Surnames » Vukčić » Profiles
Photo
Name

Katarina Vukčić Kosača MP (1424 - 1478)

Stjepan Kosača Hranić (Vukčić), Herceg MP (c.1389 - 1466)

Stjepan Vukčić Kosača (?, oko 1404.- ?, 22.V.1466.), veliki vojvoda bosanske države. Nećak i nasljednik Sandalja Hranića Kosače od 1435., najistaknuti...

Stjepan /Ahmed-paša Vukčić (Stefanović Hercegović) MP (c.1459 - 1517)

Ahmed Paša Hercegović ili pravim imenom Stjepan Hercegović je nekoliko puta bio veliki vezir Osmanskog Carstva. Često ga se naziva Mahmud Paša Hirvat( na turskom Hrva...

Ana Vukčić (Kontakuzena) (c.1405 - d.)

Anka Vukčić (NN) (deceased)

Balša Vukčić Hrvatinić Hercegović (c.1370 - 1416)

Cecilie Vukčić (Tudeska) (1415 - c.1474)

Dragiša Vukčić Hrvatinić (deceased)

Hrvoje Vukčić Hrvatinić (1350 - 1416)

Jelena Vukčić (deceased)

Jelena Balšić Vukčić (Stracimirović Djurdjević) (1401 - 1453)

Katarina Hranić (Vukčić) (b. - 1411)

Katarina Borovinić (Vukčić Hrvatinić Hercegović) (1323 - d.)

Katarina Vukčić Hranić (Xxxx) (deceased)

Mara Crnojević (Vukčić Stefanović Hercegović) (1435 - d.)

Teodora Kosača Pavlović (Vukčić Hranić Kosača) (1388 - 1450)

Teodora Vukčić Neprovjereno Teodora (-1450) je supruga vojvode Radoslava Pavlovića. Teodora je jedne prilike od strane Dubrovčana nazvana Dorotejom. Teodora je kć...

Vladislav Vukčić (Stefanović Hercegović) (1425 - 1489)

Vlatko Vukčić (Stefanović Hercegović) (1432 - c.1489)

Vojislav Vukčić Hrvatinić (deceased)

Vuk Vukčić Hrvatinić (b. - c.1399)