Surnames » van Heringa » Profiles
Photo
Name

Binnert van Heringa (c.1583 - 1638)

Binnert van Heringa (b. - 1561)

Binnert Binnerts van Heringa (1545 - 1583)

Botte Eeskes van Heringa (deceased)

Crucible Frisian van Heringa van Camstra (c.1300 - d.)

Deytzen van Heringa (b. - 1636)

Doedt van Heringa (b. - c.1582)

Doedt van Heringa (deceased)

Edo van Heringa (b. - 1575)

Als lid van het Verbond der edelen komt hij voor in een acte van 31 Januari 1567 , vluchtte in dat jaar en bevond zich in Januari 1568 te Emden, werd op 9 januari 1568 met verschillende anderen gedagva...

Eelcke van Heringa (b. - c.1543)

Eelcke van Heringa (b. - c.1431)

afkomstig uit Rauwerd , overleden 1428/1431

Eelcke van Heringa (b. - 1606)

Eelcke van Heringa (deceased)

Epe van Heringa (b. - 1607)

Foockel van Heringa (1567 - 1639)

Frans van Heringa (deceased)

Geel van Heringa (b. - 1608)

Gosse van Heringa (deceased)

Gosse Sasckers Heringa (van Heringa) (1534 - d.)

Haring van Heringa (deceased)

Haringh van Heringa (920 - d.)

Haye van Heringa (deceased)

Hil Haringhs van Heringa (c.950 - d.)

His Sasckersdr van Heringa (deceased)

Hobbe van Heringa (c.1512 - 1562)

Johan van Heringa (b. - 1592)

Juw van Heringa (deceased)

Laas van Heringa (1544 - 1571)

Lisck van Heringa (b. - 1565)

Lisck van Heringa (deceased)

Lisck van Heringa (deceased)

Lisck van Heringa (1525 - 1584)

Lisck van Heringa (deceased)

N. Galama van Heringa (deceased)

Oene van Heringa (b. - 1575)

Rixt Binnertsdr van Heringa (1580 - 1654)

Sascker Wigles (Jelmera) (Camstra Van) Heringa (1458 - 1510)

Sascker van Heringa (b. - 1565)

Sjouck van Heringa (c.1551 - 1589)

Smeltkroes Friese Adelijke Geslachten van Heringa (c.1165 - d.)

Smeltkroes Friese Adelijke Geslachten van Heringa van Camstra (1265 - d.)

Smeltkroes Friese Adelijke Geslachten van Heringa Thoe Hoxwier (deceased)

Swob Eelckesdr van Heringa (Heringa) (1425 - d.)

Tjets van Heringa (c.1523 - 1556)

Tryn van Heringa (b. - 1605)

UITZOEKEN Smeltkroes Friese Adelijke Geslachten van Heringa van Camstra (c.1200 - d.)

UITZOEKEN Smeltkroes Friese Adelijke Geslachten van Heringa van Camstra (c.1230 - d.)

Wigle van Heringa (deceased)

Womck van Heringa (b. - 1596)

Wyger van Heringa (deceased)