Surnames » van Scheltema » Profiles
Photo
Name

Aaltje van Scheltema (b. - 1608)

Abraham Dirk Adama van Scheltema (1842 - 1903)

Jade Adama van Scheltema (1917 - 2014)

Albartus Pieter Adama van Scheltema (1857 - d.)

Albertus Adama van Scheltema (1833 - 1833)

Albertus Adama van Scheltema (1835 - 1880)

Anna van Scheltema (b. - 1637)

Anne Paul Adama van Scheltema (1900 - 1964)

Ansck Sydsesdr van Scheltema (1462 - 1493)

Antje Jans (1610 - 1649)

Auck Sydses van Scheltema (Scheltema) (deceased)

Bernsck Scheltesdr van Scheltema (b. - 1566)

Beyts van Scheltema (deceased)

Bonifacius van Scheltema (b. - 1633)

Bonifacius overleed zonder kinderen .

Brechta Adama van Scheltema (1878 - d.)

Carel Steven Adama van Scheltema (1914 - d.)

Carel Steven Adama van Scheltema, ds. (1815 - 1897)

Carel Steven Adama van Scheltema (1877 - 1924)

redacteur de Socialistische Gids

Carel Steven Adama van Scheltema (1878 - d.)

Catharina Adama van Scheltema (1911 - d.)

Catharina Adama van Scheltema (1873 - 1873)

Catharina Adama van Scheltema (1816 - 1817)

Charlotte Dorothea Louisa Adama van Scheltema (1871 - 1871)

Claer van Scheltema (deceased)

Ebel van Scheltema (b. - 1602)

Emilia Adama van Scheltema (1928 - 2000)

Emmerentia van Scheltema (deceased)

Feye van Scheltema (b. - 1666)

Frans van Scheltema (b. - 1653)

Frederik Adama van Scheltema (1846 - 1899)

Frederik van Scheltema (deceased)

Frederik Adama van Scheltema (1884 - d.)

Frederika Hinne Adama van Scheltema (1880 - 1916)

Frouck van Scheltema (b. - 1631)

Frouck van Scheltema (deceased)

Gabbe van Scheltema (b. - 1538)

Gabbe van Scheltema (deceased)

Gabbe van Scheltema (deceased)

Gerard Louis Adama van Scheltema (1915 - d.)

Haye van Scheltema (b. - c.1623)

Hendricus Nicolaas Adama van Scheltema (1786 - 1870)

Hendrika Jacoba Adama van Scheltema (1871 - 1894)

Hendrika Jacoba Adama van Scheltema (1856 - d.)

Henricus Adama van Scheltema (1840 - 1924)

Henricus Adama van Scheltema (1909 - d.)

Henricus Adama van Scheltema (1874 - 1932)

Henricus Adama van Scheltema (1879 - d.)

Henrietta Anna Adama van Scheltema (1878 - d.)

Henriëtte Charlotte Adama van Scheltema (1904 - d.)

Insck van Scheltema (b. - 1625)

Jacobus Adama van Scheltema (1831 - 1833)

Jacobus Adama van Scheltema (1818 - 1823)

Jacobus Gerhardus van Scheltema (deceased)

Jan Adama van Scheltema (1910 - d.)

Jan Dirk Adama van Scheltema (1870 - 1925)

Jan Dirk Adama van Scheltema (1907 - d.)

Jan Hendrik Carel Adama van Scheltema (1843 - 1896)

Netteke Adama van Scheltema (1939 - 2000)

Joachim Carel Steven (Jochem) Adama van Scheltema (1944 - 1969)

Johanna Adama van Scheltema (1827 - 1857)

Johanna Petronella Adama van Scheltema (1853 - d.)

Johannes Adama van Scheltema (1852 - 1852)

Johannes Adema van Scheltema (b. - 1903)

Johannes Antonie Adama van Scheltema (1855 - d.)

Johannes Antonie Adama van Scheltema (1854 - 1854)

Johannes Frederik Adama van Scheltema (1861 - 1903)

Keympe van Scheltema (deceased)

Lucia Helena van Scheltema (1656 - 1686)

Luts Sydsedr van Scheltema (c.1574 - 1649)

Afkomstig uit Bornwerd.

Magdalena Hermina Adama van Scheltema (1848 - 1947)

Magdalena Petronella Adama van Scheltema (1820 - 1838)

Maria Adama van Scheltema (1855 - 1877)

Maria Adama van Scheltema (1891 - d.)

Maria Louisa Adema van Scheltema (Rochussen) (1878 - d.)

Marina van Scheltema (Roberts) (1951 - d.)

Minne van Scheltema (b. - 1597)

Minne van Scheltema, zoon van Gabbe en Tjets Ydsma , die op Groot-Scheltema onder Ferwerd verblijf hielden. Hij huwde met Tietke van Feytsma , met wie hij in 1567 te Hallum woonde, vrij zeker op het al...

Nicolaas Adama van Scheltema (1830 - 1831)

Petronella Adama van Scheltema (1822 - 1823)

Petronella Adama van Scheltema (1831 - 1856)

Pieter Abartus Adama van Scheltema (1850 - 1915)

Pieter Albartus Adama van Scheltema (1902 - 1930)

Pieter Albertus Adama van Scheltema (1876 - 1936)

Rixt van Scheltema (deceased)

Rixt van Scheltema (1652 - 1689)

Rolf Adama van Scheltema (1912 - 1945)

Ruth Adama van Scheltema (1916 - d.)

Saepck Sydses van Scheltema (1472 - d.)

Schelte Sybeths van Scheltema (1405 - 1497)

Schelte van Scheltema (c.1508 - d.)

Schelte Sybeths van Scheltema (c.1405 - c.1488)

Schelte Sydses van Scheltema (1460 - c.1517)

Schelte van Scheltema (deceased)

Sippe van Scheltema (deceased)

Sippe van Scheltema offerde zich voor de zaak der vrijheid op, vlugtte en gaf ook buiten 's lands bewijzen van zijne goede gezindheid. Hij voegde zich bij zijne landgenooten om met Prins Willem in onde...

Sippe van Scheltema (b. - 1627)

Sybeth van Scheltema (deceased)

Sybeth van Scheltema (deceased)

Sybeth van Scheltema (deceased)

Sybe of Sybeth van Scheltema huwde met Trijn van Feytsma , van Boxum , waar zij in 1559 en 1566 op Scheltemastate hebben gewoond. In eene acte van 31 Januari 1567 wordt hij een der Verbondene edele...

Syds van Scheltema (c.1550 - 1611)

Syds van Scheltema (b. - 1629)

Syds Scheltes van Scheltema (1440 - 1476)