Surnames » van Ockinga » Profiles
Photo
Name

Gerlandt Lolles van Ockinga MP (1380 - 1456)

from Hobbe van Hermana, overleden voor 1456, zoon van Wybrant van Gerbranda, later Wybrant van Hermana, en Syts Tjercksdr van Hermana. Hij woonde te Minnertsga op Hermanastate. In het testament u...

Here Lolles van Ockinga MP (1445 - c.1514)

stamboomonderzoek... ;

Joost van Ockinga MP (b. - c.1535)

Uit het huwelijk van Here en Rixt Goslicksdr van Juwinga (zijn 2e vrouw) 4 Joost van Ockinga , volgt onder V-c. Dat Joost uit het tweede huwelijk van zijn vader stamt blijkt uit kwartieren bij het ...

Ael van Ockinga MP (deceased)

Aelcke van Ockinga MP (b. - 1640)

Anna van Ockinga MP (deceased)

Anna van Ockinga MP (b. - 1608)

Ath Heresdr van Ockinga MP (b. - 1605)

Bocke van Ockinga MP (c.1652 - d.)

Catharina van Ockinga MP (b. - 1648)

Doede Epes Gerritsen (van Ockinga) MP (b. - 1420)

Douwe van Ockinga MP (1586 - 1666)

Douwe Epes van Ockinga MP (b. - 1330)

Eelck Pietersdr van Ockinga MP (b. - c.1534)

Elisabeth Lollesdr van Ockinga MP (c.1585 - 1660)

Epe Lolles van Ockinga MP (c.1300 - d.)

Epe Epes van Ockinga MP (b. - c.1420)

Etheke Epesdr van Ockinga MP (c.1420 - c.1420)

Fedt van Ockinga MP (1581 - 1606)

Frederik Hessel van Ockinga MP (1647 - 1674)

Gaets van Ockinga MP (b. - 1567)

afkomstig uit Dronrijp

Gerrolt van Ockinga MP (b. - 1665)

Gerrolt was niet getrouwd.

Helena Maria van Ockinga MP (b. - 1718)

afkomstig uit Burgwerd in 1679

Here van Ockinga MP (c.1612 - 1682)

Here van Ockinga MP (c.1525 - 1574)

Here van Ockinga MP (1610 - 1635)

Hobbe van Ockinga MP (b. - 1581)

Hylck van Ockinga MP (1587 - c.1626)

Jarich van Ockinga MP (1570 - 1620)

Jarich van Ockinga MP (c.1650 - c.1692)

Jarich Heres van Ockinga MP (1644 - 1714)

genealogieonline.nl... ; Personal data Jarich Heres Ockinga Male Met hem stierf het geslacht Ockinga uit in de mannelijke lijn. He was born 1644. Raadsheer bij het Hof van Friesland 1666-1714...

Joost van Ockinga MP (b. - 1610)

Joost van Ockinga MP (1606 - c.1665)

Jouck van Ockinga MP (b. - 1666)

afkomstig uit Dronrijp.

Jouck Watzesdr van Ockinga MP (c.1605 - d.)

Lolle van Ockinga MP (b. - 1695)

Lolle van Ockinga MP (b. - 1654)

Lolle van Ockinga MP (b. - 1609)

Lolle van Ockinga MP (1270 - d.)

Lolle Epes Epesz van Ockinga MP (1408 - 1466)

Lolle Heres van Ockinga MP (1480 - 1520)

N.N. van Ockinga MP (1676 - 1676)

Ocke Epes OCKINGA GERRITSMA (van Ockinga) MP (c.1410 - 1475)

Ocke Epes van Ockinga-Gerritsma MP (1404 - 1475)

Ocke Ockes van OCKINGA (Ockinga) MP (1510 - c.1584)

Pieter Lolles van Ockinga MP (b. - 1478)

Riem Lollesdr van Ockinga MP (deceased)

Rints van Ockinga MP (deceased)

Rints was niet getrouwd.

Rints van Ockinga MP (1647 - d.)

Rixt Joostesdr van Ockinga MP (deceased)

Ruurd van Ockinga MP (b. - 1571)

Saepck van Ockinga MP (deceased)

Salvius van Ockinga MP (b. - c.1577)

Sjouck van Ockinga MP (b. - 1638)

Sjuck van Ockinga MP (1597 - 1617)

Sophia Amelia van Ockinga MP (c.1651 - d.)

Sophia was de laaste uit het geslacht Ockinga.

Sybren van Ockinga MP (1646 - 1698)

Tiete van Ockinga MP (deceased)

Tiete van Ockinga MP (deceased)

Tryn Lollesdr Lollesdr (Tryn) van Ockinga MP (1438 - c.1504)

Watze van Ockinga MP (c.1562 - 1624)

Watze van Ockinga MP (b. - 1575)

Watze Hero Jarichs van Ockinga MP (1701 - 1704)

Wick van Ockinga MP (b. - 1650)

Wick Heresdr van Ockinga MP (deceased)