Surnames » Yoskovitz » Profiles
Photo
Name

אלימלך Yoskovitz (c.1896 - d.)

זאב Yoskovitz (c.1943 - 1931)

ישראל Yoskovitz (1934 - 1943)

מורדכי Yoskovitz (deceased)

רייזל Yoskovitz (?) (c.1900 - d.)

שלמה Yoskovitz (deceased)

שרה Yoskovitz (deceased)

Avraham - Yoskovitz - (deceased)

Avraham Yaakov Yoskovitz - (deceased)

brocho yoskovitz (Melchior) (deceased)

Brocho Yoskovitz (Melchior) (deceased)

Chaim Yoskovitz (deceased)

CHana/Chanka Shorer (Yoskovitz) (1927 - 1984)

Dina Alter (Yoskovitz) (deceased)

Dina - Yoskovitz - (Halevi Frenkel Charif) (c.1835 - c.1905)

Dina and Icek married in Zdunska Wola Surname Given Name Year Type Akta Comments Microfilm Father Mother Mother Surname FRENKEL Dyna 1852 M 22 753,221 JOSKOWICZ Icek 1852 M 22 753,221 ==...

Esther Faiga Yoskovitz (Heber) (1907 - 1985)

Esther Dreizel mandel (yoskovitz) (deceased)

Freida Ratze Yoskovitz (Yustman) (1879 - d.)

Gitla Yoskovitz - (- Klepfish) (deceased)

Hendel Alter (Yoskovitz -) (deceased)

Hendla Yoskovitz (בת משה מדזיאלשין) (deceased)

itche yoskovitz (deceased)

Itche Yoskovitz (deceased)

Leah Yoskovitz-Greenberg (Morgenstern) (deceased)

Leon leib Yoskovitz (1906 - 1990)

Meir Yoskovitz (deceased)

Meir Yechiel Yoskovitz - (deceased)

Moshe Yoskovitz (deceased)

Moshe Zeev Yoskovitz - (deceased)

Mrs.C. Shwartzbaum (Yoskovitz -) (deceased)

Pinchas Eliyahu Yoskovitz (deceased)

Pola Yoskovitz (1923 - 1975)

Pola Formansky Yoskovitz (deceased)

Rikel Tzipora Schwadron (Yoskovitz) (deceased)

Rivka Yocheved Kalisch (Yoskovitz) (deceased)

Shlomo Yoskovitz (1924 - 1993)

Shmuel Yoskovitz (deceased)

Yehuda Aryeh Leib Yoskovitz (deceased)

Yehudis Dina Yoskovitz (deceased)

Yocheved Rivka Yoskovitz (Heine) (deceased)