Surnames » Vesanović » Profiles
Photo
Name

? Vesanović (?) MP (c.1575 - d.)

? Vesanović (?) MP (c.1575 - d.)

Ana Benković (Vesanović) MP (1879 - d.)

Ana Čulić (Dvornik) MP (1848 - d.)

iz MK vjenčanih (zadnji par) iz Mk rođ. pod rd. br. 51->

Ana Jakica Dvornik MP (1831 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 37 ->

Andrija Vesanović-Dvornik MP (1800 - d.)

iz MK vjenč. pod 15.2.1829 ->

Andrija Nikola Dvornik MP (1857 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 88 ->

Andrija Dvornik MP (1822 - d.)

MKV 14 - Napomena: u maticama rođenja djece negdje piše datum vjenčanja 11.5.1845, točan datum njihovog vjenčanja je 12.5.1845

Andrijana Vesanović (?) MP (c.1570 - d.)

Aneta Šegvić (Vesanović-Dvornik) MP (deceased)

Ante Frane Dvornik MP (1846 - d.)

iz Mk rođ. pod r.br. 22 ->

Ante Fabijan Dvornik MP (1862 - 1914)

iz MK rođ pod rd. br. 4 ->

Ante Marin Dvornik-Tadin MP (1840 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 17 -> iz Mk rođ pod rd. br. 62 ->

Ante Dvornik MP (1815 - 1837)

iz MK umrlih pod rd. br. 1 ->

Antica Dvornik MP (1876 - 1878)

iz Mk rođ pod rd. br. 5 ->

Antica Dvornik MP (1803 - d.)

iz MK krštenja pod rd. br. 126 ->

Antiša Vesanović MP (deceased)

Antonija Matijević (Vesanović-Dvornik) MP (deceased)

Barbara Krstulović (Dvornik) MP (deceased)

Bartan Vesanović MP (1586 - 1621)

Bartul Vesanović MP (c.1570 - d.)

Bartul Ivan Vesanović-Dvornik MP (1833 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 46 -> (Blizanac)

Bartul Dvornik MP (1808 - d.)

iz MK vjenč pod 23.4.1836. ->

Bartul Vesanović MP (1616 - d.)

Cvita Treuršić (Dvornik) MP (1878 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 33 -> iz Mk rođ pod rd. br. 34 ->

Dado Vesanović MP (deceased)

Dinko Vesanović MP (deceased)

Dojmo Nadalin Vesanović-Dvornik MP (1830 - d.)

iz MK rođ pod rd. br. 63/1 ->

Domina Vesanović MP (1603 - d.)

Dujam Vesanović-Dvornik MP (1874 - 1917)

iz MK rođ pod rd. br. 46 -> iz MK vjenč pod rd. br. 43 ->

Duje Dvornik-Tadin MP (1850 - 1850)

iz MK rođ pod rd. br. 22 -> iz MK umrlih pod rd. br. 29 ->

Duje Vesanović-Dvornik MP (deceased)

Duje Dvornik MP (1805 - d.)

MKV 4 -

Duje Vesanović-Dvornik MP (1834 - d.)

Duje Vesanović-Dvornik MP (deceased)

Duje Vesanović-Dvornik MP (deceased)

Dujka Vinka Vesanović-Dvornik MP (1827 - d.)

iz MK rođenih popisa Vesanović-Dvornik Dujka Vickova i Kate Šegvić na str 125 pod rednim brojem 748/25 - > krštena 13.5.1827 -> pod rednim brojem 121 -> Doima Vicenza Vessanovich ->

Dujka Vesanović (?) MP (c.1603 - d.)

Dujka Vesanović MP (1630 - d.)

Dujma Dvornik MP (1891 - d.)

iz MK rođ pod rd. br. 77 ->

Filipa Vesanović MP (1630 - d.)

Frane Marin Dvornik MP (1867 - 1931)

iz MK rođ pod rd. br. 53 -> iz Mk vjenč pod rd. br. 17 ->

Frane Dvornik MP (1886 - d.)

iz MK rođ pod rd. br. 10 ->

Frane Nikola Vesanović-Dvornik MP (1622 - d.)

Franka Dvornik MP (1881 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 14 ->

Frančeskina Vesanović MP (1629 - d.)

Ivan Vesanović-Dvornik, detto Bubina MP (1791 - d.)

2 brak iz MK vjenčanih 14.6.1834. - >

Ivan Vesanović-Dvornik (Dvornik) MP (1800 - d.)

iz MK vjenč pod 12.4.1826 -> Napomena: kod matice rođenja djece je upisan datum vjenčanja 2.4.1826. pod tim datumom nem aupisa već točan datum vjenčanja je 12.4.1826.

Ivan Vesanović-Dvornik MP (deceased)

iz Mk vjenčanih pod 16.1.1813 Napomena : u mk rođ.kod sina Giacomo Pietro je upisan krivi datum njihovog vjenčanja 25.11.1812 (pod tim datumom nema vjenčanja) točan datum njihvog vjenčanja je 16.1.1813

Ivan Mate Dvornik MP (1843 - d.)

iz MK rođ pod r.br. 44 -> iz Mk rođ pod rd. br. 44 -> iz MK vjenč 2 brak sa Vicom Puizina-Tombirini pod rd. br. 16 ->

Ivan Vesanović-Dvornik (Dvornik Tadin) MP (1823 - d.)

iz MK vjenč pod rd. br. 18 1 brak -> iz Mk vjenč pod rd. br. 4 2 brak ->

Ivan Blaž Dvornik MP (1874 - 1876)

iz Mk rođ pod rd. br. 16 ->

Ivan Dvornik-Duin MP (1837 - d.)

