1634)

Eelck Pybesdr van Eminga MP (c.1560 - 1618)

Elisabeth Wegelina van Eminga MP (c.1660 - 1716)

Fouwel Minnes van Eminga MP (c.1447 - c.1518)

Frans van Eminga MP (b. - 1694)

Frans van Eminga MP (c.1574 - 1653)

Frans van Eminga MP (1659 - 1720)

Frouck MINNES van Eminga MP (1450 - 1529)

Toen ze trouwde was Frouck nog maar 13 jaar

Frouck van Eminga MP (b. - 1679)

Gerrit van Eminga MP (b. - 1626)

Gerrit van Eminga MP (b. - 1716)

Hessel van Eminga MP (c.1542 - 1605)

Hessel van Eminga MP (deceased)

Hessel Herman van Eminga MP (1620 - 1645)

His van Eminga MP (b. - c.1660)

His van Eminga MP (c.1576 - 1649)

Hobbe van Eminga MP (c.1486 - 1562)

Ids van Eminga MP (1510 - 1551)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 8 2016, 17:36:50 UTC

Ids van Eminga MP (b. - c.1507)

Ids van Eminga MP (b. - 1635)

Ids van Eminga MP (deceased)

Idzert van Eminga MP (c.1655 - 1707)

Jets Sydsdr van Eminga MP (b. - 1554)

Jetscke van Eminga MP (c.1611 - 1630)

Jildu Minnesdr van Eminga MP (deceased)

Johan van Eminga MP (deceased)

Maria Dorothea van Eminga MP (deceased)

Minne van Eminga MP (c.1607 - 1662)

Minne Bottes van Eminga MP (b. - 1598)

Minne Minnes van Eminga MP (1540 - 1600)

N.N. van Eminga MP (1310 - d.)

Pybe van Eminga MP (b. - 1611)

Pybe van Eminga MP (b. - 1571)

Rienck Minnes van Cammingha (van Eminga) MP (1464 - 1531)

Rixt van Eminga MP (b. - 1605)

Rixt van Eminga MP (b. - 1555)

Rixt Minnesdr van Eminga MP (b. - 1605)

Saeck van Eminga MP (deceased)

Saeck van Eminga MP (deceased)

Saeck Minnesdr van Eminga MP (deceased)

Sicke van Eminga MP (c.1631 - 1682)

Sjuck van Eminga MP (c.1540 - 1586)

Sjuck van Eminga MP (1458 - 1541)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 8 2016, 17:44:09 UTC

Sjuck van Eminga MP (deceased)

Sjuck van Eminga MP (deceased)

Syds van Eminga MP (deceased)

Syds van Eminga MP (deceased)

Syds van Eminga MP (c.1643 - 1706)

Syds Bottes van Eminga MP (deceased)

Syds Hessel van Eminga MP (c.1682 - 1708)

Syds Minnes van Eminga MP (b. - 1605)

Syts van Eminga MP (deceased)

Syts Minnesdr van Eminga MP (b. - 1598)

Syts Sydsesdr van Eminga MP (1492 - 1529)

Sytze van Eminga MP (deceased)

Teth van Eminga MP (c.1543 - 1624)

Tiberius Pepinus "Tjepcke" van Eminga MP (c.1657 - 1733)

Genealogie van het adellijk geslacht van Eminga Reisverslagen van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende ... Ruud Lindeman,Yvonne Scherf,Rudolf Dekker

Tjaert van Eminga MP (b. - 1619)

Tjemck Sjucksdr. van Eminga MP (1484 - 1529)

Reference: MyHeritage Family Trees - SmartCopy : Feb 8 2016, 17:41:10 UTC

Tryn van Eminga MP (deceased)

Wick van Eminga MP (c.1608 - 1633)

Womck Bottes van Eminga MP (b. - 1590)