Surnames » von Stedingk » Profiles
Photo
Name

Catharina Terese Lovisa Fredrika Elisabet von Stedingk MP (1837 - 1901)

Sources: Wikipedia

Adelaide Maria von Stedingk (von Rettig) MP (1872 - 1955)

Adelaide Sofia Vilhelmina Carolina von Stedingk MP (1802 - 1863)

Adolf Fredrik von Stedingk zu Lentschow, Pinnow und Libnow MP (1683 - 1768)

Natural. 1797-11-01 och friherrlig 1800-01-28. Introd. 1801. Grevlig 1809-11-21 enl. 37 § R.F., introd. 1811. Ätten von Stedingk är en av Pommerns äldsta adelssläkter. Troligen har den invandrat dit ...

Anastasia Fredrika von Stedingk MP (1805 - 1894)

Anna von Stedingk MP (deceased)

Anna von Petersdorff (von Stedingk) MP (deceased)

Arnold von Stedingk, Lentschow och Pinnow MP (1300 - d.)

Född i slutet av 1200-talet. Vasall hos hertig Wratislaw IV av Pommern1. Väpnare2. I urkunder 1322–1323 fastställas de skador och förluster, som åsamkats honom i tidigare fälttåg1. Nämnes som vittne vi...

Carl Adam Bogislaus Styrbjörn von Stedingk MP (1801 - 1882)

Carl Edvard Styrbjörn von Stedingk MP (1854 - 1914)

Kammarherre. Ref.:

Carl Styrbjörn Viktor von Stedingk MP (1844 - 1868)

Charlotta Fredrika Lovisa Aurora von Stedingk MP (1798 - 1850)

Christoffer Adam von Stedingk MP (1715 - 1791)

Natural. 1797-11-01 och friherrlig 1800-01-28. Introd. 1801. Grevlig 1809-11-21 enl. 37 § R.F., introd. 1811. Ätten von Stedingk är en av Pommerns äldsta adelssläkter. Troligen har den invandrat dit ...

Curt Bogislaus Ludvig Kristoffer von Stedingk MP (1746 - 1837)

A Patriot of the American Revolution for FRANCE with the rank of COLONEL. DAR Ancestor #: A119134 Curt Bogislaus Ludvig Kristoffer von Stedingk (26 October 1746 – 7 January 1837) was a count ...

Curt Gustav Eugen von Stedingk MP (1891 - d.)

Elisabet Charlotta von Stedingk MP (1797 - 1866)

Elisabeth Maria Charlotta Ericson (von Stedingk) MP (1901 - 1988)

Eugen Curt Gustav Christian Viktor von Stedingk MP (1834 - 1896)

Eugen Fredrik Christer von Stedingk MP (1896 - 1947)

Bankdirektör.

Eugen Fredrik von Stedingk MP (1825 - 1871)

Eugène Fredrik Oscar Ludvig von Stedingk, född den 17 november 1825 i Stockholm, död den 22 juli 1871 i Södertälje, var en svensk friherre, diplomat, musiker och teaterledare. Han var son till generall...

Gunborg Margareta Wildelmina (Margit) von Stedingk MP (1889 - d.)

Gunborg Maria von Stedingk (Ström) MP (1866 - 1933)

Gunilla von Stedingk MP (1902 - 1993)

Gunilla var friherrinna.

Gustaf Magnus von Stedingk MP (1897 - 1987)

Överstelöjtnant. Friherre. Ref.:

Hannibal von Stedingk MP (1795 - d.)

Hans Ludvig von Stedingk MP (1862 - 1945)

Underlöjtnant vid Andra (Göta) livgarde 1884, löjtnant 1890. Kapten där 1902, avsked 1912, adjutant hos Konungen 1902, chef för Kungliga teatern från 1910, kabinettskammarherre 1912.

Hans Wilhelm Oskar Styrbjörn von Stedingk MP (1901 - 1918)

Hedvig Margareta Lovisa von Stedingk MP (1846 - 1850)

Henrik von Stedingk, Lentschow och Pinnow MP (1460 - 1523)

Ärvde 1467 efter sin kusin, riddaren Claus Steding godsen Netzeband, Schollensee, Tzarentze och Boltenhagen, vilka gods han och sonen Michel samt brodern Arndt Steding 1488 sålde till hertig Bogislav X...

Karin Elisabeth von Stedingk MP (1890 - d.)

Kerstin Wilhelmina Sophia Hedén (von Stedingk) MP (1895 - d.)

Lars Ritter von Stedingk MP (1869 - 1938)

Kapten, friherre Underlöjtnant vid Flottan 1893, löjtnant 1897, tjänstgjorde i Marinförvaltningen från 1901. Kapten där 1903 och i Flottans reserv 1910. Verkställande direktör vid Djursholms aktiebol...

Lars Viktor Styrbjörn von Stedingk MP (1899 - 1983)

Natalia von Stedingk MP (1803 - 1862)

Lubike von Steding (von Stedingk) MP (1440 - d.)

Ludvig Ernst von Stedingk MP (1794 - 1875)

Måns Christer von Stedingk MP (1868 - 1955)

Kapten. Underlöjtnant vid Hallands bataljon 1892 oc vid Svea trängbataljon 1893, löjtnant 1894. Kapten vid Västmanlands trängkår från 1906. Ref.:

Margareta von Stedingk MP (1340 - 1368)

Vicko Steding, till Lentschow och Pinnow. Väpnare. Död 1368-07-24. Gift med Margareta, död 1368-10-28. En synnerligen väl bevarad gravsten över dem finnes i Pinnows kyrka Doppelgrabplatte der Familie...

Margaretha von Stedingk (von Steding) MP (deceased)

Maria Fredrika von Stedingk MP (1799 - 1866)

Martin von Stedingk, Lentschow och Pinnow MP (1395 - 1415)

Riddare. Slottsfogde i Prittber. En av undertecknarna av förbundsakten mellan drottning Margareta av Sverige och hertig Bogislav av Pommern 13763. Omnämnes vidare i urkunder 1386–1414

Michael von Stedingk, von Lentschow och Pinnow MP (1488 - 1534)

Nämnes i urkunder 1488–1534

Märta von Stedingk (Nyholm) MP (1909 - 1997)

Rut Ingalill von Stedingk MP (1925 - 2012)

Sofia Teresia von Stedingk MP (1793 - 1836)

Vicke von Stedingk, till Lentschow och Pinnow MP (1440 - 1460)

Riddare och furstl. råd hos hertigarna Barnem VII och Wartislaw IX4. Omnämnes i urkunder 1441–1453

Vicko von Stedingk, Lentschow och Pinnow MP (1340 - 1368)

Väpnare. Död 1368-07-24. Gift med Margareta, död 1368-10-28. En synnerligen väl bevarad gravsten över dem finnes i Pinnows kyrka

Viktor von Stedingk, zu Lentschow, Pinnow und Libnow MP (c.1505 - 1550)

Natural. 1797-11-01 och friherrlig 1800-01-28. Introd. 1801. Grevlig 1809-11-21 enl. 37 § R.F., introd. 1811. Ätten von Stedingk är en av Pommerns äldsta adelssläkter. Troligen har den invandrat di...

Viktor Carl Ernst Berend Heinrich von Stedingk MP (1751 - 1823)

Konglige Armeens Flottas Åbo Escadre Kommunionbok 1805-1807