Surnames » Van Unia » Profiles
Photo
Name

Abbe van Unia (deceased)

Aldegonda van Unia (deceased)

Alegonda van Unia (1631 - 1672)

Anna van Unia (deceased)

Anna Catharina van Unia (1640 - d.)

Ansck Tjercksdr van Unia (deceased)

Aucke van Unia (b. - c.1578)

Aucke van Unia , zoon van Juw en Aelke van Juckema , die te Wirdum , vrij zeker op Unia-state woonden, waar hij ook met zijne vrouw Anna van Tjaerda schijnt verblijf te hebben gehouden. Hij werd in 156...

Aucke van Unia (b. - 1596)

Aucke van Unia (deceased)

Aucke Keimpes van Unia (1463 - 1501)

Hij kreeg door zijn vrouw de state Walta te Tjerkwerd. IV-a Tjerck Juwinga van Walta, overleden v 1493, zoon van Juw van Juwinga (III) en Rixt van Walta. OFO II-45 d.d.13-8-1459:hij sluit met...

Aucke Ritsckes van Unia (1568 - d.)

Bauck Hillebrantsdr van Unia (b. - 1547)

Bauck Werpsdr van Unia (b. - 1525)

Carel van Unia (b. - 1636)

Catharina Keimpesdr van Unia (b. - 1585)

Douwe Carel van Unia (1649 - 1708)

Douwe Carel van Unia (1714 - d.)

Ebel van Unia (deceased)

Ebel van Unia (deceased)

Epe van Unia (b. - 1618)

Feyck van Unia (deceased)

Feycke Keimpes van Unia (b. - c.1485)

Feycke Keympesz van Unia (c.1403 - 1440)

Feycke Keympes Van Unia.

Foppe Matthyses van Unia (b. - c.1510)

Foppe Matthyses van Unia (deceased)

Frans van Unia (deceased)

Frans van Unia (1677 - d.)

Frouck Tjercksdr van Unia (deceased)

Helena Emerentia Lucia van Unia (1712 - 1743)

Hen van Unia (deceased)

Hessel van Unia (deceased)

His Keimpes van Unia (b. - 1511)

Hobbe Esaias Ulbe van Unia (1708 - 1738)

Hobbina Juliana van Unia (1738 - 1775)

Ida Maria van Unia (deceased)

Ida Maria van Unia (1650 - d.)

Inte Jelles van Unia (c.1618 - d.)

Jan van Unia (b. - 1627)

Jelle van Unia (b. - c.1630)

Jelte van Unia (1675 - 1731)

Jochem van Unia (b. - 1614)

Jouck van Unia (b. - 1590)

Juliana Dorothea van Unia (1716 - 1782)

Julius Mockema van Unia (b. - 1656)

Julius van Unia (deceased)

Juw van Unia (deceased)

Juw Auckes van Unia (1490 - c.1547)

Keimpe Feyckes van Unia (c.1420 - 1481)

De Unia State lag in Beers, gemeente Littenseradiel. Nyenhuis, Groot Nieuwhuister State Ontstaan Deze state wordt voor het eerst tegen het einde van de 15e eeuw genoemd. Geschiedenis Beers was in ...

KEIMPE VAN UNIA (deceased)

Keimpe van Unia (deceased)

Keimpe Auckes van Unia (b. - 1560)

Keympe Riencks van Unia (1378 - 1440)

Lolck Tjercksdr van Unia (b. - 1600)

Lucia van Unia (b. - 1659)

Lucia Barbara van Unia (1725 - 1735)

Lucia Cornelia van Unia (1684 - d.)

Margaretha van Unia (deceased)

Margaretha van Unia (1617 - c.1632)

Maria van Unia (deceased)

Matthys van Unia (deceased)

Matthys Foppes van Unia (deceased)

Mechteld van Unia (b. - 1628)

Namck van Unia (deceased)

NN van Unia (deceased)

Rienck van Unia (1340 - 1392)

Ritscke van Unia (b. - 1674)

Ritscke van Unia (deceased)

Rixt Juws van Unia (1511 - 1606)

Robertus van Unia (deceased)

Sippe van Unia (1679 - 1704)

Sjoerdt van Unia (deceased)

Sjoerdt van Unia (deceased)

Sjouck Keimpes van Martena (van Unia) (1466 - 1496)

Syts van Unia (1598 - 1651)

Teth Auckesdr van Unia (b. - 1538)

Teth Juwsdr van Unia (1520 - 1606)

Teth Tjercksdr van Unia (deceased)

Theotardia Suffrida van Unia (1718 - 1795)

Tieth Keympesdr van Unia (1402 - 1485)

Tjebbe van Unia (b. - 1484)

Tjerck van Unia (deceased)

Tjets Keimpesdr van Unia (c.1445 - d.)

Tryncke van Unia (deceased)

Uilck van Unia (b. - 1623)

Wapcke van Unia (deceased)

Werp Keimpes van Unia (b. - 1499)

Wilhelmina Lucia van Unia (1724 - d.)

Willem Aemilius van Unia (1692 - 1754)

Womck van Unia (deceased)

Womck van Unia (deceased)

Wytze van Unia (deceased)

Ydt van Unia (b. - 1476)

Ydt van Unia (deceased)