Surnames » Wiarda » Profiles
Photo
Name

Frouck Oenedr Wiarda MP (1400 - d.)

Oene Sjoerds Wiarda (van Wiarda), b. c1378 MP (1378 - 1438)

uit: Van der Aa Biographisch Woordenboek WIARDA (Oene van), zoon van den bovengemelde, behoorde met zijn vader Sjoerd tot de partij der Schieringers en teekende ook als zoodanig het Zoenverdrag van 1...

Oene Pybes Wiarda, b. c 1378 MP (c.1378 - c.1438)

Sioke van Metzlawier (Wiarda) MP (c.1338 - c.1375)

Sjoerd Pybes Wiarda, the fifteenth potestaat (or elected governor) of Friesland MP (1355 - c.1410)

Sjoerd Wiarda From Wikipedia, the free encyclopedia Sjoerd Pijbes Wiarda (in office 1399–1410) was the fifteenth potestaat (or elected governor) of Friesland now a province of the Netherlands. ...

Aafke Wiarda (Postma) MP (1903 - d.)

Aal Doytzesdr van Wiarda MP (1487 - d.)

Aalke von Voellen (Wiarda) MP (deceased)

Abel Willems Wiarda MP (deceased)

Aede Doytzes van Wiarda MP (c.1495 - c.1541)

Aede Hebes Wiarda MP (c.1640 - 1715)

Aede Oenes Wiarda MP (deceased)

Aede Pybes Wiarda MP (b. - c.1610)

Aede Pybes Wiarda MP (deceased)

Aefien Piebes Wiarda MP (1675 - d.)

Aefke Folkerts Wiarda MP (1656 - d.)

Aefke Folkerts Wiarda MP (1651 - c.1651)

Ael Doitses Wiarda MP (1487 - d.)

Aemilius Emes Wiarda MP (c.1600 - 1670)

Agatha Wiarda MP (1833 - d.)

Agatha Johanna Kesler (Wiarda) MP (deceased)

Aggaeus Wiarda MP (1594 - 1627)

Aggaeus Wiarda MP (1594 - 1627)

Akke Wiarda MP (deceased)

Albert Wiarda MP (1662 - d.)

Albertus Wiarda MP (c.1610 - 1652)

Anke Sybrens Wiarda MP (1722 - d.)

Anna Aedes Wiarda MP (1522 - d.)

Ansck Wiarda MP (deceased)

Ansck Pybes Wiarda MP (deceased)

Antje Wiarda MP (1656 - c.1691)

Antje Wiarda MP (c.1640 - 1656)

Antje Sjoerdts Wiaerda = Wiarda MP (deceased)

Antje Sjoerds Wiarda (Hoitinga) MP (deceased)

Arnoldus Wiarda MP (deceased)

Atke Oenes Wiarda MP (deceased)

Atske Wiarda MP (c.1682 - d.)

Attica Stamler (Wiarda) MP (deceased)

Attie Doytzedr Wiarda MP (1616 - d.)

Auke Pybes Wiarda MP (deceased)

Barent Wiarda MP (1643 - d.)

Bartholdus Wiarda MP (1627 - 1681)

Bauck Wiarda MP (1664 - d.)

Bauck Tjerks Wiarda MP (1694 - d.)

Baukje Wiarda (Wijnja) MP (1857 - 1939)

Beydske Jacobi Wiarda MP (deceased)

Bocke Doytzes van Wiarda MP (1497 - c.1541)

Bocke Doytzes van Wiarda MP (c.1550 - d.)

Bocke Jorrits Wiarda MP (1546 - 1576)

Bouwe Douwes Wiarda MP (deceased)

Bregtje Jans Wiarda (Zysling) MP (1842 - 1880)

Bucherus = Bucho Wiarda MP (deceased)

Bucho Wiarda MP (c.1532 - 1595)

Bucho Wiarda MP (deceased)

Bucho Wiarda MP (deceased)

Bucho Bockes van Wiarda MP (deceased)

Bucko Doytzes Wiarda MP (deceased)

Buwe van Wiarda MP (deceased)

Claas Gatzes Wiarda MP (deceased)

Dirk Wiarda MP (1606 - 1653)

Dirkje Wiarda MP (deceased)

Diuke Folkerts Wiarda MP (1660 - d.)

Doecke Wiarda MP (c.1540 - 1602)

Doecke Heres Heros Wiarda MP (b. - c.1539)

Doecke Pybes Wiarda MP (1400 - c.1500)

Doecke Pybes Dooitsen van Wiarda MP (c.1280 - d.)

Doecke Sjoerds Sjoerds Wiarda MP (c.1538 - c.1583)

Doitse Tjallings Wiarda MP (c.1465 - 1515)

Doitze Pybes Wiarda MP (c.1565 - d.)

Dothias Wiarda MP (1565 - 1637)

Dothias Wyaerda (van Wiarda) MP (b. - 1548)

Dothias Wiarda MP (1636 - 1703)

Dothias Wiarda MP (deceased)

Dothias Wiarda MP (1606 - 1645)

Dothias Wiarda MP (deceased)

Douwe Wiarda MP (c.1687 - 1740)

Douwe Aedes Wiarda MP (1523 - d.)

Douwe Gatzes Wiarda MP (deceased)

Douwe Hessels Wiarda MP (deceased)

Douwe Sybrens Wiarda MP (c.1814 - d.)

Douwe Symens Wiarda MP (b. - 1656)

Doytze Aedes Wiarda MP (1524 - 1561)

Doytze Bockes van Wiarda MP (deceased)

Doytze Bockes van Wiarda MP (deceased)

Doytze Oenes Wiarda MP (deceased)

Doytze Pybes Wiarda MP (c.1619 - 1674)

Doytze Tjallings van Wiarda MP (c.1445 - 1498)

Ede Pypes Wiarda MP (c.1560 - c.1610)

Eelkje Pybes Wiarda MP (c.1662 - d.)

Eibertje Wynzens Wiarda MP (deceased)

Elisabeth Simons Wiarda (De Haas) MP (c.1715 - d.)

Ellen Janssen (Wiarda) MP (1876 - 1963)

Eme Doytzezn Wiarda MP (1620 - d.)

Eme Oenes Wiarda MP (c.1560 - d.)

Evert Thomas Wiarda MP (1715 - 1776)

Fauka Wiarda MP (deceased)

Fedt Bockesdr Wiarda MP (1568 - 1649)

Fedt Pybes Wiarda MP (deceased)

Fedt Pybesdr Wiarda MP (deceased)

Feike Doytzes Wiarda MP (deceased)