Surnames » Vuletić Mijačika » Profiles
Photo
Name

Kate Vuletić Mijačika (Mihaljević) MP (c.1680 - d.)

Mare Vuletić Mijačika (Šundić Brbić) MP (1738 - d.)

Mijo Vuletić Mijačika MP (c.1675 - d.)

Pavica Šundić (Vuletić Mijačika) MP (c.1710 - d.)

? Vuletić Mijačika (c.1645 - d.)

Ana Vuletić Mijačika (Bauk) (deceased)

Ana Lalić (Vuletić Mijačika) (1743 - d.)

Ane Vuletić Mijačika (Vojnić Šimić) (1768 - d.)

Andrija Vuletić Mijačika (1760 - d.)

Andrija Vuletić Mijačika (1802 - d.)

Andrijana Vojnić Šimić (Vuletić Mijačika) (1751 - 1837)

Ane Vuletić Mijačika (Mravičić) (1758 - 1815)

Ante Vuletić Mijačika (1795 - d.)

Ante Vuletić(Mijačika)Šare (Vuletić) (1771 - d.)

Ante Vuletić Mijačika (c.1715 - d.)

Antica Vuletić Mijačika (Visković) (1803 - d.)

Antica Vuletić Mijačika (1808 - d.)

Antica Šundić/Šunde (Vuletić Mijačika) (1777 - 1849)

Antica Vuletić (Mijačika) Šare (Kovačević) (1785 - d.)

Anđelija Vuletić Mijačika (Veličević Sanko) (1733 - 1784)

Bare Vuletić Mijačika (Dragičević r. Antičević) (c.1754 - 1821)

Bare Vuletić Mijačika (c.1802 - d.)

Bože Vuletić Mijačika (c.1786 - d.)

Cecilija Vuletić Mijačika (c.1801 - d.)

Cecilija Vuletić Mijačika (Lalić) (1756 - d.)

Cvita Antičević (Mijačika) (1755 - 1799)

Filipa Mihaljević (Vuletić Mijačika) (1799 - 1853)

Frane Vuletić Mijačika (c.1845 - d.)

Frane Vuletić Mijačika (1759 - 1796)

Frane Vuletić Mijačika (1765 - 1832)

Franka Pivac (Vuletić Mijačika) (1753 - 1802)

Francisca Miacica (Miacika) spelling in records

Grgo Vuletić Mijačika (1791 - 1832)

Grgo Vuletić Mijačika (1811 - d.)

Ivan Vuletić Mijačika (1771 - 1831)

Ivan Vuletić Mijačika (1773 - 1779)

Ivan Vuletić Mijačika (1769 - d.)

Ivan Vuletić Mijačika (c.1695 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika (1763 - d.)

Ivka Čović (Vuletić Mijačika) (1824 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika (1818 - 1818)

Ivka Vuletić Mijačika (Čović) (c.1775 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika (Eljdan) (c.1774 - 1815)

Ivka Vuletić Mijačika (1774 - 1775)

Ivka Bušelić (Vuletić Mijačika) (c.1705 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika (Nemčić) (c.1763 - d.)

Ivka Vuletić Mijačika (Antičević Ranjkušić) (1814 - d.)

Ivka Čobrnić (Vuletić Mijačika) (1766 - d.)

Jele Vuletić Mijačika (1758 - d.)

Josip Vuletić Mijačika (1754 - d.)

Jure Vuletić Mijačika (1786 - d.)

Jure Vuletić Mijačika (1810 - d.)

Kate Ševelj (Vuletić Mijačika) (1768 - 1815)

Kate Šantrić Krželj (Vuletić Mijačika) (1875 - d.)

Kate Perasović (Vuletić Mijačika) (1749 - d.)

Kate Šestić (Vuletić Mijačika) (c.1790 - d.)

Kate Vuletić (Granić) (c.1730 - 1814)

Luce Vuletić Mijačika (?) (c.1700 - d.)

Luce Mravičić (Vuletić Mijačika) (1800 - d.)

Luka Vuletić Mijačika (c.1725 - d.)

Mande Vuletić Mijačika (Bušelić) (c.1715 - d.)

Mande Vuletić(Mijačika)Šare (Kvesić) (1809 - d.)

Mande Skoknić Pašalić (Vuletić Mijačika) (1759 - 1837)

Mare Vuletić Mijačika (1722 - d.)

Mare Pivac (Vuletić Mijačika) (c.1746 - 1796)

Mare Vuletić Mijačika (Vrcan) (c.1800 - d.)

Mare Mijačika (Šimić) (1819 - d.)

Mare Lalić (Vuletić Mijačika) (1763 - d.)

Mare Vuletić Mijačika (Vodanović) (1729 - 1804)

Mare Bare Vuletić Mijačika (Čobrnić) (1773 - d.)

Marin Vuletić(Mijačika)Šare (1818 - d.)

Marta Vuletić Mijačika (Šimić) (1802 - d.)

Marta Vuletić Mijačika (Lalić) (c.1722 - d.)

Mate Vuletić Mijačika (1756 - d.)

Mate Vuletić Mijačika (1788 - d.)

Mate Vuletić Mijačika (c.1702 - 1784)

Mate Vuletić Mijačika (1779 - 1811)

Matija Vuletić Mijačika (1804 - d.)

Matija Visković (Vuletić Mijačika) (1758 - 1809)

Matija Vuletić Mijačika (Matutinović) (c.1850 - d.)

Matija Vuletić Mijačika (1806 - 1807)

Matija Vuletić Mijačika (1773 - d.)

Mijo Vuletić Mijačika (c.1727 - 1807)

Nikola Vuletić Mijačika (1748 - 1817)

Nikola Vuletić Mijačika (deceased)

Nikola Vuletić Mijačika (c.1770 - d.)

Pavao Vuletić Mijačika (1755 - d.)

Paško Vuletić Mijačika (1760 - 1815)

Petronila Vuletić(Mijačika)Šare (Raffanelli) (1833 - d.)

Stipan Vuletić Mijačika (1737 - d.)

Stipe Vuletić Mijačika (1806 - 1810)

Stipe Vuletić Mijačika (1776 - d.)

Tereza Vuletić Mijačika (1762 - 1783)

Šimica Kvesić (Vuletić Mijačika) (1796 - 1877)

Šimun Vuletić(Mijačika) Šare (1806 - d.)

Šimun Vuletić Mijačika (1781 - 1781)

Šimun Vuletić Mijačika (1782 - 1782)

Šimun Vuletić Mijačika Šare (1739 - 1773)

U MAKARSKOM LJETOPISU (1773. - 1794.) opisan je događaj u kojem je smrtno stradao Šimun Vuletić Mijačika: Febrara 1773. - "Na 8. ovoga miseca otiđoše tri Sevel...