Surnames » White » Profiles
Photo
Name

? White (deceased)

? Pleash (White) (deceased)

? White (deceased)

? White (Crunican) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (Armstrong) (deceased)

? WHITE (deceased)

? White (deceased)

? white ? (wells) (deceased)

? Green (White) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? Clayton (White) (deceased)

? White (?) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? Bassingthwaighte (White) (deceased)

? White (?) (deceased)

? White (deceased)

? White (Ball) (deceased)

? White (b. - c.1595)

? White (deceased)

? White (deceased)

? Gilmore (White) (deceased)

? White (deceased)

? Badger (White) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? Sheehan (White) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (1870 - d.)

? White (deceased)

? White (Layne) (deceased)

? White (deceased)

? White (?) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (c.1650 - d.)

? Fieste-White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (West) (deceased)

? White (Heath) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (Clark) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? burgess (white) (deceased)

? Flannger (White) (deceased)

? White (deceased)

? Wilson (White) (deceased)

? White (Combs) (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? White (deceased)

? infant died White (deceased)

? Infant died White (deceased)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? White/Whiting (deceased)

?? White (deceased)

?? White (Thweatt) (deceased)

?? White (c.1899 - d.)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? Dillow (deceased)

?? WHITE (deceased)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? White (deceased)

?? White? (deceased)