Surnames » Van Unia » Profiles
Photo
Name

Abbe van Unia (deceased)

Aldegonda van Unia (deceased)

Alegonda van Unia (1631 - 1672)

Anna van Unia (deceased)

Anna Catharina van Unia (1640 - d.)

Ansck Tjercksdr van Unia (deceased)

Aucke van Unia (1568 - d.)

Aucke van Unia (deceased)

Aucke van Unia (b. - 1596)

Aucke van Unia (b. - c.1578)

Aucke van Unia , zoon van Juw en Aelke van Juckema , die te Wirdum , vrij zeker op Unia-state woonden, waar hij ook met zijne vrouw Anna van Tjaerda schijnt verblijf te hebben gehouden. Hij werd in 156...

Aucke Keimpes van Unia (1463 - 1501)

Bauck Hillebrantsdr van Unia (b. - 1547)

Bauck Werpsdr van Unia (b. - 1525)

Carel van Unia (b. - 1636)

Catharina Keimpesdr van Unia (b. - 1585)

Douwe Carel van Unia (1714 - d.)

Douwe Carel van Unia (1649 - 1708)

Ebel van Meckema (van Unia) (deceased)

Ebel van Unia (deceased)

Ebel van Unia (deceased)

Epe van Unia (b. - 1618)

Feyck van Unia (deceased)

Feycke Keimpes van Unia (b. - c.1485)

Feycke Keympesz van Unia (c.1403 - 1440)

Feycke Keympes Van Unia.

Foeck van Unia (deceased)

Foppe Matthyses van Unia (b. - c.1510)

Foppe Matthyses van Unia (deceased)

Frans van Unia (1677 - d.)

Frans van Unia (deceased)

Frouck Tjercksdr van Unia (deceased)

Helena Emerentia Lucia van Unia (1712 - 1743)

Hen van Unia (deceased)

Hessel van Unia (deceased)

His Keimpes van Unia (b. - 1511)

Hobbe Esaias Ulbe van Unia (1708 - 1738)

Hobbina Juliana van Unia (1738 - 1775)

Ida Maria van Unia (deceased)

Ida Maria van Unia (1650 - d.)

Inte Jelles van Unia (c.1618 - d.)

Jan van Unia (b. - 1627)

Jelle van Unia (b. - c.1630)

Jelte van Unia (1675 - 1731)

Jochem van Unia (b. - 1614)

Jouck van Unia (b. - 1590)

Juliana Dorothea van Unia (1716 - 1782)

Julius van Unia (deceased)

Julius Mockema van Unia (b. - 1656)

Juw van Unia (deceased)

Juw Auckes van Unia (1490 - c.1547)

Keimpe van Unia (deceased)

KEIMPE VAN UNIA (deceased)

Keimpe Feyckes van Unia (c.1420 - 1481)

Keimpe Feykes van Unia D.J. van der Meer heeft grote twijfels of de Unia's oorspronkelijk uit Beers kwamen en denkt dat Keimpe woonde te Wirdum op Unia-state in 1443 en 1445.

Keimpe Auckes van Unia (b. - 1560)

Keympe Riencks van Unia (1378 - 1440)

Keympe Feickes van Unia (deceased)

Lolck Tjercksdr van Unia (b. - 1600)

Lucia van Unia (b. - 1659)

Lucia Barbara van Unia (1725 - 1735)

Lucia Cornelia van Unia (1684 - d.)

Margaretha van Unia (deceased)

Margaretha van Unia (1617 - c.1632)

Maria van Unia (deceased)

Matthys van Unia (deceased)

Matthys Foppes van Unia (deceased)

Mechteld van Unia (b. - 1628)

Namck van Unia (deceased)

NN van Unia (deceased)

Rienck van Unia (1340 - 1392)

Ritscke van Unia (deceased)

Ritscke van Unia (b. - 1674)

Rixt Juws van Unia (1511 - 1606)

Robertus van Unia (deceased)

Sippe van Unia (1679 - 1704)

Sjoerdt van Unia (deceased)

Sjoerdt van Unia (deceased)

Sjouck Keimpes van Martena (van Unia) (1466 - 1496)

Syts van Unia (1598 - 1651)

Teth van Unia (deceased)

Teth Auckesdr van Unia (b. - 1538)

Teth Tjercksdr van Unia (deceased)

Theotardia Suffrida van Unia (1718 - 1795)

Tieth Keympesdr van Unia (1402 - 1485)

Tjebbe van Unia (b. - 1484)

Tjerck van Unia (deceased)

Tjets Keimpesdr van Unia (c.1445 - d.)

Tryncke van Unia (deceased)

Uilck van Unia (b. - 1623)

Wapcke van Unia (deceased)

Werp Keimpes van Unia (b. - 1499)

Wilhelmina Lucia van Unia (1724 - d.)

Willem Aemilius van Unia (1692 - 1754)

Womck van Unia (deceased)

Womck van Unia (deceased)

Wytze van Unia (deceased)

Ydt van Unia (deceased)

Ydt van Unia (b. - 1476)