Surnames » Velmunskienė » Profiles
Photo
Name

? Velmunskienė (deceased)

? Velmunskienė (deceased)

? Velmunskienė (deceased)

Darata Mickuvienė Velmunskienė (Kazlauskaitė) (c.1802 - 1872)

Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių bažnyčioje 1849 m. sausio 18 d.

Emilija Velmunskienė (Vasiliūnaitė) (1914 - d.)

Gyveno Kiburių parapijos Kiburių kaime.Vaškų valsčiaus žemdirbė.Tekėjo Kiburių bažnyčioje 1940 m. rugpjūčio 11 d.

Joana Velmunskienė (Gasiūnaitė) (deceased)

Momelėnų k.Santuoka Saločių b. 1854 m. rugsėjo 28 d.

Juozapota Velmunskienė (deceased)

Kotryna Velmunskienė (Tuomaitė) (c.1765 - d.)

Gyveno Saločių parapijos Saudogalos kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1795 m. lapkričio 22 d. Liudijo Juozapas Sviderskis, Jokūbas Velmunskas, Jonas Stuogis.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų kaime, minima...

Kristina Velmunskienė (Sapijanaitė) (c.1882 - 1929)

Gyveno Saločių parapijoje.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1907 m. vasario 27 d.Minima 1917 m. Saločių valsčiaus žemdirbė.Gyveno Kiemėnų kaime.

Liucija Velmunskienė (Varnauskaitė) (1899 - 1983)

Gyveno Saločių parapijos Bajorėlių kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1924 m. kovo 2 d. Liudijo: Petras Žviedris, Antanas Jasėnas, Mykolas Stukelis, Kazimieras Trinas.Gyveno Kiemėnų kaime.Santuoka Saločių...

Magdalena Velmunskienė (Keršinskaitė) (b. - 1839)

Ona Velmunskienė (Katiliūtė) (deceased)

Ona Velmunskienė (Šemelytė) (c.1801 - 1876)

Gyveno Saločių parapijos Deveitonių kaime.Tekėjo Saločių bažnyčioje 1824 m. spalio 21 d. Liudijo: Nikodemas Šemelis, Izidorius Maldutis, Valentinas Morkūnas.Gyveno Saločių parapijos Kiemėnų k.Santuoka ...

Salomeja Velmunskienė (Seglickaitė) (deceased)

Vanda Velmunskienė (Galvanauskaitė) (deceased)