Surnames » Vuletić Mijačika » Profiles
Photo
Name

Kate Vuletić Mijačika (Mihaljević) MP (c.1680 - d.)

Mare Vuletić Mijačika (Šundić Brbić) MP (1738 - d.)

Mijo Vuletić Mijačika MP (c.1675 - d.)

Pavica Šundić (Vuletić Mijačika) MP (c.1710 - d.)

? Vuletić Mijačika MP (c.1645 - d.)

Ana Lalić (Vuletić Mijačika) MP (1743 - d.)

Ane Vuletić Mijačika (Vojnić Šimić) MP (1768 - d.)

Ana Vuletić Mijačika (Bauk) MP (deceased)

Andrija Vuletić Mijačika MP (1802 - d.)

Andrija Vuletić Mijačika MP (1760 - d.)

Andrijana Vojnić Šimić (Vuletić Mijačika) MP (1751 - 1837)

Ane Vuletić Mijačika (Mravičić) MP (1758 - 1815)

Ante Vuletić Mijačika MP (1795 - d.)

Ante Vuletić Mijačika MP (c.1715 - d.)

Ante Vuletić(Mijačika)Šare (Vuletić) MP (1771 - d.)

Antica Šundić/Šunde (Vuletić Mijačika) MP (1777 - 1849)

Antica Vuletić Mijačika (Visković) MP (1803 - d.)

Antica Vuletić Mijačika MP (1808 - d.)

Antica Vuletić (Mijačika) Šare (Kovačević) MP (1785 - d.)

Anđelija Vuletić Mijačika (Veličević Sanko) MP (1733 - 1784)

Bare Vuletić Mijačika (Dragičević r. Antičević) MP (c.1754 - 1821)

Bare Vuletić Mijačika MP (c.1802 - d.)

Bože Vuletić Mijačika MP (c.1786 - d.)

Cecilija Vuletić Mijačika (Lalić) MP (1756 - d.)

Cecilija Vuletić Mijačika MP (c.1801 - d.)

Cvita Antičević (Mijačika) MP (1755 - 1799)

Filipa Mihaljević (Vuletić Mijačika) MP (1799 - 1853)

Frane Vuletić Mijačika MP (1759 - 1796)

Frane Vuletić Mijačika MP (1765 - 1832)

Frane Vuletić Mijačika MP (c.1845 - d.)

Franka Pivac (Vuletić Mijačika) MP (1753 - 1802)

Francisca Miacica (Miacika) spelling in records

Grgo Vuletić Mijačika MP (1811 - d.)

Grgo Vuletić Mijačika MP (1791 - 1832)

Ivan Vuletić Mijačika MP (c.1695 - d.)

Ivan Vuletić Mijačika MP (1769 - d.)

Ivan Vuletić Mijačika MP (1773 - 1779)

Ivan Vuletić Mijačika MP (1771 - 1831)

Ivka Čobrnić (Vuletić Mijačika) MP (1766 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika (Nemčić) MP (c.1763 - d.)

Ivka Bušelić (Vuletić Mijačika) MP (c.1705 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika (Čović) MP (c.1775 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika MP (1818 - 1818)

Ivka Vuletić Mijačika MP (1763 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika (Antičević Ranjkušić) MP (1814 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika MP (1774 - 1775)

Ivka Vuletić Mijačika (Eljdan) MP (c.1774 - 1815)

Ivka Čović (Vuletić Mijačika) MP (1824 - d.)

Jele Vuletić Mijačika MP (1758 - d.)

Josip Vuletić Mijačika MP (1754 - d.)

Jure Vuletić Mijačika MP (1786 - d.)

Jure Vuletić Mijačika MP (1810 - d.)

Kate Ševelj (Vuletić Mijačika) MP (1768 - 1815)

Kate Šestić (Vuletić Mijačika) MP (c.1790 - d.)

Kate Vuletić (Granić) MP (c.1730 - 1814)

Kate Perasović (Vuletić Mijačika) MP (1749 - d.)

Kate Šantrić Krželj (Vuletić Mijačika) MP (1875 - d.)

Luce Mravičić (Vuletić Mijačika) MP (1800 - d.)

Luce Vuletić Mijačika (?) MP (c.1700 - d.)

Luka Vuletić Mijačika MP (c.1725 - d.)

Mande Vuletić Mijačika (Bušelić) MP (c.1715 - d.)

Mande Skoknić Pašalić (Vuletić Mijačika) MP (1759 - 1837)

Mande Vuletić(Mijačika)Šare (Kvesić) MP (1809 - d.)

Mare Pivac (Vuletić Mijačika) MP (c.1746 - 1796)

Mare Vuletić Mijačika (Vodanović) MP (1729 - 1804)

Mare Mijačika (Šimić) MP (1819 - d.)

Mare Vuletić Mijačika MP (1722 - d.)

Mare Lalić (Vuletić Mijačika) MP (1763 - d.)

Mare Vuletić Mijačika (Vrcan) MP (c.1800 - d.)

Mare Bare Vuletić Mijačika (Čobrnić) MP (1773 - d.)

Marin Vuletić(Mijačika)Šare MP (1818 - d.)

Marta Vuletić Mijačika (Lalić) MP (c.1722 - d.)

Marta Vuletić Mijačika (Šimić) MP (1802 - d.)

Mate Vuletić Mijačika MP (c.1702 - 1784)

Mate Vuletić Mijačika MP (1788 - d.)

Mate Vuletić Mijačika MP (1779 - 1811)

Mate Vuletić Mijačika MP (1756 - d.)

Matija Visković (Vuletić Mijačika) MP (1758 - 1809)

Matija Vuletić Mijačika MP (1804 - d.)

Matija Vuletić Mijačika MP (1773 - d.)

Matija Vuletić Mijačika MP (1806 - 1807)

Matija Vuletić Mijačika (Matutinović) MP (c.1850 - d.)

Mijo Vuletić Mijačika MP (c.1727 - 1807)

Nikola Vuletić Mijačika MP (c.1770 - d.)

Nikola Vuletić Mijačika MP (1748 - 1817)

Nikola Vuletić Mijačika MP (deceased)

Pavao Vuletić Mijačika MP (1755 - d.)

Paško Vuletić Mijačika MP (1760 - 1815)

Petronila Vuletić(Mijačika)Šare (Raffanelli) MP (1833 - d.)

Stipan Vuletić Mijačika MP (1737 - d.)

Stipe Vuletić Mijačika MP (1776 - d.)

Stipe Vuletić Mijačika MP (1806 - 1810)

Tereza Vuletić Mijačika MP (1762 - 1783)

Šimica Kvesić (Vuletić Mijačika) MP (1796 - 1877)

Šimun Vuletić Mijačika Šare MP (1739 - 1773)

U MAKARSKOM LJETOPISU (1773. - 1794.) opisan je događaj u kojem je smrtno stradao Šimun Vuletić Mijačika: Febrara 1773. - "Na 8. ovoga miseca otiđoše tri Sevelja i Šimun Miačika iz Tučepi u skolj farsk...

Šimun Vuletić Mijačika MP (1782 - 1782)

Šimun Vuletić Mijačika MP (1781 - 1781)

Šimun Vuletić(Mijačika) Šare MP (1806 - d.)