Surnames » Van Unia » Profiles
Photo
Name

Abbe van Unia MP (deceased)

Aldegonda van Unia MP (deceased)

Alegonda van Unia MP (1631 - 1672)

Anna van Unia MP (deceased)

Anna Catharina van Unia MP (1640 - d.)

Ansck Tjercksdr van Unia MP (deceased)

Aucke van Unia MP (b. - c.1578)

Aucke van Unia , zoon van Juw en Aelke van Juckema , die te Wirdum , vrij zeker op Unia-state woonden, waar hij ook met zijne vrouw Anna van Tjaerda schijnt verblijf te hebben gehouden. Hij werd in 156...

Aucke van Unia MP (b. - 1596)

Aucke van Unia MP (deceased)

Aucke Keimpes van Unia MP (1463 - 1501)

Hij kreeg door zijn vrouw de state Walta te Tjerkwerd. IV-a Tjerck Juwinga van Walta, overleden v 1493, zoon van Juw van Juwinga (III) en Rixt van Walta. OFO II-45 d.d.13-8-1459:hij sluit met...

Aucke Ritsckes van Unia MP (1568 - d.)

Bauck Hillebrantsdr van Unia MP (b. - 1547)

Bauck Werpsdr van Unia MP (b. - 1525)

Carel van Unia MP (b. - 1636)

Catharina Keimpesdr van Unia MP (b. - 1585)

Douwe Carel van Unia MP (1649 - 1708)

Douwe Carel van Unia MP (1714 - d.)

Ebel van Unia MP (deceased)

Ebel van Unia MP (deceased)

Epe van Unia MP (b. - 1618)

Feyck van Unia MP (deceased)

Feycke Keimpes van Unia MP (b. - c.1485)

Feycke Keympesz van Unia MP (c.1403 - 1440)

Feycke Keympes Van Unia.

Foppe Matthyses van Unia MP (b. - c.1510)

Foppe Matthyses van Unia MP (deceased)

Frans van Unia MP (deceased)

Frans van Unia MP (1677 - d.)

Frouck Tjercksdr van Unia MP (deceased)

Helena Emerentia Lucia van Unia MP (1712 - 1743)

Hen van Unia MP (deceased)

Hessel van Unia MP (deceased)

His Keimpes van Unia MP (b. - bef.1511)

Hobbe Esaias Ulbe van Unia MP (1708 - 1738)

Hobbina Juliana van Unia MP (1738 - 1775)

Ida Maria van Unia MP (deceased)

Ida Maria van Unia MP (1650 - d.)

Inte Jelles van Unia MP (c.1618 - d.)

Jan van Unia MP (b. - 1627)

Jelle van Unia MP (b. - c.1630)

Jelte van Unia MP (1675 - 1731)

Jochem van Unia MP (b. - 1614)

Jouck van Unia MP (b. - 1590)

Juliana Dorothea van Unia MP (1716 - 1782)

Julius Mockema van Unia MP (b. - 1656)

Julius van Unia MP (deceased)

Juw van Unia MP (deceased)

Juw Auckes van Unia MP (1490 - c.1547)

Keimpe Feyckes van Unia MP (c.1420 - 1481)

De Unia State lag in Beers, gemeente Littenseradiel. Nyenhuis, Groot Nieuwhuister State Ontstaan Deze state wordt voor het eerst tegen het einde van de 15e eeuw genoemd. Geschiedenis Beers was in ...

KEIMPE VAN UNIA MP (deceased)

Keimpe van Unia MP (deceased)

Keimpe Auckes van Unia MP (b. - 1560)

Keimpe Rienckszn van Unia MP (1378 - 1440)

Keympe Riencks van Unia MP (1378 - 1440)

Lolck Tjercksdr van Unia MP (b. - 1600)

Lucia van Unia MP (b. - 1659)

Lucia Barbara van Unia MP (1725 - 1735)

Lucia Cornelia van Unia MP (1684 - d.)

Margaretha van Unia MP (deceased)

Margaretha van Unia MP (1617 - c.1632)

Maria van Unia MP (deceased)

Matthys van Unia MP (deceased)

Matthys Foppes van Unia MP (deceased)

Mechteld van Unia MP (b. - 1628)

Namck van Unia MP (deceased)

NN van Unia MP (deceased)

Rienck van Unia MP (1340 - 1392)

Rienck van Unia MP (1340 - 1392)

Ritscke van Unia MP (b. - 1674)

Ritscke van Unia MP (deceased)

Rixt Juws van Unia MP (1511 - 1606)

Robertus van Unia MP (deceased)

Sippe van Unia MP (1679 - 1704)

Sjoerdt van Unia MP (deceased)

Sjoerdt van Unia MP (deceased)

Sjouck Keimpes van Martena (van Unia) MP (1466 - 1496)

Syts van Unia MP (1598 - 1651)

Teth Auckesdr van Unia MP (b. - 1538)

Teth Juwsdr van Unia MP (1520 - 1606)

Teth Tjercksdr van Unia MP (deceased)

Theotardia Suffrida van Unia MP (1718 - 1795)

Tieth Keympesdr van Unia MP (1402 - 1485)

Tieth Keympesdr van Unia MP (1402 - 1485)

Tjebbe van Unia MP (b. - 1484)

Tjerck van Unia MP (deceased)

Tjets Keimpesdr van Unia MP (c.1445 - d.)

Tryncke van Unia MP (deceased)

Uilck van Unia MP (b. - 1623)

Wapcke van Unia MP (deceased)

Werp Keimpes van Unia MP (b. - 1499)

Wilhelmina Lucia van Unia MP (1724 - d.)

Willem Aemilius van Unia MP (1692 - 1754)

Womck van Unia MP (deceased)

Womck van Unia MP (deceased)

Wytze van Unia MP (deceased)

Ydt van Unia MP (b. - 1476)

Ydt van Unia MP (deceased)