Surnames » Wartena » Profiles
Photo
Name

Aafke Gerbens Wartena (1868 - 1954)

Adriana Christina Wartena (1908 - 1991)

Adriana Christina Wartena (1908 - 1991)

Akke Bakker (Wartena) (deceased)

Akke Gerbens Wartena (1880 - d.)

Akke Tillema (Wartena) (1917 - c.1981)

Akke Ruurds Wartena (1840 - 1890)

Akke Aukes Wartena (c.1814 - d.)

Alida Henriette Boswijk (Wartena) (1877 - 1965)

Antje Wartena (Evertsa) (deceased)

Antje Yskes Wartena (1735 - 1781)

Antje Wybrens Wartena (deceased)

Auke Ruurds Wartena (deceased)

Auke Ruurdsz. Wartena (1775 - 1839)

Bauke Ruurds Wartena (1847 - 1929)

Bauke Joukes Wartena (1913 - 1983)

Berend Wartena (1929 - c.2001)

Bouwe Wartena (1885 - 1975)

Catharinus Ruurds Wartena (1865 - 1930)

Catharinus Ruurds Wartena (1863 - 1865)

Christina Catharina Wartena (van Wering) (1907 - 1981)

Claas Thomasz, Wartena (1648 - c.1696)

Cornelia Wartena (Krijnen) (1900 - d.)

Dirk Wartena (1868 - 1944)

Dora M Wartena (deceased)

Froukje Wartena (1855 - 1933)

Gaatske Jans van keimpema (van Wartena) (1670 - d.)

Gerardina Margaretha Wartena (Raadman) (1882 - 1977)

Gerben Joukes Wartena (1904 - 1992)

Gerben Ruurds Wartena (1842 - 1912)

Gerben Wartena (deceased)

Hendrica Faber (Wartena) (c.1820 - d.)

Herre Ruurds Wartena (1865 - 1947)

Herre Aukesz. Wartena (1800 - 1886)

Herre Aukes Wartena had een uitgesproken aanleg voor het doktersambt, en wilde graag hiervoor studeren. Maar zijn (vermogende) ouders beletten dit omdat ze hem DG predikant wilden laten worden. Hij ves...

Irene Wartena (Phillips) (c.1903 - 1955)

Jacoba Petronella Bloem (Wartena) (deceased)

Jan Ruurds Wartena (1849 - 1850)

Jan Ruurds Wartena (1854 - 1933)

Jan Wartena (1921 - 1993)

Janke (Ypes) Leutscher (Wartena) (1901 - d.)

Jantje Wartena (Kerkstra) (1922 - 1995)

Jantje Pieters Wartena (van den Berg) (1871 - 1918)

Jantje Gerbens Wartena (c.1811 - d.)

Jitske Wartena (1896 - 1986)

Bij huwelijk zonder beroep, wonende te Wartena.

Jouke Gerbens Wartena (1878 - 1960)

Jouke Ruurds Wartena (1845 - 1888)

Joukje Wever (Wartena) (deceased)

Klaasje Wartena (1931 - 1951)

Maaike Idzes Wartena (Groenhout) (1870 - 1934)

Minke Meihuizen (Wartena) (deceased)

Nienke Wartena (van der Veer) (1893 - 1994)

Petronella Catherina Wartena (van der Ploeg) (deceased)

Piet Wartena (1925 - 2011)

Pieter Gerbens Wartena (1885 - 1912)

Pieter Gerbens Wartena (1879 - 1880)

Raymond Wartena (deceased)

Rinske Gerbens Wartena (1872 - 1936)

Rutger Gerbens Wartena (1875 - 1937)

Ruurd Wartena (1908 - 2002)

ruurd wartena (deceased)

Ruurd Gerbens Wartena (1816 - 1866)

Ruurd Gerbens Wartena (1871 - 1951)

Ruurd Gerbens Wartena (1870 - 1870)

Ruurd Wartena (1845 - 1911)

Ruurd Joukes Wartena (1908 - 1983)

Ruurd Herres Wartena (1842 - 1894)

Ruurd Herre (Ypes) Wartena (1899 - d.)

Ruurd Gerbens Wartena (1871 - d.)

Ruurd Herresz. Wartena (1842 - 1882)

Ruurd Wybrensz Wartena (1747 - 1805)

Siebrichje Jorritsma Wartena (deceased)

Siebrigje Jorritsma-Wartena (1919 - 2007)

Sientje Wartena (1888 - d.)

sietske/ zus Wartena (c.1923 - c.1985)

Sjoerd Wartena (1898 - 1990)

Sjoerd Wartena (1876 - 1945)

Sjoerd Wartena (b. - 2010)

Sjoerd Wartena (1876 - 1945)

Sjoerd Clazesz Wartena (1675 - 1738)

Stien Wartena (grandia) (1926 - 2002)

Suster Abes Wartena (deceased)

Taeke Baukes Wartena Wartena (b. - 1719)

Thomas Clazesz. Wartena (c.1606 - c.1673)

Tiets Wartena (1920 - 2008)

Tjalle Joukes Wartena (1906 - 1977)

Tjitske Yskes Wartena (1739 - 1783)

Trijntje (Ypes) van Dijk (Wartena) (1904 - 1928)

Trijntje Ruurds Wartena (1852 - 1854)

Trijntje Ruurds Wartena (1858 - 1860)

Trijntje Bouwes Wartena (van der Meulen) (1843 - 1912)

Udo Wartena (deceased)

Wabe Ruurds Wartena (deceased)

Wiebren Wiegers Wartena (1904 - 1961)

Wiebren Wartena (1886 - c.1959)

Wybren Cornelis Wartena (1830 - 1915)

Wybren Sjoerdsz. Wartena (c.1715 - c.1778)

Wytske Wabes Wartena (c.1855 - d.)

Ype Wartena (1871 - 1872)

Ype Ruurdsz. Wartena (1873 - c.1933)

Meesterbakker. Uitvinder van de chocoladepasta.

Ysk Sjoerds Wartena (1715 - 1805)