Surnames » Wiarda » Profiles
Photo
Name

Frouck Oenedr Wiarda MP (1400 - d.)

Oene Sjoerds Wiarda (van Wiarda), b. c1378 MP (1378 - 1438)

uit: Van der Aa Biographisch Woordenboek WIARDA (Oene van), zoon van den bovengemelde, behoorde met zijn vader Sjoerd tot de partij der Schieringers en teekende ook als zoodanig het Zoenverdrag van 1...

Oene Pybes Wiarda, b. c 1378 MP (c.1378 - c.1438)

Sioke van Metzlawier (Wiarda) MP (c.1338 - c.1375)

Sjoerd Pybes Wiarda, the fifteenth potestaat (or elected governor) of Friesland MP (1355 - c.1410)

Sjoerd Wiarda From Wikipedia, the free encyclopedia Sjoerd Pijbes Wiarda (in office 1399–1410) was the fifteenth potestaat (or elected governor) of Friesland now a province of the Netherlands. ...

Aal Doytzesdr van Wiarda (1487 - d.)

Aede Doytzes van Wiarda (c.1495 - c.1541)

Aede Hebes Wiarda (c.1640 - 1715)

Aede Oenes Wiarda (deceased)

Aede Pybes Wiarda (b. - c.1610)

Aede Pybes Wiarda (deceased)

Aefien Piebes Wiarda (1675 - d.)

Aefke Folkerts Wiarda (1656 - d.)

Aefke Folkerts Wiarda (1651 - c.1651)

Aemilius Emes Wiarda (c.1600 - 1670)

Agatha Wiarda (1833 - d.)

Agatha Johanna Kesler (Wiarda) (deceased)

Aggaeus Wiarda (1594 - 1627)

Akke Wiarda (deceased)

Albert Wiarda (1662 - d.)

Albertus Wiarda (c.1610 - 1652)

Anke Sybrens Wiarda (1722 - d.)

Anna Aedes Wiarda (1522 - d.)

Ansck Wiarda (deceased)

Ansck Pybes Wiarda (deceased)

Antje Wiarda (1656 - c.1691)

Antje Wiarda (c.1640 - 1656)

Antje Sjoerdts Wiaerda = Wiarda (deceased)

Arnoldus Wiarda (deceased)

Atke Oenes Wiarda (deceased)

Atske Wiarda (c.1682 - d.)

Attie Doytzedr Wiarda (1616 - d.)

Auke Pybes Wiarda (deceased)

Barent Wiarda (1643 - d.)

Bartholdus Wiarda (1627 - 1681)

Bauck Wiarda (1664 - d.)

Bauck Tjerks Wiarda (1694 - d.)

Baukje Wiarda (Wijnja) (1857 - 1939)

Beydske Jacobi Wiarda (deceased)

Bocke Doytzes van Wiarda (1497 - c.1541)

Bocke Doytzes van Wiarda (c.1550 - d.)

Bocke Jorrits Wiarda (1546 - 1576)

Bouwe Douwes Wiarda (deceased)

Bregtje Jans Wiarda (Zysling) (1842 - 1880)

Bucho Wiarda (c.1532 - 1595)

Bucho Wiarda (deceased)

Bucho Wiarda (deceased)

Bucho Bockes van Wiarda (deceased)

Bucko Doytzes Wiarda (deceased)

Buwe van Wiarda (deceased)

Claas Gatzes Wiarda (deceased)

Dirk Wiarda (1606 - 1653)

Dirkje Wiarda (deceased)

Diuke Folkerts Wiarda (1660 - d.)

Doecke Wiarda (c.1540 - 1602)

Doecke Heres Heros Wiarda (b. - c.1539)

Doecke Pybes Wiarda (1400 - c.1500)

Doecke Pybes Dooitsen van Wiarda (c.1280 - d.)

Doecke Sjoerds Sjoerds Wiarda (c.1538 - c.1583)

Doitze Pybes Wiarda (c.1565 - d.)

Dothias Wiarda (1565 - 1637)

Dothias Wyaerda (van Wiarda) (b. - 1548)

Dothias Wiarda (1636 - 1703)

Douwe Wiarda (c.1687 - 1740)

Douwe Aedes Wiarda (1523 - d.)

Douwe Gatzes Wiarda (deceased)

Douwe Hessels Wiarda (deceased)

Douwe Sybrens Wiarda (c.1814 - d.)

Douwe Symens Wiarda (b. - 1656)

Doytze Aedes Wiarda (1524 - 1561)

Doytze Bockes van Wiarda (deceased)

Doytze Bockes van Wiarda (deceased)

Doytze Oenes Wiarda (deceased)

Doytze Pybes Wiarda (c.1619 - 1674)

Doytze Tjallings van Wiarda (c.1445 - 1498)

Ede Pypes Wiarda (c.1560 - c.1610)

Eelkje Pybes Wiarda (c.1662 - d.)

Elisabeth Simons Wiarda (De Haas) (c.1715 - d.)

Ellen Janssen (Wiarda) (1876 - 1963)

Eme Doytzezn Wiarda (1620 - d.)

Eme Oenes Wiarda (c.1560 - d.)

Evert Thomas Wiarda (1715 - 1776)

Fauka Wiarda (deceased)

Fedt Bockesdr Wiarda (1568 - 1649)

Fedt Pybes Wiarda (deceased)

Fedt Pybesdr Wiarda (deceased)

Feike Doytzes Wiarda (deceased)

Fetje Wiarda (c.1642 - 1656)

Folkert Tjerks Wiarda (c.1625 - d.)

Folkert Tjerks Wiarda (1689 - d.)

Fongerske Wiarda (deceased)

Frouck Pybes van Wiarda, b.c1380 (c.1380 - d.)

misschien dochter van Oene van Wiarda

Frouck Wiarda (deceased)

Gaatze Jorrits Wiarda (b. - 1699)

Gabbe Sjoerds Wiarda (1542 - 1580)

Gatse Wiarda (1685 - 1748)

Gatze Wiarda (deceased)

Gatze Wiarda (deceased)

Gerardus Johannes Wiarda (1906 - 1988)

Wikipedia Universiteit Utrecht

Gerhard Bucho Wiarda (1681 - 1716)