iz MK vjenč pod rd. br 21 -> Mk vjenč pod rd. br. 21 ->

Ivan Marin Dvornik-Duin MP (1879 - 1968)

iz Mk rođ pod rd. br. 9 -> iz Mk vjenč pod rd. br. 21 ->

Ivan Vesanović-Dvornik MP (1839 - 1849)

iz Mk umrlih pod rd. br. 45 ->

Ivan Dvornik MP (1788 - 1860)

MKU 58 -

Ivanica Ozretić (Vesanović) MP (deceased)

Ivanica Vesanović (Granić) MP (deceased)

Ivanica Marija Roje (Dvornik) MP (1816 - 1872)

iz MK vjenč -> 2.5.1835 -> MKU 58 -

Ivanica Marija Dvornik MP (1829 - d.)

iz MK rođ sa popisa na str. 20 pod rd. br. 33 ->

Ivanica Kaliterna (Dvornik) MP (1842 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 6 ->

Ivanica Antica Vesanović-Dvornik MP (1864 - d.)

iz MK rođ pod rd. br. 94 ->

Ivo Vesanović MP (1930 - 2014)

Jakica Dvornik MP (1825 - d.)

iz Mk rođ sa popisa na tr 36 pod rd. br. 211/39 ->

Jakica Dvornik MP (1846 - d.)

MKR 34 -

Jakobina Dvornik-Duin MP (1830 - d.)

iz MK rođ pod rd. br. 11 ->

Jakov Anastazijo Dvornik MP (1833 - d.)

iz MK vjenč pod rd. br. 4 - > iz Mk rođ pod rd. br. 47 -> (Blizanac) Napomena: kod matice vjenčanja je upisan datum njegovog rođenja 24.8.1833 pod tim datumom upisa nema već pod datumom 25.8.1833. št...

Jakov Vesanović-Dvornik MP (1830 - d.)

iz MK vjenč. -> pod r.br 4 -> iz Mk rođ pod rd .br. 13 -> MK rođ pod rd. br. 13 ->

Jakov Vesanović-Dvornik MP (1909 - 1930)

Jelena Vesanović (?) MP (c.1578 - d.)

Jelena Vesanović (?) MP (c.1591 - d.)

Jelena Vesanović MP (1628 - d.)

Jere Paško Dvornik MP (1855 - 1904)

iz Mk rođ pod rd. br. 49 -> 2 brak MKV pod rd. br. 20 -> Napomena: - pogrešan upisan njegov datum rođenja

Jerolim Vesanović MP (1603 - d.)

Jerolima Vesanović MP (1630 - d.)

Josip Marin Dvornik MP (1871 - d.)

iz MK rođ pod rd. br 35 -> iz MK vjenč pod rd. br. 9 ->

Josip Frane Dvornik MP (1845 - 1919)

MKV 2 - MKR 16 -

Jozip Vesanović-Dvornik MP (deceased)

Jure Vesanović MP (deceased)

Jure (Zorzi) Vesanović-Dvornik MP (deceased)

Jure Vesanović-Dvornik, (Dvornik) MP (1837 - d.)

iz M rođenih upisan Giorgio Dvornich di Vicenzo e di Catterina Segvich na str 59 pod rednim brojem 41 -> iz MK vjenč pod rd. br. 10 ->

Jure Ivan Dvornik MP (1840 - d.)

iz MK rođ. pod r. br. 82 ->

Jure Vesanović MP (1616 - d.)

Kata Dvornik (Ivanišević-Kukoč) MP (deceased)

Kata Dvornik (Šegvić) MP (1797 - 1849)

iz MK vjenčanih Cattarina Segvich di Giacomo udana 30.10.1819 za Vincenzo Vessanovich-Dvornik di Marco iz MK rođenih popisa na str 150 iz MK umrlih pod rd. br. 27 ->

Kata Dvornik (Matijević) MP (deceased)

Kata Krstulović (Vesanović-Dvornik) MP (deceased)

MKV 14.1.1754 -

Katarina Šegvić (Dvornik-Tadin) MP (1851 - 1928)

iz Mk vjenčanja pod 22.6.1871 -> Mk rođ pod rd. br. 60 ->

Kata Vesanović Dvornik (Golubova) MP (c.1591 - 1644)

Kate Vesanović Dvornik (Duplančić) MP (1674 - 1743)

Kata Vesanović (?) MP (c.1575 - d.)

Kata Vesanović (?) MP (c.1605 - d.)

Kata Vesanović (?) MP (c.1599 - d.)

Kristoforo Vesanović (?) MP (c.1598 - d.)

Kuzmana Vesanović (?) MP (c.1604 - d.)

Lovre Dvornik MP (1854 - 1910)

iz MK rođ. pod rd.br. 44 ->

Lucija Tomić (Dvornik) MP (1844 - d.)

MKV 12 -

Lucija Dvornik (Kuzmić-Bekin) MP (1835 - 1883)

iz Mk vjenčanih pod rednim brojem 4 udana za Stefano Culich Koze 15.1.1859. u Borgo Lučac iz MK umrlih pod rd. br. 5 -> Mk vjenč pod rd. br. 4 2 brak ->

Lucija Čulić-Koze (Vesanović-Dvornik) MP (1742 - d.)

Lucija Roje (Vesanović-Dvornik) MP (aft.1736 - d.)

str 142/5 MKV 4.5.1796 -